ODBORNE NA SLOVÍČKO | VUDPaP.sk

ODBORNE NA SLOVÍČKO | VUDPaP.sk

Poďme hovoriť nahlas o poradenskom systéme a nahlas o potrebách odborníkov, expertov a výskumníkov v systéme poradenstva a prevencie

Podcast ODBORNE NA SLOVÍČKO | VUDPaP.sk je vložený na túto stránku z otvoreného informačného zdroja RSS. Všetky informácie, texty, predmety ochrany a ďalšie metadáta z informačného zdroja RSS sú majetkom autora podcastu a nie sú vlastníctvom prevádzkovateľa Podmaz, ktorý ani nevytvára ani nezodpovedá za ich obsah podcastov. Ak máš za to, že podcast porušuje práva iných osôb alebo pravidlá Podmaz, môžeš nahlásiť obsah. Ak je toto tvoj podcast a chceš získať kontrolu nad týmto profilom klikni sem.

Zoznam epizód (122 epizód)

15:14
  
05.06.2023

Tvorba atestačného portfólia

V dnešnom podcaste Odborne na slovíčko sa budeme venovať atestačným portfóliám odborných a pedagogických zamestnancov. Hostkou bude psychologička PhDr. Eva Smiková, PhD., ktorá vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie pracuje ako vedecko-výskumná pracovníčka a  tiež je vedúcou praco...
28:02
  
24.05.2023

Na čom pracoval NP Štandardy

Predchádzajúce týždne sme v podcaste Odborne na slovíčko , predstavovali činnosť končiaceho národného projektu Usmerňovať pre prax. Dnes sa v podcaste budeme rozprávať o druhom končiacom národnom projekte Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie s názvom Štandardizáciou systému porade...
12:01
  
16.05.2023

Na čom pracoval NP Usmerňovať pre prax – 3. časť

Dnešný podcast Odborne na slovíčko je posledným v sérii podcastov, v ktorých predstavujeme činnosť jednotlivých aktivít končiaceho sa národného projektu Usmerňovať pre prax, ktorý realizoval Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie. Hostkou bude psychologička Mgr. Bc. Ivana Barqawi, PhD....
14:37
  
10.05.2023

Na čom pracoval NP Usmerňovať pre prax – 2. časť

V podcaste Odborne na slovíčko pokračujeme v sérii, v ktorej spolu s našimi hostkami vyhodnocujeme prácu troch tímov končiaceho národného projektu Usmerňovať pre prax. Radi by sme vám predstavili ich činnosť za posledné tri roky jeho pôsobenia. Dnes bude hostkou špeciálna pedagogička PaedDr. Júlia H...
23:33
  
03.05.2023

Na čom pracoval NP Usmerňovať pre prax – 1. časť

Dnes v podcaste Odborne na slovíčko zahájime sériu, v ktorej sa s našimi hostkami obzrieme späť a zhodnotíme prácu troch tímov národného projektu Usmerňovať pre prax. Keďže tento národný projekt Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie svoju realizáciu čoskoro končí, radi by sme vám...
14:52
  
27.04.2023

Prevencia formou Harm Reduction

V podcaste Odborne na slovíčko sa dnes budeme venovať prevencii na školách, konkrétne formou Harm Reduction. Rozprávať sa budeme s členkami Združenia STORM, sociálnou pracovníčkou Mgr. Katarínou Kotrecovou a psychologičkou Mgr. Veronikou Rusnákovou, ktorá zároveň pracuje ako odborná asistentka vo Vý...
12:34
  
20.04.2023

Domáce násilie páchané na deťoch

V dnešnom podcaste Odborne na slovíčko sa budeme venovať téme domáceho násilia páchaného na deťoch. Hostkou bude psychologička Mgr. Natália Čavojská, ktorá vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie pracuje ako interná expertka v rámci národného projektu „Usmerňovať pre prax“ a zárove...
20:08
  
11.04.2023

Ako sa pripraviť na písanie projektu

Dnešnými hosťami podcastu Odborne na slovíčko budú Mgr. Lucia Kaločaiová a Mgr. Martin Marton, ktorí vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie pôsobia ako regionálni technickí asistenti. Téma, ktorej sa budeme venovať, je príprava písania projektov. Dozviete sa, čo môžu zamestnanci v...
26:17
  
