Veda na dosah

Veda na dosah

Veda je veľmi dôležitá a je našim svetlom pre budúcnosť. Podcast Veda na dosah vytvorilo Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR za účelom dostať vedu a zaujímavé vedecké poznatky bližšie k ľuďom zrozumiteľným jazykom.

Podcast Veda na dosah je vložený na túto stránku z otvoreného informačného zdroja RSS. Všetky informácie, texty, predmety ochrany a ďalšie metadáta z informačného zdroja RSS sú majetkom autora podcastu a nie sú vlastníctvom prevádzkovateľa Podmaz, ktorý ani nevytvára ani nezodpovedá za ich obsah podcastov. Ak máš za to, že podcast porušuje práva iných osôb alebo pravidlá Podmaz, môžeš nahlásiť obsah. Ak je toto tvoj podcast a chceš získať kontrolu nad týmto profilom klikni sem.

Zoznam epizód (42 epizód)

27:10
  
pred 7 hodinami

Bicyklom po vlakovej koľaji

Bicykel ako dopravný prostriedok je stále populárnejší, či už ako spôsob ekologickej dopravy, ale aj ako spoločník na výletoch po krajine. K obidvom týmto možnostiam však potrebujeme ešte niečo – bezpečné cyklotrasy, na ktorých sa netreba konfrontovať s rušnou dopravou. Takýchto cyklotrás nie je veľ...
37:10
  
24.11.2021

Osamelosť môže zabíjať. Ako sa treba pripraviť na šťastný dôchodok?

Mohlo by sa zdať, že po odchode do dôchodku človeku spadne z ramien  bremeno každodennej práce, zbaví sa stresu, môže si vydýchnuť a naplno sa tešiť zo života. Ide však o jednu z najväčších zmien v živote jedinca a mnohí ju nezvládajú dobre. Počet dôchodcov sa neustále zvyšuje a problém adaptác...
25:58
  
10.11.2021

Aké možnosti ponúkajú dátové úložiská novej generácie?

Technológia založená na molekulovom magnetizme by mohla v budúcnosti radikálne zmeniť možnosti ukladania dát. Niektoré zlúčeniny majú špecifické magnetické vlastnosti, ktoré za istých okolností umožňujú ukladanie informácií na jednej molekule, teda na výrazne menšom nosiči, ako v súčasnosti bežne po...
40:51
  
20.10.2021

Projekt Robocoop deťom ponúka šancu uplatniť sa v technologickej budúcnosti

Mnohí rodičia sú zúfalí z toho, že nevedia svoje deti odtrhnúť od počítača a videohier. Takáto záľuba však nemusí byť vôbec na škodu. Pri správnom nasmerovaní môže deťom priniesť veľký potenciál profesijného uplatnenia sa, zvlášť v blízkej, čoraz technologickejšej budúcnosti. Automatizácia objektívn...
44:46
  
06.10.2021

Ako vznikajú farby? Nevidíme ich všetci úplne rovnako

Ľudskí jedinci nevidia všetky farby úplne rovnako, každý z nás má svoj vlastný farebný svet trošičku odlišný. Farby sú vlastnosťami svetla. Každý živočíšny druh má prispôsobené vnímanie farebného spektra podľa jeho osobitej potreby. Napríklad, dravé vtáky majú videnie posunuté do červenej až infrače...
56:13
  
22.09.2021

Ako sa vyvíja zamestnanosť na pozadí demografických a štrukturálnych zmien?

V tomto podcaste sme sa rozprávali o výsledkoch výskumu, v ktorom sa skúmali kontraindikácie vo vývoji zamestnanosti na pozadí demografických a štrukturálnych zmien. V súčasnosti začínajú do dôchodku odchádzať silné ročníky. Vedci vypracovali viaceré možné scenáre vývoja tejto situácie. Pri tom najo...
27:33
  
08.09.2021

Aký význam majú huby pre život na našej planéte?

Huby sú organizmy, ktoré popri rastlinách, živočíchoch a baktériách tvoria samostatnú bioríšu. Vyskytujú sa vo všetkých prostrediach, od stratosféry až po dno mŕtveho mora a ich životné formy majú obrovskú variabilitu. Huby majú spolu s baktériami zásadnú úlohu v kolobehu živín. Sú významnými mykorí...
44:31
  
25.08.2021

Život s umelou inteligenciou

Umelá inteligencia nás vo veľkej miere obklopuje už relatívne dlhú dobu. Jej vývoj nezadržateľne napreduje, pričom prináša nádej i obavy. Docent Ladislav Hluchý v rozhovore uvádza množstvo príkladov z vlastnej výskumnej praxe, kde nám umelá inteligencia dokáže pomôcť. Využitie tejto technológie siah...
53:13
  
18.08.2021

Komunikácia, orientácia i spomienky: Ako zvuk ovplyvňuje náš každodenný život?

