Rozumná viera

Rozumná viera

Autor: RV
V podcaste sa venujem intelektuálnej stránke kresťanskej viery. Hľadám odpovede na časté námietky voči existencii a viere v Boha, kresťanstva a Cirkvi. Ponúkam zamyslenia nad námietkami a kritikou voči Katolíckej Cirkvi a jej učeniu. Súčasťou je aj tematika pro-life a snaha s láskou a úctou brániť život nenarodených. Chcem prispieť do úprimnej a úctivej diskusie o Bohu, kresťanstve a Cirkvi.

Podcast Rozumná viera je vložený na túto stránku z otvoreného informačného zdroja RSS. Všetky informácie, texty, predmety ochrany a ďalšie metadáta z informačného zdroja RSS sú majetkom autora podcastu a nie sú vlastníctvom prevádzkovateľa Podmaz, ktorý ani nevytvára ani nezodpovedá za ich obsah podcastov. Ak máš za to, že podcast porušuje práva iných osôb alebo pravidlá Podmaz, môžeš nahlásiť obsah. Ak je toto tvoj podcast a chceš získať kontrolu nad týmto profilom klikni sem.

Zoznam epizód (61 epizód)

07:13
  
pred 3 dňami

#60 - Nemohol nám Boh proste odpustiť? Prečo musel Ježiš zomrieť?

Možno si si už niekedy položil/a otázku, prečo, ak Boh existuje, svoj plán odpustenia a spásy pre ľudí uskutočnil spôsobom, kde zomrel niekto nevinný? Ak je Boh všemohúci, nemohol zvoliť iný a nenásilný spôsob? Alebo tu sú nejaké dôvody, kvôli ktorým Boh konal tak, ako konal?    Spotify: h...
10:51
  
19.01.2023

#59 - Boli evanjeliá pôvodne anonymné?

Dnes evanjeliá poznáme pod autorstvom Matúša, Marka, Lukáša a Jána. Existuje však teória o tom, že pôvodne išlo o anonymné spisy a my teda nevieme, kto je autorom. Čo je teória o údajnej anonymite evanjelií a prečo nie je adekvátnym vysvetlením sa dozvieš v tejto časti. Spotify: https://open.spoti...
23:59
  
07.01.2023

#58 - Je "neviestka babylonská" z knihy Zjavenia Katolícka cirkev?

Kritici a neprajníci Cirkvi radi označujú pápeža za antikrista a Cirkev za neviestku babylonskú, o ktorej sa hovorí v 17. a 18. kapitole knihy Zjavenia. V predošlej časti (č. 57) sme hovorili o tom, nakoľko je oprávnené spájanie pápeža s antikristom, dnes sa pozrieme na spojenie Cirkev a "neviestka"...
20:10
  
04.01.2023

#57 - Je pápež antikrist?

Niektorí presadzujú teóriu o tom, že pápež je antikrist. Dnes chcem poukázať na to, prečo táto teória nie je založená na biblických údajoch, ale na nebiblických polemikách a špekuláciách. Povieme si niečo o údajnom pápežskom titule "Vicarius Filii Dei", ktorý po numerickom sčítaní dáva dokopy číslo...
21:47
  
01.01.2023

#56 - Založil Katolícku cirkev Ježiš?

Ako vieme, ktorá cirkev z toho veľkého množstva je tá pravá, ktorú založil samotný Ježiš? A ako je možné to zistiť? Je nárok Katolíckej cirkvi ako tej pravej, oprávnený? Dnes sa pozrieme na biblický a historický základ Kristovej cirkvi a jej 4 charakteristické znaky. 2:00 Kto založil Tvoju cirkev?...
17:15
  
29.12.2022

#55 - Ježiš - klamár, blázon alebo Boh?

Kto bol (je) Ježiš Kristus? Klamár, blázon alebo Boh? Niektorí by povedali, že sú ochotní prijať Ježiša ako múdreho učiteľa, ale nie ako Boha. On nám však takú možnosť nenechal. Prečo?  Dozvieš sa v tejto časti. 1:45 Čo si Ježiš o sebe myslel a za koho ho považovali druhí? 4:45 Bol Ježiš klamá...
18:15
  
21.12.2022

#54 - Sú katolíci modlári?

Jedno z častých obvinení a kritiky voči Katolíckej cirkvi je také, že sa dopúšťa modlárstva. Dôvodom má byť používanie obrazov, sôch a telesné postoje pri modlitbe. Dnes sa snažím ukázať, nakoľko sú tieto obvinenia oprávnené a pravdivé, a nakoľko je prax používania obrazov a sôch v náboženskom konte...
15:14
  
17.12.2022

#53 - Sú Vianoce pohanské? (2. časť)

Blížia sa vianočné sviatky a opäť nechýbajú tvrdenia o tom, že Vianoce majú pohanský pôvod. Tejto téme som sa venoval už minulý rok v 3. časti. V tohtoročnej časti si prejdeme: - aké dôkazy máme na to, aby sme vedeli vyvodiť príčinnú súvislosť medzi pohanstvom a Vianocami; - niektoré možné vysvetlen...
06:14
  
11.12.2022

#52 - Má vesmír príčinu svojej existencie?