04.04.2023

Spolupráca s rodičmi – 2. časť

V podcaste Odborne na slovíčko pokračujeme v téme Spolupráca s rodičmi. Tento týždeň budú hostkami špeciálna a sociálna pedagogička PhDr. Oľga Okálová, PhD., ktorá vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie pôsobí ako odborníčka a ambasádorka Multidisciplinárneho prístupu a komunitnýc...
24:36
  
29.03.2023

Spolupráca s rodičmi – 1. časť

Nasledujúce dva týždne sa budeme v podcaste Odborne na slovíčko venovať téme spolupráce s rodičmi. Dnešnými hostkami budú arteterapeutka a poradkyňa Mgr. Lucia Šimončičová, MA, ktorá vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie pracuje ako externá expertka v rámci národného projektu „Št...
12:50
  
21.03.2023

Sexuálne násilie páchané na deťoch v online priestore – 2. časť

V dnešnej časti podcastu Odborne na slovíčko budeme pokračovať v téme sexuálneho násilia páchaného na deťoch a mladých ľuďoch v online priestore. Hostkou bude psychologička Mgr. Jana Bezáková, ktorá vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie pracuje ako interná expertka v rámci národn...
17:56
  
15.03.2023

Sexuálne násilie páchané na deťoch v online priestore – 1. časť

V dnešnom podcaste Odborne na slovíčko sa budeme venovať téme sexuálneho násilia páchaného na deťoch a mladých ľuďoch v online priestore. Hostkou bude psychologička Mgr. Jana Bezáková, ktorá vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie pracuje ako interná expertka v rámci národného proj...
32:57
  
08.03.2023

Marginalizované rómske komunity

V dnešnom podcaste Odborne na slovíčko sa budeme venovať téme marginalizovaných rómskych komunít. Hostkou bude riaditeľka Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie Mgr. Janette Motlová. Povieme si, ako Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie vníma problematiku segregácie r...
25:00
  
01.03.2023

Radikalizmus a extrémizmus

Tento týždeň sa v podcaste Odborne na slovíčko budeme venovať téme radikalizmu a extrémizmu. Hostkami budú Mgr. Estera Köverová, PhD. a Mgr. Karina Andrášiková, ktoré vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie pracujú ako externé expertky národného projektu „Štandardy“ v rámci Pilotné...
18:23
  
22.02.2023

Skríning rozvoja detí v predprimárnom vzdelávaní

Hostkou dnešného podcastu Odborne na slovíčko bude antropologička Mgr. Karin Belovičová, ktorá nám predstaví metodiku s názvom Skríning rozvoja detí v predprimárnom vzdelávaní. V podcaste zistíte, v čom je pre pedagogických a odborných zamestnancov táto metodika prínosná a ako prebiehal proces jej t...
23:56
  
15.02.2023

Štandard prevencie

V podcaste Odborne na slovíčko budeme pokračovať v predstavovaní štandardov odborných a odborno-metodických činností, ktoré vytvoril Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie. Pozornosť upriamime na  tému prevencie a priblížime si aj  Štandard prevencie, ktorý bol vytvorený v rámci národn...
31:23
  
08.02.2023

Štandardy odborných a odborno-metodických činností

V dnešnom podcaste Odborne na slovíčko sa budeme venovať štandardom odborných a odborno-metodických činností, ktoré Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie pripravil pre odborných zamestnancov v systéme poradenstva a prevencie. Rozprávať o nich budú psychologičky Mgr. Zuzana Vojtová, hl...
17:06
  
01.02.2023

Krízová intervencia po smrti a smútkové poradenstvo – 2. časť

V podcaste Odborne na slovíčko pokračujeme v rozhovore so psychologičkou, psychoterapeutkou a traumaterapeutkou Mgr. Máriou Anyalaiovou, PhD., ktorá pracuje vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie ako externá expertka v rámci národného projektu „Štandardy“ a je spoluautorkou odborn...
17:49
  
25.01.2023

Krízová intervencia po smrti a smútkové poradenstvo - 1. časť

Témou dnešného podcastu Odborne na slovíčko je krízová intervencia po smrti a smútkové poradenstvo. Hostkou bude psychologička, psychoterapeutka a traumaterapeutka Mgr. Mária Anyalaiová, PhD., ktorá pracuje vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie ako externá expertka v rámci národn...
19:03
  
