Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Čítanie z Biblie na každý deň s krátkym zamyslením

Podcast Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň je vložený na túto stránku z otvoreného informačného zdroja RSS. Všetky informácie, texty, predmety ochrany a ďalšie metadáta z informačného zdroja RSS sú majetkom autora podcastu a nie sú vlastníctvom prevádzkovateľa Podmaz, ktorý ani nevytvára ani nezodpovedá za ich obsah podcastov. Ak máš za to, že podcast porušuje práva iných osôb alebo pravidlá Podmaz, môžeš nahlásiť obsah. Ak je toto tvoj podcast a chceš získať kontrolu nad týmto profilom klikni sem.

Zoznam epizód (300 epizód)

04:00
  
pred 11 hodinami

Zamyslenie na deň 4.10.2023

Matúš 21,18-22 18 Keď sa ráno vracal do mesta, dostal hlad. 19 Pri ceste uvidel figovník, prišiel k nemu, ale nenašiel na ňom nič, iba samé lístie. Povedal mu: „Nech sa na tebe už nikdy viac neurodí ovocie!“ A figovník hneď vyschol. 20 Pri pohľade na to sa učeníci čudovali: „Ako to, že figovník tak...
03:50
  
pred 1 dňom

Zamyslenie na deň 3.10.2023

Matúš 21,12-17 12 Ježiš vošiel do chrámu a vyhnal všetkých, čo predávali a kupovali v chráme. Peňazomencom poprevracal stoly, predavačom holubov pulty 13 a povedal im: „Je napísané: Môj dom sa bude volať domom modlitby. Vy však z neho robíte pelech lotrov.“ 14 V chráme k nemu prišli slepí a chromí....
04:20
  
pred 2 dňami

Zamyslenie na deň 2.10.2023

Matúš 21,1-11 1 Keď sa priblížili k Jeruzalemu a prišli do Betfagé k Olivovému vrchu, vtedy Ježiš poslal dvoch učeníkov 2 a povedal im: „Choďte do dediny, čo je pred vami, a hneď nájdete priviazanú oslicu a s ňou osliatko. Odviažte ich a priveďte mi ich! 3 A keby vám niekto niečo hovoril, povedzte:...
04:36
  
pred 3 dňami

Zamyslenie na deň 1.10.2023

OKTÓBER Heslo mesiaca: Buďte uskutočňovateľmi slova, nielen poslucháčmi, ktorí klamú sami seba. Jakub 1,22 17. nedeľa po Svätej trojici (Poďakovanie za úrody) Na Teba sa upierajú oči všetkých, Ty im dávaš pokrm v pravý čas. Žalmy 145,15 Lukáš 12,(13-14)15-21 (13 Ktosi zo zástupu mu povedal: „Učite...
04:03
  
pred 4 dňami

Zamyslenie na deň 30.9.2023

Matúš 20,29-34 29 Keď vychádzali z Jericha, išiel za ním veľký zástup. 30 A hľa, pri ceste sedeli dvaja slepci. Keď počuli, že tade ide Ježiš, zvolali: „Zmiluj sa nad nami, Pane, Syn Dávidov!“ 31 Zástup ich okríkal, aby mlčali. Oni tým hlasnejšie kričali: „Pane, Syn Dávidov, zmiluj sa nad nami!“ 32...
04:46
  
pred 5 dňami

Zamyslenie na deň 29.9.2023

Matúš 20,17-28 17 Keď Ježiš vystupoval do Jeruzalema, vzal si stranou dvanástich učeníkov a cestou im hovoril: 18 „Hľa, vystupujeme do Jeruzalema a Syn človeka bude vydaný veľkňazom a zákonníkom. Odsúdia ho na smrť 19 a vydajú pohanom, aby ho vysmiali, zbičovali a ukrižovali; a tretieho dňa bude vzk...
04:46
  
pred 6 dňami

Zamyslenie na deň 28.9.2023

Matúš 20,1-16 1 Lebo nebeské kráľovstvo sa podobá hospodárovi, ktorý vyšiel na úsvite najať si robotníkov do vinice. 2 Dohodol sa s robotníkmi za denár na deň a poslal ich do svojej vinice. 3 Keď vyšiel okolo tretej hodiny, videl iných postávať na námestí 4 a povedal im: ‚Choďte aj vy do mojej vinic...
04:03
  
pred týždňom

Zamyslenie na deň 27.9.2023

Matúš 19,27-30 27 Vtedy mu Peter povedal: „Pozri, my sme opustili všetko a nasledovali sme ťa. Čo za to budeme mať?“ 28 Ježiš im odpovedal: „Amen, hovorím vám: Pri obnovení sveta, keď Syn človeka zasadne na trón svojej slávy, aj vy, ktorí ste ma nasledovali, zasadnete na dvanásť trónov a budete súdi...
04:47
  