Zvuk hrá v našom živote veľmi dôležitú úlohu. V každej sekunde nášho života nás obklopujú desiatky zvukov. Niektoré vnímame, iné ignorujeme, ďalšie ani nepočujeme, pretože sa „skrývajú“ za tými hlučnejšími. Na rozdiel od očí, uši nedokážeme zavrieť, a tak je zvuk nerozlučnou súčasťou nášho života 24...
16:42
  
11.08.2021

Ako sa moderná technológia inšpiruje správaním netopierov?

V tomto podcaste sa budeme venovať výskumu, ktorý integruje poznatky z behaviorálnej ekológie netopierov, umelej inteligencie, elektrotechniky a robotiky. Slovenskí vedci sa pri vývoji modernej technológie na prehľadávanie priestoru inšpirujú jedinečným swarmovým správaním stromových netopierov. Na...
48:27
  
28.07.2021

Podarí sa stabilizovať rast ľudskej populácie?

Neustále narastajúci konzum, klimatické zmeny a udržateľnosť života na planéte ako takého apeluje okrem iného aj na stabilizáciu rastu ľudskej populácie. Všetky moderné a postmoderné spoločnosti zažívajú dynamické starnutie obyvateľstva, spôsobené nižšou pôrodnosťou a predlžovaním života  za pr...
30:18
  
14.07.2021

Prejavy našich génov vieme vedome ovplyvňovať

Rodičia na svoje potomstvo prenášajú gény, ktoré sú zodpovedné za znaky a vlastnosti. Avšak o tom, kedy a ako sa tieto gény prejavia, rozhodujú epigenetické mechanizmy. Epigenetické mechanizmy sú ovplyvňované našim životným štýlom, a tým pádom ich vieme do veľkej miery vedome ovplyvňovať. K najdôlež...
48:37
  
30.06.2021

Trh sa stal „metanáboženstvom“ na úkor ľudí. Aká je budúcnosť ekonómie?

Stojíme na prelome starého a nového systému. Súčasný (starý) ekonomický systém sa ukázal ako neudržateľný, pričom už dlhé roky postupne kolabuje. Vedci a futurológovia však poznajú riešenia k dosiahnutiu priaznivejšej budúcnosti. Súčasný ekonomický systém stavia trh ako organizačnú štruktúru nad pot...
28:35
  
16.06.2021

SPEAR HYDRO: Nový koncept vodnej elektrárne inšpirovaný prírodou

Slovenský tím vynálezcov vyvinul novú unikátnu technológiu na výrobu vodnej energie, ktorá je mimoriadne šetrná k životnému prostrediu. Technológia SPEAR je zaujímavá tým, že pri zbere energie nevyužíva rotačný pohyb turbíny, ale kyvadlový pohyb „plutiev“, ktorý pripomína pohyb listu kývajúceho sa z...
46:00
  
02.06.2021

Ekonomické krízy, zlatý štandard a dlhová ekonomika

Ekonomické krízy môžu mať veľa rôznych príčin. Dajú sa ekonomické krízy predpovedať? Ako sa odlišuje súčasná kríza spôsobená pandémiou Covid-19 od iných kríz? Je pravda, že ekonomické krízy sa cyklicky opakujú? Ako fungujú „samo sa naplňujúce proroctvá“ na finančných trhoch? V podcaste sme sa rozprá...
34:01
  
19.05.2021

Masové vymierania v histórii: ničivé aj dôležité

V histórii došlo doteraz k piatim najvýznamnejším obdobiam masového vymieraniana planéte Zem. Každým masovým vymieraním sa končí jedna geologická epocha a druhá začína. Napríklad, jedno masové vymieranie živočíchov umožnilo dinosaurom rozkvet,  avšak ďalšie vymieranie ich vyhladilo. Podobná sit...
28:27
  
