Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Čítanie z Biblie na každý deň s krátkym zamyslením

Podcast Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň je vložený na túto stránku z otvoreného informačného zdroja RSS. Všetky informácie, texty, predmety ochrany a ďalšie metadáta z informačného zdroja RSS sú majetkom autora podcastu a nie sú vlastníctvom prevádzkovateľa Podmaz, ktorý ani nevytvára ani nezodpovedá za ich obsah podcastov. Ak máš za to, že podcast porušuje práva iných osôb alebo pravidlá Podmaz, môžeš nahlásiť obsah. Ak je toto tvoj podcast a chceš získať kontrolu nad týmto profilom klikni sem.

Zoznam epizód (932 epizód)

03:59
  
26.06.2022

Zamyslenie na deň 27.6.2022

Sudcovia 9,1-6 1 Abímelech, syn Jerubbaalov, išiel do Síchemu k bratom svojej matky a prihovoril sa im i celej čeľadi domu otca svojej matky: 2 Otvorene povedzte všetkým občanom Síchemu: Čo je lepšie pre vás? Aby sedemdesiat mužov, všetci synovia Jerubbaalovi, panovali nad vami, alebo aby jeden člov...
03:53
  
25.06.2022

Zamyslenie na deň 26.6.2022

2. nedeľa po Svätej Trojici Poďte ku Mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení; Ja vám dám odpočinúť. Matúš 11,28 Lukáš 14,(15)16-24 15 Keď to počul jeden zo spolustolovníkov, povedal Mu: Blahoslavený, kto je chlieb v kráľovstve Božom! 16 On mu však povedal: Jeden človek pripravil veľkú večeru...
05:05
  
24.06.2022

Zamyslenie na deň 25.6.2022

Sudcovia 8,22-35 22 Potom povedali mužovia izraelskí Gideonovi: Panuj nad nami, ty aj tvoj syn, aj syn tvojho syna; lebo ty si nás zachránil z rúk Midjáncov. 23 Ale Gideon im odpovedal: Nebudem nad vami panovať, ani môj syn nebude nad vami panovať; Hospodin bude panovať nad vami. 24 Potom im povedal...
05:28
  
23.06.2022

Zamyslenie na deň 24.6.2022

Toto je svedectvo Jána Krstiteľa: On musí rásť a ja sa musím umenšovať. Ján 3,30 Sudcovia 7,16 – 8,3 16 Rozdelil tristo mužov na tri skupiny, všetkým dal do rúk trúby a prázdne krčahy; v krčahoch boli fakle. 17 Hovoril im: Pozerajte na mňa a robte podobne! Akonáhle prídem na okraj tábora, robte pres...
05:48
  
22.06.2022

Zamyslenie na deň 23.6.2022

Sudcovia 7,1-15 1 Jerubbaal, to jest Gideon, včasráno vstal so všetkým ľudom, ktorý mal pri sebe, a utáboril sa pri prameni Charód. Tábor Midjáncov bol severne od neho, v údolí pri pahorku Móre. 2 Vtedy Hospodin riekol Gideonovi: Primnoho ľudu je pri tebe, než aby som im vydal Midjáncov do rúk; Izra...
03:39
  
21.06.2022

Zamyslenie na deň 22.6.2022

Sudcovia 6,33-40 33 Celý Midján, Amálék a synovia východu sa zhromaždili, prešli cez Jordán a utáborili sa v rovine Jezreel. 34 Vtedy zostúpil duch Hospodinov na Gideona, a ten zatrúbil na trúbe; tým bol Abíezer povolaný ísť za ním. 35 I rozoslal poslov po celom Menaššeovi; aj ten bol povolaný ísť z...
04:23
  
20.06.2022

Zamyslenie na deň 21.6.2022

Sudcovia 6,25-32 25 V onú noc hovoril mu Hospodin: Vezmi mladého junca z dobytka svojho otca a druhého, sedemročného junca, a zbúraj Baalov oltár, ktorý patrí tvojmu otcovi, a ašéru, ktorá je pri ňom, vytni! 26 A z poukladaných kameňov postav oltár Hospodinovi, svojmu Bohu, na výšine tohto vrchu, na...
05:30
  
19.06.2022

Zamyslenie na deň 20.6.2022

Sudcovia 6,11-24 11 Vtedy prišiel anjel Hospodinov a sadol si pod dub Abíézerovca Jóáša v Ofre, kým jeho syn Gideon mlátil v lisovni pšenicu, aby ju zachránil pred Midjáncami. 12 Anjel Hospodinov sa mu zjavil a povedal: Hospodin je s tebou, silný hrdina! 13 Gideon mu povedal: Ach, môj pane, prečo ná...
04:28
  
18.06.2022

Zamyslenie na deň 19.6.2022

Lukáš 16,19-31 19 Bol bohatý človek, obliekal sa do šarlátu a jemného ľanu a hodoval každý deň skvostne. 20 A bol akýsi chudobný muž, menom Lazár, ktorý ležiaval pred jeho bránou vredovitý 21 a žiadal si nasýtiť sa odpadkami z boháčovho stola, ale nikto mu ich nedal, len čo psy prichádzali a lízali...
04:44
  