25.09.2023

Zamyslenie na deň 26.9.2023

Matúš 19,16-26 16 Tu k nemu ktosi prišiel a povedal: „Učiteľ, čo dobré mám robiť, aby som mal večný život?“ 17 Ježiš mu odpovedal: „Čo sa ma pýtaš na dobro? Jeden je Dobrý! Ak však chceš vojsť do života, zachovávaj prikázania.“ 18 „A ktoré?“ opýtal sa ho. Ježiš mu povedal: „Tieto: Nezabiješ! Nescudz...
03:42
  
24.09.2023

Zamyslenie na deň 25.9.2023

Matúš 19,13-15 13 Vtedy k nemu prinášali deti, aby na ne kládol ruky a modlil sa. Učeníci im však dohovárali. 14 No Ježiš povedal: „Nechajte deti a nebráňte im prichádzať ku mne, lebo takým patrí nebeské kráľovstvo.“ 15 Potom na ne kládol ruky a odišiel odtiaľ. Vedieme deti ku Kristovi, alebo len k...
04:07
  
23.09.2023

Zamyslenie na deň 24.9.2023

16. nedeľa po Svätej Trojici Ježiš Kristus odstránil smrť a Svojím evanjeliom vyviedol na svetlo život a neporušiteľnosť. 2.Timoteovi 1,10b Židom 10,35-36(37-38)39  35 Preto nestrácajte dôveru, lebo bude bohato odmenená. 36 Potrebujete vytrvať, aby ste plnením Božej vôle dosiahli prisľúbenie. (37 V...
04:55
  
22.09.2023

Zamyslenie na deň 23.9.2023

Matúš 19,1-12 1 Keď Ježiš skončil tieto reči, odobral sa z Galiley a prišiel do judského kraja za Jordánom. 2 Išli za ním veľké zástupy a on ich tam uzdravoval. 3 Tu k nemu prišli farizeji a podrobili ho skúške: „Je mužovi dovolené prepustiť svoju manželku pre akúkoľvek príčinu?“ 4 Odpovedal im: „Či...
05:46
  
21.09.2023

Zamyslenie na deň 22.9.2023

Matúš 18,21-35 21 Vtedy pristúpil k nemu Peter a povedal: „Pane, keď sa brat prehreší proti mne, koľkokrát mu mám odpustiť? Či až sedem ráz?“ 22 Ježiš mu odpovedal: „Hovorím ti, nie sedem ráz, ale až sedemdesiatkrát sedem. 23 Preto sa nebeské kráľovstvo podobá kráľovi, ktorý chcel účtovať so svojimi...
04:26
  
20.09.2023

Zamyslenie na deň 21.9.2023

Matúš 18,15-20 15 Keby sa prehrešil tvoj brat, choď za ním a napomeň ho medzi štyrmi očami. Ak ťa poslúchne, získal si svojho brata. 16 Ak ťa neposlúchne, vezmi so sebou ešte jedného alebo dvoch, aby každý výrok bol založený na výpovedi dvoch alebo troch svedkov. 17 Ak by ani ich neposlúchol, povedz...
03:50
  
19.09.2023

Zamyslenie na deň 20.9.2023

Matúš 18,10-14  10 Varujte sa, aby ste nepohŕdali ani jedným z týchto maličkých. Lebo vám hovorím, že ich anjeli v nebesiach stále hľadia na tvár môjho Otca v nebesiach. 12 Čo si myslíte: Keby mal niekto sto oviec a jedna z nich by zablúdila, či nenechá tých deväťdesiatdeväť na vrchoch a nepôjde hľa...
04:25
  
18.09.2023

Zamyslenie na deň 19.9.2023

Matúš 18,1-9 1 V tú hodinu prišli učeníci k Ježišovi s otázkou: „Kto je najväčší v nebeskom kráľovstve?“ 2 On si zavolal dieťa, postavil ho medzi nich 3 a povedal: „Amen, hovorím vám: Ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nikdy nevojdete do nebeského kráľovstva. 4 Kto sa teda pokorí ako toto dieťa,...
04:14
  
17.09.2023

Zamyslenie na deň 18.9.2023

Matúš 17,22-27  22 Keď sa zišli v Galilei, povedal im Ježiš: „Syn človeka bude vydaný do rúk ľudí, 23 zabijú ho, ale tretieho dňa vstane.“ A oni sa veľmi zarmútili. 24 Keď prišli do Kafarnauma, pristúpili k Petrovi vyberači chrámovej dane a povedali: „A či váš učiteľ neplatí chrámovú daň?“ 25 „Ale á...
04:14
  
16.09.2023

Zamyslenie na deň 17.9.2023

15. nedeľa po Svätej Trojici Naňho zložte všetky svoje starosti, lebo On sa o vás stará. 1.Petra 5,7 1.Petra 5,5b-11  všetci sa zaodejte do pokory jedni voči druhým, lebo Boh pyšným odporuje, ale pokorným dáva milosť. 6 Pokorte sa teda pod mocnou Božou rukou, aby vás vo svojom čase povýšil. 7 Naňho...
03:59
  
