Rozumná viera

Rozumná viera

Autor: RV
V podcaste sa venujem intelektuálnej stránke kresťanskej viery, vzťahu medzi vierou a rozumom a pro-life tematike.

Podcast Rozumná viera je vložený na túto stránku z otvoreného informačného zdroja RSS. Všetky informácie, texty, predmety ochrany a ďalšie metadáta z informačného zdroja RSS sú majetkom autora podcastu a nie sú vlastníctvom prevádzkovateľa Podmaz, ktorý ani nevytvára ani nezodpovedá za ich obsah podcastov. Ak máš za to, že podcast porušuje práva iných osôb alebo pravidlá Podmaz, môžeš nahlásiť obsah. Ak je toto tvoj podcast a chceš získať kontrolu nad týmto profilom klikni sem.

Zoznam epizód (93 epizód)

11:01
  
21.09.2023

#93 - Ježiš - jediný prostredník medzi Bohom a ľuďmi

Vitaj, dnes hovorím o tom, prečo prosiť o príhovor iných nie je porušením biblického učenia o jedinečnom Kristovom prostredníctve medzi Bohom a ľuďmi. Odporúčané zdroje a literatúra:  Broussard, K. Meeting the Protestant Challenge, č. 35 Broussard, K. 20 Answers: The Communion of Saints, č. 6 Horn,...
11:04
  
13.09.2023

#92 - Kresťanstvo a pokrytectvo

Nechceme patriť do skupiny falošných ľudí a pokrytcov. A to platí aj pre náboženskú skupinu. Aj medzi kresťanmi sa istotne nájdu ľudia konajúci pokrytecky (možno som to aj ja). Každopádne, užitočné bude objasniť si niektoré veci, pretože kresťan, ktorý hreší a robí chyby, nie je nutne pokrytec (1:1...
17:34
  
04.09.2023

#91 - Asistovaná samovražda: milosrdenstvo alebo nespravodlivosť?

Chceme žiť v spoločnosti, kde majú všetci rovnaké základné práva. V niektorých situáciách však robíme rozdiely a delíme ľudí na dve skupiny: skupinu tých, ktorých život je hodný žitia, a skupinu tých, ktorých život nie je hodný žitia. Toto je princíp ukrytý v pozadí asistovanej samovraždy. 4:35 Pr...
09:47
  
25.08.2023

#90 - Kráľovské postavenie Márie podľa Biblie

Je učenie o Márii ako o kráľovnej neba proti-biblické? Nie, práve naopak. Dnes sa dozvieš prečo. Odporúčané zdroje a literatúra: Hahn, S. Kto si, Mária? Božia Matka v Božom slove.  Trstenský, F. Mária z Nazareta. Staples, T. 20 Answers: Mary, č. 13 Staples, T. Behold your Mother. Nash, T. The Rosa...
15:04
  
17.08.2023

#89 - Darwin vs. Genezis / Veda vs. Biblia

Je biblický príbeh o stvorení sveta v rozpore s modernou vedou? Poďme zvážiť tri možné prístupy a odpovede na túto otázku. 3:35 Autor Genezis nerobí modernú vedu. Nemal v úmysle podať vedecký opis počiatku vesmíru. 6:40 Autor používa inú metodológiu ako veda na potvrdenie prvotných právd a nemá v...
12:55
  
06.08.2023

#88 - Prečo na manželstve záleží

Obraňovať tradičný pohľad na manželstvo dnes prestáva byť IN. Keď sa však pozrieme na fakty, IN by to naozaj stále byť malo. A obzvlášť, ak nám ide o naše dobro, dobro detí a celej spoločnosti. V tejto časti prezentujem tridsať záverov spoločenskovedných výskumov z publikácie s názvom "Prečo na...
17:40
  
29.07.2023

#87 - Čo o Ježišovi hovoria nekresťanské zdroje prvých storočí

Čo sa o Ježišovi môžeme dozvedieť z nekresťanských spisov prvých storočí? Celkom dosť. Tieto zdroje potvrdzujú mnoho z toho, čo vieme z tých kresťanských. Pod váhou týchto dôkazov sa spochybňovanie Kristovej reálnej existencie javí ako neopodstatnené. Odporúčané zdroje a literatúra:  Horn, T. Coun...
15:01
  
25.07.2023

#86 - Biblické princípy náuky o očistci

Očistec je častým terčom zo strany tých, čo toto učenie neprijímajú. Dnes hovorím o biblickom základe tohto učenia, čo dosvedčuje, že nejde o nebiblický a stredoveký výmysel Cirkvi. Odporúčané zdroje a literatúra:  Essential Catholic Guide, ch. 32 Broussard, K. Purgatory kurz a kniha (Purgatory Is...
15:38
  
