English Teacher Viliam Podcasts

English Teacher Viliam Podcasts

Autor: Viliam
Angličtina sa dá učiť rôznymi spôsobmi. Jeden z nich je počúvanie podcastov. Všetky podcasty sa dajú stiahnuť ako MP3 a môžete ich počúvať na ceste do práce, z práce alebo len tak vo voľnom čase keď sedíte doma na gauči :)Navštívte stránku www.spikuj.sk a čítajte, pozerajte, počúvajte a hlavne vzdelávajte sa! USE IT OR LOSE IT

Podcast English Teacher Viliam Podcasts je vložený na túto stránku z otvoreného informačného zdroja RSS. Všetky informácie, texty, predmety ochrany a ďalšie metadáta z informačného zdroja RSS sú majetkom autora podcastu a nie sú vlastníctvom prevádzkovateľa Podmaz, ktorý ani nevytvára ani nezodpovedá za ich obsah podcastov. Ak máš za to, že podcast porušuje práva iných osôb alebo pravidlá Podmaz, môžeš nahlásiť obsah. Ak je toto tvoj podcast a chceš získať kontrolu nad týmto profilom klikni sem.

Zoznam epizód (51 epizód)

31:03
  
pred 6 dňami

Rozkazovací spôsob - Be quiet!

Môže sa zdať, že imperatív (rozkazovací spôsob) sa používa iba na priame rozkazy, ale nie je to tak. Využívame ho aj pre návrhy, rady, inštrukcie, povzbudenie, ponuky a priania niečoho dobrého pre ostatných (napr. Have a nice day.)Dozviete sa:Použitie rozkazovacieho spôsobuZdvorilostný rozkazovací s...
22:48
  
16.11.2021

Have (to) - part 3

Používate must, alebo have to ak chcete vyjadriť "musieť" v angličtine? Vedeli ste, že existuje aj have got to? A čo tak having to? O tom, že gotta ste už počuli v seriáloch a filmoch nepochybujem. Všetky tieto výrazy môžeme použiť na vyjadrenie "musieť"Dozviete sa:Použitie slove...
23:45
  
02.11.2021

Have (got) - part 2

Sloveso “have” poznáme hlavne vo význame “mať”, ale jeho použitie v angličtine je oveľa širšie. V tejto časti sa zameriame na jeho použitia ako rozprávame o vlastníctve, vzťahoch a iných stavoch. Tiež si povieme niečo o používaní formy have got.Dozviete sa:Sloveso have často používame ak rozprávame...
24:24
  
21.10.2021

Have (part 1)

Sloveso “have” poznáme hlavne vo význame “mať”, ale jeho použitie v angličtine je oveľa širšie. V tejto časti sa zameriame na jeho použitia nie len ako plnovýznamového slovesa, ale aj pomocného. Dozviete sa:Kedy používame sloveso “have” Have – pomocné slovesoHave – plnovýznamové sloveso (akcie)Suppo...
22:13
  
28.09.2021

Get (part2)

Sloveso get je jedno z najčastejšie používaných slov v angličtine. Používame ho rôznymi spôsobmi v hovorenej, ale aj písanej forme. Význam slovesa get sa mení v závislosti od slov použitých po ňom. Základné významy sú však “obdržať”, “dostať”, “stať sa”. V tejto druhej časti sa pozrieme hlavne na ko...
25:54
  
01.06.2021

Get (part1)

Sloveso get je jedno z najčastejšie používaných slov v angličtine. Význam slovesa get sa mení v závislosti od slov použitých po ňom. Základné významy sú však “obdržať”, “dostať”, “stať sa”.V tomto podcaste si povieme:1. Get + podstatné meno/zámeno2. Get + prídavné meno3. Get + up, out, off, from...4...
27:32
  
17.05.2021

Feel

Viete ako v angličtine vyjadriť "Nechce sa mi učiť."? Budete na to potrebovať sloveso feel. V tomto podcaste si povieme:I feel fine. vs I feel something on my arm. -  kedy použiť priebehovú formu feelingThat feels nice! vs That feels like a dream!  - kedy použiť like a kedy nie.Feel like =...
28:16
  