Je pravda, že všetko, čo má začiatok, má príčinu? Ak áno, potom to platí aj na vesmír. V RV č. 44 som sa zaoberal tým, či mal vesmír začiatok. V tejto časti sa zameriavam na prvú premisu známeho Kalam kozmologického argumentu, ktorý znie: 1. Všetko, čo má začiatok, má príčinu; 2. Vesmír mal začiatok...
16:08
  
27.11.2022

#51 - Prvenstvo Biblie medzi starovekými knihami

V čom Biblia prekonáva každú inú starovekú knihu? Nakoľko spoľahlivo sa nám zachovali Ježišove životopisy? Ak nemáme originály Nového zákona, ako môžeme vedieť, ako zneli pôvodné texty? Čo je textová kritika a v čom je užitočná? O tomto a mnohom inom v dnešnej časti podcastu RV.    Spotif...
17:37
  
20.11.2022

#50 - Je slobodná vôľa ilúzia?

Je slobodná vôľa realita, alebo ilúzia? Niektorí ponúkajú teóriu o tom, že my si len myslíme, že máme slobodnú vôľu, no v skutočnosti to tak nie je. Čo slobodná vôľa je, a aké dôsledky vyplývajú z neexistencie (a popretia) tohto aspektu ľudského života? Je možné poskytnúť nejaký argument v prospech...
27:16
  
08.11.2022

#49 - Prečo som Pro-Life (Nenarodení sú ľudia)

Som na strane života každého človeka. Platí to však aj pre nenarodených? V tejto časti ponúkam zdôvodnenie, prečo áno. Pro-Life pozíciu považujem za racionálnejšiu, humánnejšiu (ľudskejšiu), konzistentnejšiu a vedeckejšiu. A okrem toho, táto pozícia udržiava idu ľudskej rovnosti. Vyspelosť spoločnos...
12:24
  
05.11.2022

#48 - Kresťanstvo a evolúcia

Je evolúcia pre kresťanov strašiak, a pre ateistov akási zbraň v boji proti teizmu? Alebo je možné nájsť medzi tým nejaký stred? Dnes hovorím o tom, či môže aj kresťan prijať evolúciu ako vedeckú teóriu, či je tu nejaký rozpor medzi vierou a vedou, a ponúkam isté rozlíšenia na zváženie. Spomínam to,...
26:23
  
28.10.2022

#47 - Je Cirkev homofóbna?

Šíria kresťania a Cirkev nenávisť? Sú nejako zodpovední za to, čo sa stalo nedávno v Bratislave? Je kritika oprávnená? Dnes ponúkam niekoľko užitočných rozlíšení, ktoré môžu pomôcť vyriešiť veľkú časť, alebo väčšinu nezhôd či nedorozumení v tejto oblasti.    0:35 Ako sa láska začala považ...
06:59
  
22.10.2022

#46 - Je prijímanie Eucharistie kanibalizmus?

Katolíci veria, že pod spôsobom chleba a vína je skutočne prítomný Ježiš Kristus. Túto vieru potvrdzuje Písmo aj prví kresťania. Ak je to však tak, nie sú potom katolíci kanibali? A pomôže nám vyhnúť sa tejto námietke symbolická interpretácia Ježišových slov, resp. tejto sviatosti?  Súvisiaci...
13:27
  
10.10.2022

#44 - Mal vesmír začiatok?

V tejto časti RV ponúkam filozofické a vedecké dôkazy pre začiatok nášho vesmíru, čiže celej časopriestorovej a hmotnej reality. Tieto objavy sú významné, pretože nám to pomáha zistiť, aká príčina vzniku vesmíru môže byť. Nájsť časopriestorovú a materiálnu príčinu pre vznik vesmíru je prakticky nemo...
11:15
  
04.10.2022

#43 - Scientizmus: je jediným spoľahlivým zdrojom poznania pravdy veda?

Je veda jedinou cestou k pravde? Alebo sa môžeme spoľahnúť aj na iné spôsoby poznávania sveta a pravdy? A dá sa scientizmus (čiže tvrdenie, že pravdivé je len to, čo je vedecky dokázané) obhájiť? V tejto časti si pohovoríme o tomto prístupe a tom, či je rozumné sa ho držať. Napokon, ide vôbec o vede...
18:12
  
25.09.2022

#42 - Uctievajú moslimovia a kresťania toho istého Boha?