19.07.2023

#85 - Veda vs. viera = falošná dilema

Nie ojedinele sa zvykne veda a viera stavať proti sebe, ako by šlo o dve nezlučiteľné skutočnosti. Dnes hovorím o tom, prečo to tak byť nemusí. My si nemusíme vybrať medzi vedou a vierou, keď môžeme mať obe. Odporúčané zdroje a literatúra:  Lennox, J. Boh a Stephen Hawking. Hlinka, A. Viera veľkýc...
15:06
  
10.07.2023

#84 - Sú mozog a myseľ totožné?

Je možné myseľ zredukovať na fungovanie mozgu? Ide o identické skutočnosti, alebo sú medzi nimi rozdiely? Je človek viac než hmota? To je našou dnešnou témou. Odporúčané zdroje a literatúra: Wallace. J. W. God's Crime Scene: A Cold-Case Detective Examines the Evidence for a Divinely Created U...
16:54
  
01.07.2023

#83 - Je ateizmus len "absenciou viery"?

Niektorí ateisti definujú ateizmus ako "nedostatok viery". Nejde teda o žiadne tvrdenie o Bohu či o svete, ide len o to, že ateistom táto viera chýba. A to znamená, že oni nenesú dôkazné bremeno a nepotrebujú nič dokazovať. Dnes sa pozrieme na niekoľko nedostatkov tejto definície ateizmu a...
06:22
  
24.06.2023

#82 - Viera, radosť a zážitok

Ahoj, dnes sa chcem s Tebou podeliť o zážitok z Júna 2023 s krátkym zamyslením nad tým, aké miesto majú emócie v prežívaní viery. Spotify: https://open.spotify.com/show/1XmBcPTLcwPy5E1VY3cP7PAnchor: https://anchor.fm/ben8522Apple podcasts: https://podcasts.apple.com/us/podcast/rozumná-viera/id1602...
14:37
  
19.06.2023

#81 - Kedy boli evanjeliá napísané?

Zvyčajné datovanie kánonických evanjelií podľa Matúša, Marka, Lukáša a Jána sa pohybuje v rozmedzí rokov 70 až 100. Dnes chcem poukázať na to, že evanjeliá, a aj Skutky apoštolov môžeme datovať do skorších rokov, a to pred rok 70. Evanjeliá boli napísané dostatočne skoro po opisovaných udalostiach,...
34:58
  
02.06.2023

#79 - Peter - náš prvý pápež

Mal apoštol Peter špeciálne postavenie a úlohu medzi apoštolmi a v ranej Cirkvi? Niekedy sa môže zdať, že katolíci majú ku tom len jeden argument (Mt. 16 kap, kde sa hovorí o Petrovi ako o skale, na ktorej Ježiš buduje svoju Cirkev). Nie je to tak, a dnes si ukážeme množstvo biblických dôkazov v pro...
16:28
  
25.05.2023

#78 - Čo je to za zvláštnu anketu...?

Na Slovensku funguje anketa z názvom "Homofób roka". Dnes si povieme: niečo o tejto ankete; o tom, ako homofóbiu môžeme chápať; či je takáto anketa krokom k budovaniu pokojnejšej a mierumilovnejšej spoločnosti; čo je tzv. "mäkká totalita", ktorú opisuje autor Rod Dreher; a v čom...
13:28
  
20.05.2023

#77 - Cisár Konštantín ako tvorca Katolíckej cirkvi?

Niekedy to vyzerá, že cisár Konštantín je obľúbenou postavou protestantov. Pôvodná Kristova Cirkev vraj prešla v tom čase veľkou zmenou, kedy sa do nej dostali rôzne nekresťanské a pohanské prvky. A výsledkom je pohanský katolicizmus, ktorý s pôvodnou cirkvou nemá veľa spoločného. Aj sekulárni ske...
17:52
  
13.05.2023

#76 - Sú nenarodení ľudia aj osobami s právom na život?

Nenarodený člen ľudského druhu je človek. Je ale tento človek aj osobou, ktorá má rovnaké právo na život ako narodený človek? Dnes sa pozrieme na to, na čom sú založené ľudské práva; aké sú hlavné rozdiely medzi nenarodenými a narodenými; či sú tieto rozdiely relevantné v určovaní ľudskej dôstojnost...
06:16
  
05.05.2023

#75 - Kontroverzia okolo slov Márie Bartalos - kde sa stala chyba?

