Transfer technológii: Ako preniesť nové nápady a inovácie do praxe?
30:28
Podcast: Veda na dosah

Transfer technológii: Ako preniesť nové nápady a inovácie do praxe?

07.04.2021

Duševné vlastníctvo predstavuje „majetok“, má teda rovnako ako hmotný majetok aj určitú hodnotu, ktorú možno vyjadriť a často predstavuje významný až dominantný prvok v podnikaní mnohých firiem. Veľa ľudí však svoje duševné vlastníctvo nechráni dostatočne a môžu tak prísť nielen o peniaze, ale najmä o určité prvenstvo či originalitu myšlienky, ktorá by im následne priniesla aj spoločenské uznanie.V tomto podcaste sa budeme rozprávať o ochrane duševného vlastníctva i o bezpečnom prenose nových riešení do komerčnej sféry.

Pod pojmom transfer technológií rozumieme prenos výsledkov výskumu a vývoja do praxe. Tento proces obvykle zahŕňa ochranu a následnú komercializáciu výsledkov výskumu a vývoja, teda duševného vlastníctva. Centrum transferu technológií pri Centre vedecko-technických informácií SR (CTT CVTI SR) poskytuje celý rad expertných podporných služieb v procese ochrany a komercializácie duševného vlastníctva,a to najmä verejným vedecko-výskumným inštitúciám na Slovensku.

V rámci svojej činnosti však poskytuje Centrum transferu technológií bezplatné služby aj podnikateľom či záujemcom o podnikanie, ktoré zahŕňajú konzultácie k duševnému vlastníctvu, rešeršné služby, či vyhľadávanie partnerov pre výskum a vývoj. V prípade záujmu o niektorú zo spomínanýchbezplatných služieb napíšte na ctt@cvtisr.sk.

Viac o službách Centra transferu technológií pri Centre vedecko-technických informácií SR a Strediska patentových informáciá/informácií sa dozviete v podcaste Veda na dosah.

Hostia:

RNDr. Jaroslav Noskovič, PhD. - vedúci Oddelenia ochrany a komercializácie duševného vlastníctva CTT CVTI SR.

Mgr. art. Mária Pospíšilová, ArtD. - odborná pracovníčka v oblasti duševného vlastníctva CTT CVTI SR.

PhDr. Ľubomír Kucka - odborný pracovník Strediska patentových Informácií z CTT CVTI SR.

Podcast Veda na dosah je vložený na túto stránku z otvoreného informačného zdroja RSS. Všetky informácie, texty, predmety ochrany a ďalšie metadáta z informačného zdroja RSS sú majetkom autora podcastu a nie sú vlastníctvom prevádzkovateľa Podmaz, ktorý ani nevytvára ani nezodpovedá za ich obsah podcastov. Ak máš za to, že podcast porušuje práva iných osôb alebo pravidlá Podmaz, môžeš nahlásiť obsah. Ak je toto tvoj podcast a chceš získať kontrolu nad týmto profilom klikni sem.

Kategórie: Veda
×
Náš web používa cookies, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie a skvalitňovanie jeho služieb, bez osobnej identifikácie jednotlivých používateľov. Pri používaní nášho webu však môžu naši partneri využívať cookies, ktoré sú personalizované, ale iba v prípade ak ste im už takýto súhlas udelili. Chcem vedieť viac.