15.09.2023

Zamyslenie na deň 16.9.2023

Matúš 17,14-21 14 Keď prišli k zástupu, pristúpil k Ježišovi istý človek, padol na kolená 15 a prosil ho: „Pane, zmiluj sa nad mojím synom, lebo je námesačný a veľmi trpí; často padá do ohňa a často do vody. 16 Priviedol som ho k tvojim učeníkom, ale oni ho nemohli uzdraviť.“ 17 Ježiš odpovedal: „Ac...
05:20
  
14.09.2023

Zamyslenie na deň 15.9.2023

Matúš 17,1-13 1 O šesť dní vzal Ježiš so sebou Petra, Jakuba a jeho brata Jána a vyviedol ich na vysoký vrch, kde boli sami. 2 Tam sa pred nimi premenil: tvár sa mu zaskvela sťa slnko a rúcho mu zbelelo ako svetlo. 3 A hľa, zjavil sa im Mojžiš a Eliáš a rozprávali sa s ním. 4 Peter na to povedal Jež...
04:10
  
13.09.2023

Zamyslenie na deň 14.9.2023

Matúš 16,24-28 24 Vtedy povedal Ježiš svojim učeníkom: „Ak niekto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. 25 Lebo kto by chcel zachrániť svoj život, stratí ho, a kto by stratil svoj život pre mňa, nájde ho. 26 Veď čo osoží človeku, ak získa hoci celý svet, ale uškodí...
04:41
  
12.09.2023

Zamyslenie na deň 13.9.2023

Matúš 16,13-23 13 Keď Ježiš prišiel do končín Cézarey Filipovej, opýtal sa svojich učeníkov: „Za koho pokladajú ľudia Syna človeka?“ 14 Odpovedali: „Jedni za Jána Krstiteľa, druhí za Eliáša, iní za Jeremiáša alebo za jedného z prorokov.“ 15 Opýtal sa ich: „A vy ma za koho pokladáte?“ 16 Šimon Peter...
04:56
  
11.09.2023

Zamyslenie na deň 12.9.2023

Matúš 16,1-12 1 Nato prišli farizeji a saduceji a podrobili ho skúške. Žiadali, aby im ukázal znamenie z neba. 2 On im však odpovedal: „Keď nastane večer, hovoríte: ‚Bude pekne, nebo sa červenie.‘ 3 A ráno: ‚Dnes bude nečas, nebo je červené a zamračené.‘ Vzhľad oblohy viete posúdiť a znamenia čias n...
04:33
  
10.09.2023

Zamyslenie na deň 11.9.2023

Matúš 15,29-39 29 Keď Ježiš odtiaľ odišiel, prišiel ku Galilejskému moru. Vystúpil na vrch a tam si sadol. 30 Prišli k nemu veľké zástupy, ktoré mali so sebou chromých, mrzákov, slepých, nemých a mnoho iných. Kládli mu ich k nohám a on ich uzdravoval. 31 Ľudia sa čudovali, keď videli, že nemí hovori...
04:24
  
09.09.2023

Zamyslenie na deň 10.9.2023

14. nedeľa po Svätej Trojici Dobroreč Hospodinovi, moja duša, nezabúdaj na nijaké z Jeho dobrodení! Žalmy 103,2 Lukáš 17,11-19  11 Na ceste do Jeruzalema prechádzal Ježiš naprieč Samáriou a Galileou. 12 Keď vchádzal do jednej dediny, stretol desať malomocných mužov. Už zďaleka zastali 13 a hlasno k...
Táto webová stránka používa súbory cookies, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie a skvalitňovanie webovej stránky. Ďalšie informácie o tom, ako používame súbory cookies, nájdete tu.
Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov ako aj o súboroch cookies nájdete tu.

Technické cookies

Vždy aktívne cookies sú nevyhnutne potrebné na základné fungovanie. Bez týchto súborov by sme nemohli poskytovať služby, ktoré umožňujú tejto stránke fungovať.

Funkčné cookies

Funkčné cookies vylepšujú fungovanie webových stránok, nakoľko si môžu pamätať napríklad informácie ako používateľské meno, jazyk alebo preferovanú polohu. Vďaka zapamätaniu si Vašich volieb môže stránka poskytovať vylepšené a osobnejšie služby.

Analytické cookies

Tieto cookies zhromažďujú anonymné informácie o tom, ako používatelia využívajú webové stránky. Z týchto dát sa dozvieme, ako používatelia reagujú na stránku poskytnutím informácií o tom, aké oblasti navštívili, aký čas na našej stránke strávili, a či sa pri tom vyskytli nejaké problémy, napríklad chybové hlásenia, čo nám pomáha vylepšovať webovú stránku.

Marketingové cookies

Marketingové cookies pomáhajú sledovať Vaše online návštevy a aktivitu na našich webových stránkach. Uvedené pomáha poskytovať a zobrazovať Vám relevantnejšie reklamy alebo obmedzujú počet zobrazení reklamy. Tieto súbory cookie môžu zdieľať tieto informácie s inými organizáciami alebo inzerentmi. Ide o trvalé súbory cookie a takmer vždy pochádzajú od tretích strán.