05.05.2021

Bez 5G by bol prenos dát v blízkej budúcnosti energeticky neudržateľný

O sieťach piatej generácie (5G) kolujú rôzne mýty, preto sme sa na túto tému rozhodli pozrieť s odborníkom. Od sietí 5G sa očakáva najmä 100-násobné zrýchlenie prenosu dát. Pre siete 5G bude potrebná hustejšia sieť bázových staníc, než ako to bolo pri sieťach predchádzajúcich generácií. Nové anténne...
36:01
  
21.04.2021

Moderné možnosti testovania bezpečnosti bez laboratórnych zvierat

Viete si predstaviť sústavu navzájom prepojených umelo vypestovaných mini-orgánov z laboratória, na ktorých by sa testovali rôzne chemikálie, lieky alebo kozmetika? Takáto platforma, ale aj iné možnosti testovania bez použitia laboratórnych zvierat sa už stávajú realitou. Regulačné orgány EÚ by chce...
30:28
  
07.04.2021

Transfer technológii: Ako preniesť nové nápady a inovácie do praxe?

Duševné vlastníctvo predstavuje „majetok“, má teda rovnako ako hmotný majetok aj určitú hodnotu, ktorú možno vyjadriť a často predstavuje významný až dominantný prvok v podnikaní mnohých firiem. Veľa ľudí však svoje duševné vlastníctvo nechráni dostatočne a môžu tak prísť nielen o peniaze, ale najmä...
38:13
  
24.03.2021

V akom stave sú dnes tisíce našich environmentálnych záťaží? (Lenka Demková)

Na Slovenskumáme vyše 2000 environmentálnych záťaží, od banských činností cez areály priemyselných podnikov, areály v blízkosti dopravných podnikov, skládky odpadu, haldy banského materiálu, odkaliská a mnohé ďalšie. Naše životné prostredie si vážne poškodzujeme aj turizmom a dopravou. Nejde len o t...
39:28
  
09.03.2021

Ako dosiahnuť „udržateľnú“ dopravu?

Nie je za tým len nevyhnutnosť prekonávať veľké vzdialenosti, kupujeme si čoraz viacej áut aj preto, že na to jednoducho máme. Neuvážené a nadmerné používanie automobilov na presun najmä v rámci mesta však spôsobuje kolaps dopravy v mestách po celom svete. Je teda vhodné zamyslieť sa nad tým, ako or...
41:21
  
24.02.2021

Mohol by priemysel produkovať O2 namiesto CO2?

Taveninová chémia ponúka množstvo zelených riešení v rôznych oblastiach priemyslu či energetiky. Zníženie teploty v továrňach len o desať stupňov počas výroby, môže mať veľký pozitívny dopad na životné prostredie. Napríklad, pri výrobe hliníka novovyvíjanou technológiou ELYSIS v Kanade by sa dalo ro...
51:43
  
10.02.2021

Je oxytocín nádej pre autistov?

Odkedy sa autizmus začal vyskytovať? Má nejaké prepojenie s očkovaním? Stúpa počet autistov? Koho najviac postihuje? Každý autista je unikát. Zatiaľ čo niektorí jedinci majú nižší intelekt, iní vynikajú špeciálnymi schopnosťami. Väčšinou majú výrazne silnejší zmysel pre detail, čo pre nich môže byť...
36:17
  
27.01.2021

Na Slovensku sme vyvinuli cement, ktorý má najnižšie emisie CO2 na svete

Betón je hneď po vode druhá najviac využívaná komodita na svete. Ak chceme tento materiál používať aj v budúcnosti, je potrebné vysporiadať sa s obmedzenými zásobami nerastných surovín, ale aj s veľkou tvorbou emisií pri jeho výrobe. Vedci sa zaoberajú výskumom  betónu, pri výrobe ktorého by sa...
24:14
  
13.01.2021

Kam až siaha inteligencia rastlín? (Miroslav Krausko)

Rastliny sú inteligentnejšie, než si mnohí ľudia myslia. Dokážu interagovať medzi sebou, ale aj so zvieratami. Niektoré rastliny sa vzájomne vyživujú, iné sa v „tichom boji“ zabíjajú. Majú aj pamäť a dokážu sa učiť. S rastlinou Mimosa Pudica si doma môžete otestovať jej pamäť v jednoduchom experimen...
×
Náš web používa cookies, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie a skvalitňovanie jeho služieb, bez osobnej identifikácie jednotlivých používateľov. Pri používaní nášho webu však môžu naši partneri využívať cookies, ktoré sú personalizované, ale iba v prípade ak ste im už takýto súhlas udelili. Chcem vedieť viac.