03.05.2021

Dôraz v angličtine

Dôraz v angličtine je veľmi dôležitý. Ak hovoríme o dôraze, myslíme tým intonáciu a výslovnosť dôležitých slov vo vete. Správnym dôrazom na slovo dáme nášmu poslucháčovi najavo svoje emócie, alebo vyjadríme kontrast medzi pravdou a nepravdou.Povieme si:Kedy využívame dôraz v angličtine.Dôležitosť vý...
25:01
  
22.04.2021

Determinanty (the, a, my, either...)

Používate "...this my friend..."? A čo tak "...most of people..."? V tomto podcast zistíte, že je to nesprávne. Determinanty môžu byť pre študentov veľká neznáma, ale používajú ich takmer v každej jednej vete. Súto solvá ako the, a, my, this, either, every, enough, several…  Nauč...
29:53
  
19.03.2021

Can and Could (part 2)

Máme tu pokračovanie podcastu "Can and Could"! V prvej časti sme nešli veľmi do hĺbky. Bolo to len akési zoznámenie sa. V druhej časti si povieme nasledovné:V akých situáciách vieme can využiť... nie je to iba o zručnostiach.V minulom čase nepoužívame iba could, ale aj be able to, manage t...
29:02
  
08.03.2021

Before

Nedávno sme sa naučili ako správne používať slovo after.  V tomto podcaste si povieme ako správne použiť before. Uvidíte, že nájdeme mnoho spojitostí a nakoniec budete rozumieť nie len after a before, ale aj after that, before that, first, then, ago, in front of...Dozviete sa:Before vs before thatBe...
26:13
  
08.02.2021

Podmienkové vety

Podmienkové vety/ podmienky/ kondicionály. Volajte ich ako chcete, ale hlavne z nich nemajte strach. Naučiť sa ich naozaj nie je ťažké. Viete ako sa veľa krát hovorí, že angličtina nemá logiku a nič s ničím nesúvisí... v podmienkových vetách sa dá nájsť aj logika a existuje vysvetlenie, podľa ktoréh...
21:45
  
28.01.2021

After

Jedna z najčastejších chýb, ktorú študenti robia pri slove after je, že si ho prekladajú ako "potom" a tým vzniká chybné použitie vo vete.Napr.Čítam si knihu a potom idem spať.I read a book after I go to bed. -WRONGI read a book after that I go to bed. - RIGHTVeta "I read a book after...
22:53
  
12.01.2021

Which, What, Who a Whom

Opytovacie zámená vedia byť zradné. Nie sú však vôbec ťažké. Často si ich mýlime len kvôli tomu, že si ich prekladáme. Je lepšie naučiť sa čo vyjadrujú a na čo sa pýtame ak ich používame. Tak napríklad opytovacie zámeno where by sme mohli preložiť ako – kde, kade, kam a odkiaľ. Je jednoduchšie zapam...
26:48
  
21.12.2020

He gave me the keys. vs He gave the keys to me.

Ak používam slovesá ako give, send, offer atď., poviem najprv komu daný predmet dávam a až potom čo ten predmet je, alebo je to naopak?V podcaste sa dozveiete:Rozdiel medzi priamym a nepriamym predmetomAko ich správne použiť v jednej vete a ako ich vymieňať - He gave me the keys. He gave keys to me....
23:01
  
11.12.2020

Predložky until/till, to, by a before

Predložky času until, to, by a before môžu byť veľa krát ľahko zameniteľné. V tomto podcaste si povieme aký je medzi nimi rozdiel, a v akých situáciách ich môžem využiť.Dozviete sa:1. Či je rozdiel medzi until a till2. Porovnanie until s to, by a before3. Ktoré časy používame po until4. Či môžeme po...
19:14
  
03.12.2020

Používanie časov v súvetiach (part 2)

