Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Čítanie z Biblie na každý deň s krátkym zamyslením

Podcast Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň je vložený na túto stránku z otvoreného informačného zdroja RSS. Všetky informácie, texty, predmety ochrany a ďalšie metadáta z informačného zdroja RSS sú majetkom autora podcastu a nie sú vlastníctvom prevádzkovateľa Podmaz, ktorý ani nevytvára ani nezodpovedá za ich obsah podcastov. Ak máš za to, že podcast porušuje práva iných osôb alebo pravidlá Podmaz, môžeš nahlásiť obsah. Ak je toto tvoj podcast a chceš získať kontrolu nad týmto profilom klikni sem.

Zoznam epizód (928 epizód)

05:04
  
17.07.2022

Zamyslenie na deň 18.7.2022

Ján 6,22-34 22 Na druhý deň zástup, stojaci na druhej strane mora, videl, že tam nebolo inej lode, len jedna na ktorú vstúpili učeníci, a že Ježiš nevstúpil na loď spolu s učeníkmi, ale učeníci odišli sami. 23 Prišli však lodičky z Tiberiady blízko miesta, kde jedli chlieb, keď Pán dobrorečil (Bohu)...
04:14
  
16.07.2022

Zamyslenie na deň 17.7.2022

5. nedeľa po Svätej Trojici Veď ste spasení milosťou skrze vieru. A to nie je z vás, je to Boží dar. Efezanom 2,8 Korintským 1,18-25 18 Slovo o kríži je totiž bláznovstvom tým, čo hynú, ale nám, ktorí dosahujeme spasenie, je mocou Božou. 19 Veď je napísané: Zničím múdrosť múdrych a zmarím rozumnosť...
03:39
  
15.07.2022

Zamyslenie na deň 16.7.2022

Ján 6,16-21 16 Keď sa zvečerilo, zišli učeníci k moru 17 a vstúpiac na loď, išli na druhú stranu mora, do Kafarnaumu. Bola už tma, a Ježiš ešte neprišiel k nim. 18 A more sa búrilo veľkým vetrom. 19 Keď sa odplavili asi dvadsaťpäť alebo tridsať honov, videli Ježiša chodiť po mori a blížiť sa k lodi,...
04:48
  
14.07.2022

Zamyslenie na deň 15.7.2022

Ján 6,1-15 1 Potom odišiel Ježiš na druhú stranu galilejského mora Tiberiadského 2 a nasledoval Ho veľký zástup, lebo videli znamenia, ktoré činil na nemocných. 3 Ježiš vystúpil na vrch a tam sa posadil so svojimi učeníkmi. 4 A blízko bola Veľká noc, slávnosť židovská. 5 Keď teda Ježiš pozdvihol oči...
03:41
  
13.07.2022

Zamyslenie na deň 14.7.2022

Ján 5,41-47 41 Slávu od ľudí neprijímam, 42 ale vás som poznal, že nieto vo vás lásky k Bohu. 43 Prišiel som v mene svojho Otca, a neprijímate ma; keby prišiel iný vo vlastnom mene, prijali by ste ho. 44 Ako môžete veriť, keď sa navzájom oslavujete a nehľadáte slávu, ktorá je od samého Boha? 45 Nemy...
04:21
  
12.07.2022

Zamyslenie na deň 13.7.2022

Ján 5,31-40 31 Ak sám svedčím o sebe, moje svedectvo nie je pravdivé; 32 iný je, ktorý svedčí o mne, a ja viem, že je pravdivé Jeho svedectvo, ktoré vydáva o mne. 33 Vy ste poslali k Jánovi, a ten vydal svedectvo pravde; 34 ja však neprijímam svedectvo od človeka, ale hovorím to preto, aby ste vy bo...
04:35
  
11.07.2022

Zamyslenie na deň 12.7.2022

Ján 5,19-30 19 Ježiš im teda odpovedal: Veru, veru vám hovorím: Syn nič nemôže činiť sám od seba, len čo vidí činiť Otca; lebo čo Otec činí, to podobne činí aj Syn. 20 Otec totiž miluje Syna a ukazuje Mu všetko, čo sám činí; ešte aj väčšie skutky Mu ukáže ako tieto, aby ste sa divili. 21 Lebo ako Ot...
05:01
  
10.07.2022

Zamyslenie na deň 11.7.2022

Ján 5,1-18 1 Potom bol židovský sviatok a Ježiš išiel do Jeruzalema. 2 V Jeruzaleme pri Ovčej bráne bolo jazero s hebrejským menom Betezda, s piatimi prístrešiami. 3 Mnoho chorých ležalo v nich slepých, chromých, vychradnutých ktorí čakali, až sa voda pohne, 4 lebo z času na čas anjel Pánov zostupov...
04:23
  