17.06.2022

Zamyslenie na deň 18.6.2022

Sudcovia 6,1-10 1 Ale Izraelci robili, čo sa nepáčilo Hospodinovi. Hospodin ich vydal na sedem rokov do rúk Midjáncom. 2 Keď ruka Midjáncov ťažko doliehala na Izrael, prispôsobili si Izraelci k obrane pred Midjáncami horské trhliny, jaskyne a pevnosti. 3 Kedykoľvek Izraelci zasiali, prišli Midjánci...
08:12
  
16.06.2022

Zamyslenie na deň 17.6.2022

Sudcovia 5,1-31 Vtedy Debora a Bárák, Abínoámov syn, spievali: 2 Dobrorečte Hospodinovi za to, že sa vodcovia ujali vedenia v Izraeli, za to, že ľud dobrovoľne povstal. 3 Počujte, králi, počúvajte, kniežatá! Zaspievam Hospodinovi, zaspievam žalm Hospodinovi, Bohu Izraela. 4 Hospodine, keď si vychádz...
07:44
  
15.06.2022

Zamyslenie na deň 16.6.2022

Sudcovia 4,1-24 1 Po smrti Éhúdovej Izraelci zase robili, čo je zlé v očiach Hospodinových. 2 Preto ich Hospodin vydal do rúk kanaánskeho kráľa Jábína, ktorý panoval v Chácóre; jeho vojvodcom bol Sísera, ktorý býval v Charóšet-Gójíme. 3 Izraelci volali k Hospodinovi o pomoc, lebo onen mal deväťsto ž...
06:17
  
14.06.2022

Zamyslenie na deň 15.6.2022

Sudcovia 2,6-23 6 Keď Józua prepustil ľud, Izraelci odišli, každý do svojho dedičného podielu, aby zabrali krajinu. 7 Ľud potom slúžil Hospodinovi po celý čas, čo žil Józua a starší, ktorí prežili Józuu a videli všetky veľké skutky Hospodinove, ktoré vykonal pre Izrael. 8 Józua, syn Núnov, služobník...
05:44
  
13.06.2022

Zamyslenie na deň 14.6.2022

Sudcovia 1,27 – 2,5 27 Menašše nevyhnal obyvateľov Bét-Šeánu a nepodmanil si jeho dediny, ani Taanach a jeho dediny, ani obyvateľov Dóru s jeho dedinami, ani obyvateľov Jibleámu s jeho dedinami, ani obyvateľov Megidda a jeho dediny; a tak ostali Kanaánci bývať v krajine. 28 No keď Izrael zosilnel, d...
04:22
  
12.06.2022

Zamyslenie na deň 13.6.2022

Sudcovia 1,1-3.17-21 1 Po smrti Józuovej dopytovali sa Izraelci Hospodina: Kto z nás má prvý vytiahnuť do boja proti Kanaáncom? 2 Hospodin odpovedal: Nech vytiahne Júda. Ajhľa, vydal som mu krajinu do rúk. 3 Nato povedal Júda svojmu bratovi Šimeónovi: Vytiahni so mnou do môjho podielu bojovať proti...
03:36
  
11.06.2022

Zamyslenie na deň 12.6.2022

Svätá Trojica. SANCTA TRINITAS Milosť Pána Ježiša Krista, Božia láska a spoločenstvo Svätého Ducha nech je s vami všetkými! 2.Korintským 13,13 Rímskym 11,(32)33-36 (32 Lebo zavrel Boh všetkých do neposlušnosti, aby sa nad všetkými zmiloval.) 33 Ó, hlbokosť bohatstva, múdrosti a známosti Božej! Aké...
05:50
  
10.06.2022

Zamyslenie na deň 11.6.2022

Veľpieseň 7,11 – 8,14 11 Ja patrím svojmu milému, za mnou sa nesie jeho žiadosť. 12 Poď, milý môj, vyjdeme do poľa, prenocujeme v dedinách. 13 Včasráno vyjdeme do viníc, uvidíme, či réva pučí, či sa otvorili lupienky kvetov, či zakvitol už granátovník – tam ti ja dám svoju lásku. 14 Mandragora...
06:02
  
09.06.2022

Zamyslenie na deň 10.6.2022

Veľpieseň 6,1 – 7,10 1 Kam odišiel tvoj milý, ty, najkrajšia zo žien? Kam sa obrátil tvoj milý? Pohľadáme ho spolu s tebou. 2 Môj milý zostúpil do svojej záhrady, k balzamovým hriadkam, pásť prišiel do záhrad, nazbierať ľalie. 3 Ja patrím svojmu milému a mne patrí on, ktorý pasie medzi ľaliami. 4 Kr...
05:15
  