Jednotlivé časy si v súvetiach zjednodušujeme. Ak je z hlavnej časti vety jasné či hovoríme o budúcnosti, alebo minulosti, nie je nutné opakovať ten istý čas aj vo vedľajšej vete. Pokračovanie prvej časti v ktorom sa dozviete:Ktorý čas používame po in case, I hope, I bet...Kedy používame minulý čas...
23:55
  
25.11.2020

Používanie časov v súvetiach (part 1)

Jednotlivé časy si v súvetiach zjednodušujeme. Ak je z hlavnej časti vety jasné či hovoríme o budúcnosti, alebo minulosti, nie je nutné opakovať ten istý čas aj vo vedľajšej vete. Jedným z najpoužívanejších príkladov sú podmienky, alebo používanie slova when.Example: I will call you, when you come....
20:03
  
18.11.2020

Say vs Tell

Rozdiel medzi say a tell  robí problémy nie len študentom nižších úrovní, ale aj tých vyšších. Všeobecné pravidlo používania týchto dvoch slovies nie je ťažké, ale my si povieme aj iné výnimky, ktoré sa spomínajú v učebniciach veľmi málo.Na stránke www.spikuj.sk nájdete worksheet a krátky quiz, aby...
17:10
  
09.11.2020

Rather (part 2)

Pokračovanie podcastu "RATHER".Povieme si o nasledujúcich použitiach:1. would rather2. would rather + podmet + minulý čas3. or rather4. would rather vs had betterContact:www.spikuj.skenglishteacherviliam@gmail.comwww.facebook.com/EnglishTeacherViliamwww.instagram.com/english_teacher_viliam...
20:50
  
16.10.2020

Rather (part 1)

Slovom rather zdôrazňujeme prídavné mená, ktorým dávame významy: "viac ako zvyčajne", "viac ako som očakával", "viac ako som chcel". Okrem významu sa taktiež naučíme ako ho používať s členmi a povieme si niečo o často používanom výraze "rather than".Contact:ww...
23:32
  
10.09.2020

Tvorenie otázok

Poznáte ten pocit keď sa chcete niečo spýtať v angličtine, ale akokoľvek sa snažíte, neviete si spomenúť na to ako tú otázku vytvoriť. Väčšina študentov si pamätá, že niekde má byť do. Ale otázky v angličtine netvoríme iba pomocou slovesa do.Dozviete sa:1. Základné pravidlá tvorenia otázok.2. Podmet...
21:21
  
30.07.2020

Príčastia -ing & -ed (interesting vs interested)

To, že neviete čo sú prítomné a minulé príčastia vôbec nevadí. Bežne ich používate v konverzácii, len nie ste si vedomí, že sú to príčastia. Najdôležitejšie je, aby ste vedeli kedy a ako ich môžete použiť + čo Vám budú vyjadrovať.Dozviete sa:1. Aké príčastia máme.2. Ako ich používame.3. Rozdiel medz...
21:38
  
23.07.2020

One

One nie je iba číslovka. Je to taktiež substitute word, čo znamená, že nahrádza iné slová. Využívame ho vtedy, ak nechceme opakovať to isté podstatné meno, ktoré sme použili v predchádzajúcej vete alebo časti vety.Example:I'd like to listen to a podcast. The one where English Teacher Viliam spe...
17:00
  
15.07.2020

Need (part 2)

Pokračovanie podcastu o slovese need. Povieme si ešte pár použití:1. need + -ing2. need not have done something3. needn't vs mustn'tContact:www.spikuj.skenglishteacherviliam@gmail.comwww.facebook.com/EnglishTeacherViliamwww.instagram.com/viliam_r
×
Náš web používa cookies, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie a skvalitňovanie jeho služieb, bez osobnej identifikácie jednotlivých používateľov. Pri používaní nášho webu však môžu naši partneri využívať cookies, ktoré sú personalizované, ale iba v prípade ak ste im už takýto súhlas udelili. Chcem vedieť viac.