09.07.2022

Zamyslenie na deň 10.7.2022

4. nedeľa po Svätej Trojici Neste si navzájom bremená, a tak naplníte Kristov zákon. Galaťanom 6,2 Rímskym 12,17-21 17 Nikomu sa neodplácajte zlým za zlé; starajte sa o dobré pred všetkými ľuďmi. 18 Ak je možné, nakoľko je na vás, majte pokoj so všetkými ľuďmi, 19 nepomstite sa, milovaní, ale ponec...
07:21
  
08.07.2022

Zamyslenie na deň 9.7.2022

Rút 4,1-22 1 Bóaz odišiel k bráne a tam si sadol. A hľa, práve tadiaľ prechádzal príbuzný, o ktorom hovoril Bóaz. Vtedy povedal: Nože, ty! Poď sem a sadni si tu! Ten zastal a sadol si. 2 Bóaz vzal desať mužov spomedzi starších mesta a povedal: Sadnite si sem! Oni si sadli. 3 Potom povedal príbuznému...
06:00
  
07.07.2022

Zamyslenie na deň 8.7.2022

Rút 3,1-18 1 Potom jej povedala svokra Noémi: Dcéra moja, nemám ti vyhľadať domov, aby si sa mala dobre? 2 Veď Bóaz, s ktorého dievkami si bola, je náš známy. Ajhľa, tejto noci previeva jačmeň na humne. 3 Umy sa a natri masťou, obleč si rúcho a zíď do humna. Nedaj sa však poznať tomu mužovi, kým nep...
07:01
  
06.07.2022

Zamyslenie na deň 7.7.2022

Rút 2,1-23 1 Noémi mala po manželovi známeho, zámožného muža z Elímelechovho rodu. Volal sa Bóaz. 2 Moábka Rút povedala Noémi: Dovoľ mi ísť na pole, a budem zbierať klasy za tým, u koho nájdem priazeň. I odpovedala jej: Choď, dcéra moja! 3 A ona odišla. Prišla a zbierala na poli za žencami, a tu doš...
06:58
  
05.07.2022

Zamyslenie na deň 6.7.2022

Rút 1,1-22 1 V čase, keď vládli sudcovia, nastal v krajine hlad. Vtedy odišiel istý muž so ženou a s dvomi synmi z judského Betlehema bývať na moábske stráne. 2 Muž Rut 1:sa volal Elímelech, jeho manželka bola Noémi a jeho dvaja synovia Machlón a Kiljón; boli to Efraťania z judského Betlehema. Prišl...
05:05
  
04.07.2022

Zamyslenie na deň 5.7.2022

Kniha sudcov 16,23-31 23 Raz sa zhromaždili filištínske kniežatá, aby priniesli veľkú obeť svojmu bohu Dágónovi a aby sa oddali radovánkam. 24 Keď ho ľud videl, chválil svojho boha a hovoril: Náš boh nám vydal do rúk nášho nepriateľa Samsona, ktorý pustošil našu krajinu a pobil mnoho našich ľudí. 25...
06:38
  
03.07.2022

Zamyslenie na deň 4.7.2022

Kniha sudcov 16,4-22 4 Potom sa v údolí Sórék zaľúbil do ženy menom Delíla. 5 Prišli k nej filištínske kniežatá a povedali jej: Zváb ho a dozveď sa, v čom je jeho veľká sila a čím by sme ho mohli premôcť, zviazať a zdolať ho; každý z nás ti dá tisícsto šekelov striebra. 6 Delíla povedala Samsonovi:...
06:23
  
02.07.2022

Zamyslenie na deň 3.7.2022

3. nedeľa po Svätej Trojici Lebo Syn človeka prišiel hľadať a spasiť, čo zahynulo. Lukáš 19,10 Lukáš 15,1-3.11b-32 1 I približovali sa k Nemu samí publikáni a hriešnici, aby Ho počúvali. 2 Ale farizeji a zákonníci reptali a hovorili: Tento hriešnikov prijíma a jedáva s nimi. 3 Vtedy povedal im toto...
06:37
  
01.07.2022

Zamyslenie na deň 2.7.2022

Kniha sudcov 15,1 – 16,3 1 Po istom čase, v dňoch žatvy pšenice, Samson navštívil svoju ženu, prinášajúc kozľa, a povedal: Chcel by som vojsť k svojej žene do komory. Ale jej otec mu nedovolil vojsť. 2 Jej otec povedal: Ja som myslel, že si ju znenávidel, a dal som ju tvojmu družbovi. Ale jej mladši...
06:20
  
30.06.2022

Zamyslenie na deň 1.7.2022

JÚL Heslo mesiaca: Moja duša má smäd po Bohu, po živom Bohu. Žalm 42,3 Kniha sudcov 14,1-20 1 Samson zišiel do Timny a v Timne videl jednu ženu z dcér filištínskych. 2 Keď sa zase vrátil hore, povedal svojmu otcovi a matke: Videl som v Timne jednu ženu z dcér filištínskych; vezmite mi ju za ženu. 3...
07:10
  