08.06.2022

Zamyslenie na deň 9.6.2022

Veľpieseň 5,2-16 2 Ja spím, no srdce moje bdie. Čuj! Môj milý klope: Otvor mi, sestra, milovaná moja, holubica moja, moja dokonalá, lebo mám hlavu rosou premočenú a kadere nočnými kropajami. 3 Vyzliekla som si sukňu, prečo ju znova obliekať? Umyla som si nohy, prečo ich znova zašpiniť? 4 Môj milý si...
06:06
  
07.06.2022

Zamyslenie na deň 8.6.2022

Veľpieseň 4,1 – 5,1 1 Aká si krásna, moja milovaná, aká si krásna! Oči tvoje – holubice za tvojím závojom. Tvoje vlasy sú ako stádo kôz, čo zostupuje z gileádskych vrchov. 2 Tvoje zuby sú ako práve ostrihané stádo oviec, čo vystupuje z kúpeľa. Každá z nich má po dvoje mláďat, jalovej medzi nim...
06:41
  
06.06.2022

Zamyslenie na deň 7.6.2022

Veľpieseň 2,8 – 3,11 8 Čuj! Môj milý! Ajhľa, to on prichádza. Vystupuje na vrchy, poskakuje po pahorkoch. 9 Môj milý podobný je gazele alebo mladému jeleňovi; ajhľa, tu stojí za naším múrom, pozerá cez okno, nazerá cez mreže. 10 Môj milý sa ozval a povedal mi: Vstaň, moja milovaná, kráska moja, a po...
05:57
  
05.06.2022

Zamyslenie na deň 6.6.2022

2. slávnosť svätodušná Nie silou ani mocou, ale Mojím duchom! znie výrok Hospodina zástupov. Zachariáš 4,6b Veľpieseň 1,1-2,7 1 …  2 Zľúbaj ma bozkami svojich úst, lebo tvoja láska je lepšia ako víno, 3 vzácna je vôňa tvojich olejov, preto ťa devy milujú. 4 Tiahni ma za sebou, pobehnime! Nech ma kr...
04:50
  
04.06.2022

Zamyslenie na deň 5.6.2022

1. slávnosť svätodušná. Pentecoste Nie silou ani mocou, ale Mojím duchom! znie výrok Hospodina zástupov. Zachariáš 4,6b Rímskym 8,1-2(3-9)10-11 1 Nieto teda teraz už odsúdenia tých, čo sú v Kristovi Ježišovi a nechodia podľa toho, ale podľa ducha. 2 Zákon životodarného Ducha v Kristovi Ježišovi osl...
05:23
  
03.06.2022

Zamyslenie na deň 4.6.2022

Galatským 6,1-18 1 Bratia, ak by niekoho aj pristihli pri nejakom poklesku, vy, duchovní, napravte ho v duchu tichosti – a daj si pozor, aby si aj ty nepadol do pokušenia. 2 Jedni druhých bremená znášajte, a tak naplníte zákon Kristov. 3 Lebo ak si niekto myslí, že je niečo, a nie je nič, sám...
04:10
  
02.06.2022

Zamyslenie na deň 3.6.2022

Galatským 5,16-26 16 Hovorím však: Žite podľa Ducha a nebudete vykonávať žiadosti tela. 17 Lebo telo žiada proti duchu a duch proti telu; navzájom si odporujú, aby ste nerobili, čo by ste chceli. 18 Ale keď vás Duch vedie, nie ste pod zákonom. 19 A zjavné sú skutky tela ako: cudzoložstvo, smilstvo,...
Táto webová stránka používa súbory cookies, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie a skvalitňovanie webovej stránky. Ďalšie informácie o tom, ako používame súbory cookies, nájdete tu.
Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov ako aj o súboroch cookies nájdete tu.

Technické cookies

Vždy aktívne cookies sú nevyhnutne potrebné na základné fungovanie. Bez týchto súborov by sme nemohli poskytovať služby, ktoré umožňujú tejto stránke fungovať.

Funkčné cookies

Funkčné cookies vylepšujú fungovanie webových stránok, nakoľko si môžu pamätať napríklad informácie ako používateľské meno, jazyk alebo preferovanú polohu. Vďaka zapamätaniu si Vašich volieb môže stránka poskytovať vylepšené a osobnejšie služby.

Analytické cookies

Tieto cookies zhromažďujú anonymné informácie o tom, ako používatelia využívajú webové stránky. Z týchto dát sa dozvieme, ako používatelia reagujú na stránku poskytnutím informácií o tom, aké oblasti navštívili, aký čas na našej stránke strávili, a či sa pri tom vyskytli nejaké problémy, napríklad chybové hlásenia, čo nám pomáha vylepšovať webovú stránku.

Marketingové cookies

Marketingové cookies pomáhajú sledovať Vaše online návštevy a aktivitu na našich webových stránkach. Uvedené pomáha poskytovať a zobrazovať Vám relevantnejšie reklamy alebo obmedzujú počet zobrazení reklamy. Tieto súbory cookie môžu zdieľať tieto informácie s inými organizáciami alebo inzerentmi. Ide o trvalé súbory cookie a takmer vždy pochádzajú od tretích strán.