Povzbudenia mladým > DUCHOVNÝ ŽIVOT A ...

Povzbudenia mladým > DUCHOVNÝ ŽIVOT A ...

Chcem sa Ti prihovoriť ako mladému človekovi, ktorého si predstavujem, že sedí vedľa mňa a debatujeme. Kráčame spolu a hľadáme odpovede ako rásť v duchovnom živote. Príjmi tieto povzbudenia ako moju životnú skúsenosť, v ktorej stále rastiem a zároveň ako bohatstvo Cirkvi, ktoré stále objavujem. Nebudú to prednášky, a verím, že ani veľké mudrovačky, ale povzbudenia, cez ktoré túžim v Tebe prebúdzať hlad po živote v Duchu. Vznikajú v čase, keď sa nemôžme kvôli pandémii osobne stretávať. Preto táto forma cez online kontinent je vyjadrením túžby jedného saleziána kňaza, byť blízko vám mladým. :)

Podcast Povzbudenia mladým > DUCHOVNÝ ŽIVOT A ... je vložený na túto stránku z otvoreného informačného zdroja RSS. Všetky informácie, texty, predmety ochrany a ďalšie metadáta z informačného zdroja RSS sú majetkom autora podcastu a nie sú vlastníctvom prevádzkovateľa Podmaz, ktorý ani nevytvára ani nezodpovedá za ich obsah podcastov. Ak máš za to, že podcast porušuje práva iných osôb alebo pravidlá Podmaz, môžeš nahlásiť obsah. Ak je toto tvoj podcast a chceš získať kontrolu nad týmto profilom klikni sem.

Zoznam epizód (34 epizód)

11:16
  
10.04.2023

ROZHÝBANÍ VEĽKONOČNÝM "BOŽÍM TANCOM" /34

Veľkonočné Tajomstvo Kristovej smrti a vzmŕtvýchvstania aj nás má moc vyvádzať zo strnulosti k pohybu, k behu, k tancu. Máme na ňom účasť keď jeme Eucharistiu. Nechajme sa aj my rozhýbať veľkonočným "Božím tancom". :)
16:33
  
30.11.2021

NEDOVOĽME, ABY NÁM SRDCE ZLENIVELO /33

Čo zaťažuje moje srdce? Čo zaťažuje môjho ducha? Čo ma robí pohodlným v kresle lenivosti? Čo je to "acédia" alebo duchovná lenivosť? Nie je to aj naša často prežívaná skúsenosť, z ktorej pramení horkosť, ktorá je pôvodcom zlej nálady, ktorá sa mení na arogantný postoj k druhým? Ako sa prejavuje a ak...
12:44
  
30.05.2021

NAJSVÄTEJŠIA TROJICA a naše vzťahy /32

"Kde vidím lásku, vidím Najsvätejšiu Trojicu" povedal sv. Augustín. Cez naše vzťahy sme povolaní zjavovať tajomstvo lásky a jednoty Boha - Najsvätejšej Trojice, lebo na obraz a podobu Boha sme boli stvorení. Na obraz a podobu vzťahov a lásky. Ako sa na vzťahy pozerá svet a ako kresťania? Čo znamená,...
16:44
  
23.05.2021

DUCH SVÄTÝ /31

Kto je Duch Svätý? Bez neho neexistuje ani žiaden duchovný život, ani svätosť, modlitba ani sviatosti ... Ako sme ho prijali a kde ho môžeme každodenne prijímať? 
20:52
  
15.05.2021

SPOLOČNÉ STOLOVANIE /30

Pre nás kresťanov jesť neznamená len naplniť si žalúdok potravou, ale tešiť sa z prítomnosti druhých a Božej prítomnosti, sýtiť a naplniť celého človeka láskou, ktorou je pokrm presiaknutý a ktorú cez jedlo a stolovanie prijíma a prežíva. Aj pri jedle sa má nový prijatý život prejaviť, ale aj zjavov...
20:33
  
08.05.2021

BÝVANIE /29

Ako sa prijatý nový život, ktorý nepominie, môže prejaviť v zariadení nášho obydlia? Môže nám naše bývanie vychádzajúce z nového života pomáhať vo vernosti tomuto životu a vo vydávaní príťažlivejšieho svedectva? Inšpiruje nás v tom napodiv mníšska tradícia... Ako by mohla vyzerať naša obývačka, jedá...
16:10
  
28.04.2021

VYKÚPENÁ MÓDA STARÉHO ADAMA /28

Ako na nás vplýva móda? Aká je móda starého Adama a aká móda nového Adama?... My už nehľadáme len pritiahnutie pozornosti niekoho, alebo nemaskujeme chýbajúcu Božiu slávu, ale reálne naším oblečením ukazujeme naše kráčanie k tejto sláve... V Kristovi sme opäť žiarivými a živými plameňmi - odetí do s...
14:06
  