29.06.2022

Zamyslenie na deň 30.6.2022

Sudcovia 13,1-25 1 Izraelci opäť robili, čo sa nepáčilo Hospodinovi, a Hospodin ich vydal na štyridsať rokov do rúk Filištíncom. 2 Bol raz istý muž z Corey, z dánovskej čeľade, a volal sa Mánóach. Jeho žena bola neplodná a nerodila. 3 Hospodinov anjel sa zjavil žene a povedal jej: Hľa, si neplodná a...
04:02
  
28.06.2022

Zamyslenie na deň 29.6.2022

Sudcovia 9,50-57 50 Nato išiel Abímelech do Tebecu, obkľúčil Tebec a zabral ho. 51 Uprostred mesta stála pevná bašta; tam utiekli všetci mužovia a ženy, všetci občania mesta, zamkli za sebou a vystúpili na strechu bašty. 52 Abímelech prišiel až k bašte a útočil na ňu. Keď sa priblížil ku vchodu bašt...
05:05
  
27.06.2022

Zamyslenie na deň 28.6.2022

Sudcovia 9,7-21 7 Keď to oznámili Jótámovi, odišiel a zastal na vrchole Garizímu a nahlas volal: Počujte ma, občania Síchemu, a vypočuje vás Boh. 8 Pobrali sa raz stromy pomazať kráľa nad sebou. I povedali olive: Kraľuj nad nami. 9 A oliva im odvetila: Mám opustiť svoj olej, pre ktorý ma ctia bohovi...
03:59
  
26.06.2022

Zamyslenie na deň 27.6.2022

Sudcovia 9,1-6 1 Abímelech, syn Jerubbaalov, išiel do Síchemu k bratom svojej matky a prihovoril sa im i celej čeľadi domu otca svojej matky: 2 Otvorene povedzte všetkým občanom Síchemu: Čo je lepšie pre vás? Aby sedemdesiat mužov, všetci synovia Jerubbaalovi, panovali nad vami, alebo aby jeden člov...
03:53
  
25.06.2022

Zamyslenie na deň 26.6.2022

2. nedeľa po Svätej Trojici Poďte ku Mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení; Ja vám dám odpočinúť. Matúš 11,28 Lukáš 14,(15)16-24 15 Keď to počul jeden zo spolustolovníkov, povedal Mu: Blahoslavený, kto je chlieb v kráľovstve Božom! 16 On mu však povedal: Jeden človek pripravil veľkú večeru...
05:05
  
24.06.2022

Zamyslenie na deň 25.6.2022

Sudcovia 8,22-35 22 Potom povedali mužovia izraelskí Gideonovi: Panuj nad nami, ty aj tvoj syn, aj syn tvojho syna; lebo ty si nás zachránil z rúk Midjáncov. 23 Ale Gideon im odpovedal: Nebudem nad vami panovať, ani môj syn nebude nad vami panovať; Hospodin bude panovať nad vami. 24 Potom im povedal...
05:28
  
23.06.2022

Zamyslenie na deň 24.6.2022

Toto je svedectvo Jána Krstiteľa: On musí rásť a ja sa musím umenšovať. Ján 3,30 Sudcovia 7,16 – 8,3 16 Rozdelil tristo mužov na tri skupiny, všetkým dal do rúk trúby a prázdne krčahy; v krčahoch boli fakle. 17 Hovoril im: Pozerajte na mňa a robte podobne! Akonáhle prídem na okraj tábora, robte pres...
Táto webová stránka používa súbory cookies, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie a skvalitňovanie webovej stránky. Ďalšie informácie o tom, ako používame súbory cookies, nájdete tu.
Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov ako aj o súboroch cookies nájdete tu.

Technické cookies

Vždy aktívne cookies sú nevyhnutne potrebné na základné fungovanie. Bez týchto súborov by sme nemohli poskytovať služby, ktoré umožňujú tejto stránke fungovať.

Funkčné cookies

Funkčné cookies vylepšujú fungovanie webových stránok, nakoľko si môžu pamätať napríklad informácie ako používateľské meno, jazyk alebo preferovanú polohu. Vďaka zapamätaniu si Vašich volieb môže stránka poskytovať vylepšené a osobnejšie služby.

Analytické cookies

Tieto cookies zhromažďujú anonymné informácie o tom, ako používatelia využívajú webové stránky. Z týchto dát sa dozvieme, ako používatelia reagujú na stránku poskytnutím informácií o tom, aké oblasti navštívili, aký čas na našej stránke strávili, a či sa pri tom vyskytli nejaké problémy, napríklad chybové hlásenia, čo nám pomáha vylepšovať webovú stránku.

Marketingové cookies

Marketingové cookies pomáhajú sledovať Vaše online návštevy a aktivitu na našich webových stránkach. Uvedené pomáha poskytovať a zobrazovať Vám relevantnejšie reklamy alebo obmedzujú počet zobrazení reklamy. Tieto súbory cookie môžu zdieľať tieto informácie s inými organizáciami alebo inzerentmi. Ide o trvalé súbory cookie a takmer vždy pochádzajú od tretích strán.