Pár slov k nedávnej situácii okolo slovenskej herečky a jej vyjadrení na sociálnej sieti Spotify: https://open.spotify.com/show/1XmBcPTLcwPy5E1VY3cP7PAnchor: https://anchor.fm/ben8522Apple podcasts: https://podcasts.apple.com/us/podcast/rozumná-viera/id1602973127Google podcasts: https://podcasts.g...
13:16
  
30.04.2023

#74 - Je nebiblické nazývať kňaza "otcom"?

V evanjeliu podľa Matúša hovoril Ježiš o tom, že nikoho nemáme volať otcom. Katolíci však používajú toto oslovenie aj v duchovnom zmysle. V tejto časti sa dozvieš, prečo je katolícka prax biblická a oprávnená. Tento koncept duchovného synovstva a otcovstva je v Písme, a Cirkev nasleduje prax samotný...
17:52
  
24.04.2023

#73 - Je viera v Ježišovo zmŕtvychvstanie racionálna?

Na čom je možné založiť vieru v to, že Ježiš Kristus vstal z mŕtvych? Je táto viera rozumná, alebo skôr pomýlená? 4:40 Fakty 10:15 Vysvetlenie Spotify: https://open.spotify.com/show/1XmBcPT... Facebook: https://www.facebook.com/rozumnaviera Instagram: rozumna¬_viera Odporúčané RV časti: č. 15...
17:11
  
10.04.2023

#71 - "Mimoriadne tvrdenia vyžadujú mimoriadne dôkazy." Naozaj?

Slogan "mimoriadne tvrdenia vyžadujú mimoriadne dôkazy" sa nezriedka vyskytuje v diskusiách o Bohu, viere a zázrakoch. Tento na prvý pohľad oprávnený štandard má však niekoľko nedostatkov. 0:35 Nejednoznačnosť pojmov 5:05 Je zriedkavosť dôvodom na odmietnutie tvrdenia/udalosti? 8:15 Iný...
14:28
  
04.04.2023

#70 - Má kresťanstvo pohanský pôvod?

Je Ježiš len kópiou mýtických a pohanských božstiev? Je kresťanstvo založené na takýchto príbehoch? Skeptici sa snažia spochybniť kresťanstvo poukázaním na údajné podobnosti medzi Ježišom a inými mýtickými božstvami, z čoho má vyplývať, že kresťanstvo niečo z týchto príbehov kopírovalo. Je to naozaj...
07:30
  
27.03.2023

#69 - Je príbeh o Abrahámovi a Izákovi jedným z morálne najmizernejších?

Ako mohol Boh od Abraháma žiadať obetu jeho vlastného syna? Ako môže byť Abrahám vzorom viery? Ponúkam štyri pohľady na zváženie v rámci tohto starozákonného príbehu z knihy Genezis. Spotify: https://open.spotify.com/show/1XmBcPTLcwPy5E1VY3cP7P Anchor: https://anchor.fm/ben8522 Apple podcasts: https...
Táto webová stránka používa súbory cookies, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie a skvalitňovanie webovej stránky. Ďalšie informácie o tom, ako používame súbory cookies, nájdete tu.
Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov ako aj o súboroch cookies nájdete tu.

Technické cookies

Vždy aktívne cookies sú nevyhnutne potrebné na základné fungovanie. Bez týchto súborov by sme nemohli poskytovať služby, ktoré umožňujú tejto stránke fungovať.

Funkčné cookies

Funkčné cookies vylepšujú fungovanie webových stránok, nakoľko si môžu pamätať napríklad informácie ako používateľské meno, jazyk alebo preferovanú polohu. Vďaka zapamätaniu si Vašich volieb môže stránka poskytovať vylepšené a osobnejšie služby.

Analytické cookies

Tieto cookies zhromažďujú anonymné informácie o tom, ako používatelia využívajú webové stránky. Z týchto dát sa dozvieme, ako používatelia reagujú na stránku poskytnutím informácií o tom, aké oblasti navštívili, aký čas na našej stránke strávili, a či sa pri tom vyskytli nejaké problémy, napríklad chybové hlásenia, čo nám pomáha vylepšovať webovú stránku.

Marketingové cookies

Marketingové cookies pomáhajú sledovať Vaše online návštevy a aktivitu na našich webových stránkach. Uvedené pomáha poskytovať a zobrazovať Vám relevantnejšie reklamy alebo obmedzujú počet zobrazení reklamy. Tieto súbory cookie môžu zdieľať tieto informácie s inými organizáciami alebo inzerentmi. Ide o trvalé súbory cookie a takmer vždy pochádzajú od tretích strán.