21.04.2021

OBLEČENIE /27

Človek bol po prvom hriechu vyzlečený z Božej slávy a objavil svoju nahotu. A tak od Adama a Evy, človek kráča od figových listov, cez kožený odev k odevu, ktorý mu opäť daroval Boh - obliecť sa v Krista. "Lebo všetci, čo ste pokrstení v Kristovi, Krista ste si obliekli." (Gal 3, 27). Aj oblečením s...
20:46
  
13.04.2021

MILOSRDNÍ AKO OTEC /26

Pápež František vraví: Ako vrúcne si želám, aby nadchádzajúce roky boli poznačené milosrdenstvom, aby sme išli v ústrety každému človeku, prinášajúc mu Božiu dobrotu a nehu. Nech sa všetkým, veriacim i tým vzdialeným, dostane tohto balzamu milosrdenstva ako znamenia Božieho kráľovstva, ktoré je už p...
15:25
  
05.04.2021

KAŽDODENNÉ ZMŔTVYCHVSTÁVANIE /25

Zmŕtvychvstanie sa týka len Krista alebo aj mňa? To prvé sme zažili v krste a posledné zažijeme na konci sveta. Čo je to však každodenné zmŕtvychvstávanie spolu s Kristom? Nebyť nehybnými "gaučovými mladými" v paralýze, ale obutými, tými, ktorí kráčajú, bežia ... a teda veria. Prajem Ti príjemné poč...
24:18
  
31.03.2021

SEXUALITA zjavenie a vykúpenie ľudskej lásky /24

Čo je láska? Ako nás Boh stvoril a ako do tohto prvotného plánu vstúpil hriech? Čo o "krásnej láske" hovorí sv. Ján Pavol II.? "Mnohí hovorili o láske", píše Maxim vyznávač: "No toto privilégium majú Kristovi učeníci, pretože len oni majú Lásku samu za učiteľku lásky”. Ženíchom je Kristus, ktorého ž...
17:01
  
24.03.2021

POKUŠENIA ako ich prežívať? /23

Prečo existujú pokušenia? Odkiaľ pochádzajú? Ako reagovať v pokušeniach a ako sa právať keď vyhrávam alebo prehrávam v pokušení? Utekať, nedávať sa do reči s Nepriateľom našej spásy alebo bojovať ... Sv. Augustín opisuje pokúšanie Ježiša na púšti takto: "Uvedom si, že v ňom si pokúšaný ty, a vedz, ž...
11:03
  
16.03.2021

Z OTROCTVA NA SLOBODU /22

"Až keď vás Syn vyslobodí, budete naozaj slobodní." je pozvanie evanjelia do týchto dní. Častokrát utekáme pred našou neslobodou - otroctvom, maskujeme ich, alebo zametáme pod koberec. Sme pozvaní postaviť sa naším otroctvám tvárou v tvár. Nechať nech nás vyslobodzuje sám Boh, ktorý často používa aj...
16:43
  
09.03.2021

MODLITBA BEZ PRESTANIA /21

"Ustavične sa modlite..." je výzvou sv. Pavla a otázkou pre všetkých kresťanov. Ako sa modliť bez prestania a teda stále? Je to možné aj pre mladého človeka? Strelná modlitba, vedomie Božej prítomnosti a Ježišova modlitba sú inšpiráciou aj pre Teba v kráčaní k modlitbe bez prestania. 
12:48
  
02.03.2021

ALMUŽNA od delenia sa k darovaniu sa /20

Slovo almužna má ten istí základ ako milosrdenstvo. Nie je len darovaním niekoľkých centov žobrákovi na ulici a obetovanie z nadbytku. Almužna nás pozýva k slobode srdca voči všetkému čo máme a vedie nás deleniu sa s bratmi a sestrami. Je to hlboký postoj otvorenosti a milosrdenstva voči druhým. Sv....
11:06
  
22.02.2021

PÔST ako objavovanie hladu a smädu po Kristovi /19

Má zmysel zriecť sa niečoho v jedle a pití v dnešnej konzumnej spoločnosti? Čo ak ma fyzický hlad a smäd privádza k tomu, že som hladný a smädný po Kristovi? Sme zahltení nielen v oblasti pokrmu, ale aj cez obrazy a zvuky ... Duchovná tradícia poukazuje na to, že kto je nemierny v jedle a pití, je n...
13:23
  