Vitaj. V tejto časti sa zamýšľam nad tým, či Islam a Kresťanstvo uctieva rovnakého Boha. Ponúkam rozlíšenia, podobnosti a rozdiely medzi moslimským a kresťanským chápaním Boha. Hovorím o argumentoch "za" aj "proti" tvrdeniu, že moslimovia a kresťania uctievajú rovnakého Boha. Viacero faktorov zaváži...
05:50
  
17.09.2022

#41 - Požiar na klinike IVF - koho zachrániš?

Predstav si, že klinika asistovanej reprodukcie je v plameňoch a ty máš možnosť zachrániť buď 100 embryí alebo 1 batoľa. Koho zachrániš? Čo sa z našej odpovede dá/nedá vyvodiť? Tento argument sa snaží ukázať, že obhajcovia práva na život pre každého od počatia (pro-liferi) v skutočnosti neveria, že...
09:32
  
06.09.2022

#40 - Prečo veriť v Boha, keď toľko múdrych ľudí a vedcov v neho neverí?

Ak Boh existuje, prečo sa väčšina odborníkov v tomto nezhoduje? Prečo niet medzi vedcami konsenzu? Skutočne tí najmúdrejší ľudia na svete v Boha neveria? A ak je to tak, je to dôvod na to, byť ateistom? Znamená byť veriacim zaradiť sa do anti-intelektuálneho davu? Poznámka: oprava, v úvode ide o "N...
20:38
  
31.08.2022

#39 - Existoval Ježiš?

Bol Ježiš mýtom alebo reálnou historickou postavou? Aké sú dôkazy? Sú tu aj nejaké nekresťanské zdroje potvrdzujúce Ježišovu existenciu? A mali by sme kresťanské zdroje odmietnuť, pretože sú zaujaté? Aké otázky sa vynárajú pre tých, ktorí spochybňujú Ježišovu reálnu existenciu?  Odporúčaná čas...
09:22
  
25.08.2022

#38 - Poukazuje pohyb (zmena) vo svete na "prvého hýbateľa"?

V dnešnej časti hovorím o dôkazu z "pohybu/zmeny", čo je prvá cesta Tomáša Akvinského v rozumovom poznávaní Božej existencie. Ak sa Ti podcast páči, nezabudni zdieľať, mrknúť aj FB, IG a YT stránky, komentovať a lajkovať. Odporúčané / Súvisiace časti RV: #24: Je možné existenciu Boha dokázať? (...
23:23
  
11.08.2022

#36 - Je náboženstvo hlavná príčina vojen a násilia?

Bol by svet bez náboženstiev lepší? Sú náboženstvá hlavnou príčinou a zdrojom násilia a konfliktov? A ak aj nejaká viera bola zneužitá na konanie zla, znamená to, že by sme mali zamietnuť akékoľvek náboženské vierovyznanie? Znamená to, že žiadne nie je pravdivé? A čo ak aplikujeme rovnaký meter na o...
Táto webová stránka používa súbory cookies, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie a skvalitňovanie webovej stránky. Ďalšie informácie o tom, ako používame súbory cookies, nájdete tu.
Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov ako aj o súboroch cookies nájdete tu.

Technické cookies

Vždy aktívne cookies sú nevyhnutne potrebné na základné fungovanie. Bez týchto súborov by sme nemohli poskytovať služby, ktoré umožňujú tejto stránke fungovať.

Funkčné cookies

Funkčné cookies vylepšujú fungovanie webových stránok, nakoľko si môžu pamätať napríklad informácie ako používateľské meno, jazyk alebo preferovanú polohu. Vďaka zapamätaniu si Vašich volieb môže stránka poskytovať vylepšené a osobnejšie služby.

Analytické cookies

Tieto cookies zhromažďujú anonymné informácie o tom, ako používatelia využívajú webové stránky. Z týchto dát sa dozvieme, ako používatelia reagujú na stránku poskytnutím informácií o tom, aké oblasti navštívili, aký čas na našej stránke strávili, a či sa pri tom vyskytli nejaké problémy, napríklad chybové hlásenia, čo nám pomáha vylepšovať webovú stránku.

Marketingové cookies

Marketingové cookies pomáhajú sledovať Vaše online návštevy a aktivitu na našich webových stránkach. Uvedené pomáha poskytovať a zobrazovať Vám relevantnejšie reklamy alebo obmedzujú počet zobrazení reklamy. Tieto súbory cookie môžu zdieľať tieto informácie s inými organizáciami alebo inzerentmi. Ide o trvalé súbory cookie a takmer vždy pochádzajú od tretích strán.