18.01.2023

Novoročný príhovor riaditeľky VÚDPaP-u

Tento rok začíname v podcaste Odborne na slovíčko novoročným príhovorom v podaní riaditeľky Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie Mgr. Janette Motlovej. V podcaste sa dozviete, na akých podporných materiáloch pre odborných a pedagogických zamestnancov pracovali zamestnanci národnýc...
13:46
  
27.12.2022

Dysgrafia

V koncoročnom podcaste Odborne na slovíčko sa vrátime k téme vývinových porúch učenia, konkrétne sa budeme venovať dysgrafii. Hostkou bude opäť špeciálna pedagogička PhDr. Lenka Sádecká Ondrášková, ktorá vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie pracuje ako interná expertka v tíme ná...
18:02
  
21.12.2022

Sú Vianoce šťastné a veselé?

V podcaste Odborne na slovíčko sa dnes budeme venovať téme Vianoc. Hostkou bude psychologička Mgr. Veronika Rusnáková, ktorá vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie pracuje ako odborná asistentka v rámci národného projektu „Usmerňovať pre prax“, a zároveň je KBT terapeutkou. S host...
13:00
  
14.12.2022

Dyslexia

V dnešnom podcaste Odborne na slovíčko pokračujeme v téme vývinových porúch učenia. Venovať sa budeme jednej z vývinových porúch učenia – dyslexii. Hostkou bude špeciálna pedagogička PhDr. Lenka Sádecká–Ondrášková, ktorá vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie pracuje ako interná e...
25:49
  
07.12.2022

Ako pracovať s deťmi s vývinovými poruchami učenia

Nasledujúce týždne sa budeme v podcaste Odborne na slovíčko venovať téme, s ktorou sa pedagogickí a odborní zamestnanci v systéme poradenstva a prevencie často stretávajú, konkrétne pôjde o vývinové poruchy učenia. Hostkou bude špeciálna pedagogička PhDr. Lenka Sádecká–Ondrášková, ktorá vo Výskumnom...
18:27
  
30.11.2022

Ako pracovať s deťmi s poruchou príjmu potravy

V dnešnej časti podcastu Odborne na slovíčko pokračujeme na tému poruchy príjmu potravy spolu so psychologičkou Mgr. Karin Gálovou, ktorá vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie pôsobí ako interná expertka v rámci tímu národného projektu „Usmerňovať pre prax“, a tiež pracovala ako...
Táto webová stránka používa súbory cookies, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie a skvalitňovanie webovej stránky. Ďalšie informácie o tom, ako používame súbory cookies, nájdete tu.
Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov ako aj o súboroch cookies nájdete tu.

Technické cookies

Vždy aktívne cookies sú nevyhnutne potrebné na základné fungovanie. Bez týchto súborov by sme nemohli poskytovať služby, ktoré umožňujú tejto stránke fungovať.

Funkčné cookies

Funkčné cookies vylepšujú fungovanie webových stránok, nakoľko si môžu pamätať napríklad informácie ako používateľské meno, jazyk alebo preferovanú polohu. Vďaka zapamätaniu si Vašich volieb môže stránka poskytovať vylepšené a osobnejšie služby.

Analytické cookies

Tieto cookies zhromažďujú anonymné informácie o tom, ako používatelia využívajú webové stránky. Z týchto dát sa dozvieme, ako používatelia reagujú na stránku poskytnutím informácií o tom, aké oblasti navštívili, aký čas na našej stránke strávili, a či sa pri tom vyskytli nejaké problémy, napríklad chybové hlásenia, čo nám pomáha vylepšovať webovú stránku.

Marketingové cookies

Marketingové cookies pomáhajú sledovať Vaše online návštevy a aktivitu na našich webových stránkach. Uvedené pomáha poskytovať a zobrazovať Vám relevantnejšie reklamy alebo obmedzujú počet zobrazení reklamy. Tieto súbory cookie môžu zdieľať tieto informácie s inými organizáciami alebo inzerentmi. Ide o trvalé súbory cookie a takmer vždy pochádzajú od tretích strán.