16.02.2021

NEPRIPODOBŇOVANIE SA SVETU /18

Ponuka začať pôst nepripodobňovaním sa svetu. Alebo ako zlúčiť mentalitu sveta s mentalitou Krista? Môže mladý človek, ktorý je ponorený do sveta žiť novým životom? Začiatok pôstu ako kráčanie za Ježišom s túžbou nechať si Ním premieňať mentalitu. Buď viac učeníkom počas týchto 40 dní a kráčaj za Ní...
09:59
  
11.02.2021

MÉDIA /17

Aký vplyv majú média na náš duchovný život? Akú mentalitu so sebou prinášajú? Čo je mentalita točenia sa okolo seba, netrpezlivosti, povrchnosti a mrhania času? Médiá sú dobrým sluhom, ale môžu sa stať aj zlým pánom a učiteľom, ktorý silno vplýva nielen na môj duchovný život.
15:32
  
04.02.2021

ROZLIŠOVANIE /16

Ako vedieť rozlíšiť nielen dobro a zlo, ale dobro a väčšie dobro? Čo je duchovné rozlišovanie? Ako v ňom rásť, aby nás v každodennom živote neklamal Nepriateľ našej spásy, ale aby nás k plnosti pravdy viedol Duch Svätý aj v týchto časoch? Čo radí sv. Ignác? 
12:50
  
29.01.2021

SPOMIENKA NA SMRŤ /15

Čo znamená spomienka na smrť pre môj život? Môže byť "memento mori" - "pamätaj že zomrieš", povzbudením a obohatením pre môj duchovný život? "Veď tým, čo veria v teba, Bože, život sa neodníma, iba mení; a keď skončíme život v smrteľnom tele, máme pripravený večný príbytok v nebesiach" 
15:45
  
24.01.2021

DUCHOVNÉ SPREVÁDZANIE /14

Duchovné sprevádzanie je možnosťou "nechať si hovoriť" do života od Ducha Svätého. Je reálne počúvať dnes Boha cez spievodcu v kultúre ktorá je zameraná na moje ja, ktoré si chce riadiť život sám? Je dnes ešte možné načúvať čo mi Boh hovorí, vnímať ako koná v mojom živote, vidieť Ho? Čo mám robiť ke...
14:25
  
14.01.2021

KAŽDODENNÉ POKÁNIE /13

Ako prežívať Božie milosrdenstvo a odpustenie v čase, keď nemôžeme pristupovať k sviatosti zmierenia?
09:44
  
07.01.2021

ŽIVOT V KRISTOVI /12

Krstom sme sa znovuzrodili z vody a Ducha pre nový život - život v Kristovi - ako žiť krst každý deň?
13:42
  
15.12.2020

SVIATOSŤ ZMIERENIA /11

Ako prežívať Božie milosrdenstvo cez sviatosť zmierenia. Čo robí hriech v našom živote? Ako sa pripraviť? Ako ju prežívať? Pokánie je trest alebo liek pre moje srdce?
08:12
  
11.12.2020

PREMENA /10

V duchovnom živote buď napreduješ alebo stagnuješ a pritom to nie je len o tvojich silách. Duch svätý je ten ktorý ťa premieňa každý deň. Ako? Čo vlastne robí on a čo ty?
Táto webová stránka používa súbory cookies, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie a skvalitňovanie webovej stránky. Ďalšie informácie o tom, ako používame súbory cookies, nájdete tu.
Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov ako aj o súboroch cookies nájdete tu.

Technické cookies

Vždy aktívne cookies sú nevyhnutne potrebné na základné fungovanie. Bez týchto súborov by sme nemohli poskytovať služby, ktoré umožňujú tejto stránke fungovať.

Funkčné cookies

Funkčné cookies vylepšujú fungovanie webových stránok, nakoľko si môžu pamätať napríklad informácie ako používateľské meno, jazyk alebo preferovanú polohu. Vďaka zapamätaniu si Vašich volieb môže stránka poskytovať vylepšené a osobnejšie služby.

Analytické cookies

Tieto cookies zhromažďujú anonymné informácie o tom, ako používatelia využívajú webové stránky. Z týchto dát sa dozvieme, ako používatelia reagujú na stránku poskytnutím informácií o tom, aké oblasti navštívili, aký čas na našej stránke strávili, a či sa pri tom vyskytli nejaké problémy, napríklad chybové hlásenia, čo nám pomáha vylepšovať webovú stránku.

Marketingové cookies

Marketingové cookies pomáhajú sledovať Vaše online návštevy a aktivitu na našich webových stránkach. Uvedené pomáha poskytovať a zobrazovať Vám relevantnejšie reklamy alebo obmedzujú počet zobrazení reklamy. Tieto súbory cookie môžu zdieľať tieto informácie s inými organizáciami alebo inzerentmi. Ide o trvalé súbory cookie a takmer vždy pochádzajú od tretích strán.