ODBORNE NA SLOVÍČKO | VUDPaP.sk

ODBORNE NA SLOVÍČKO | VUDPaP.sk

Poďme hovoriť nahlas o poradenskom systéme a nahlas o potrebách odborníkov, expertov a výskumníkov v systéme poradenstva a prevencie

Podcast ODBORNE NA SLOVÍČKO | VUDPaP.sk je vložený na túto stránku z otvoreného informačného zdroja RSS. Všetky informácie, texty, predmety ochrany a ďalšie metadáta z informačného zdroja RSS sú majetkom autora podcastu a nie sú vlastníctvom prevádzkovateľa Podmaz, ktorý ani nevytvára ani nezodpovedá za ich obsah podcastov. Ak máš za to, že podcast porušuje práva iných osôb alebo pravidlá Podmaz, môžeš nahlásiť obsah. Ak je toto tvoj podcast a chceš získať kontrolu nad týmto profilom klikni sem.

Zoznam epizód (116 epizód)

24:36
  
pred 2 dňami

Spolupráca s rodičmi – 1. časť

Nasledujúce dva týždne sa budeme v podcaste Odborne na slovíčko venovať téme spolupráce s rodičmi. Dnešnými hostkami budú arteterapeutka a poradkyňa Mgr. Lucia Šimončičová, MA, ktorá vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie pracuje ako externá expertka v rámci národného projektu „Št...
12:50
  
21.03.2023

Sexuálne násilie páchané na deťoch v online priestore – 2. časť

V dnešnej časti podcastu Odborne na slovíčko budeme pokračovať v téme sexuálneho násilia páchaného na deťoch a mladých ľuďoch v online priestore. Hostkou bude psychologička Mgr. Jana Bezáková, ktorá vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie pracuje ako interná expertka v rámci národn...
17:56
  
15.03.2023

Sexuálne násilie páchané na deťoch v online priestore – 1. časť

V dnešnom podcaste Odborne na slovíčko sa budeme venovať téme sexuálneho násilia páchaného na deťoch a mladých ľuďoch v online priestore. Hostkou bude psychologička Mgr. Jana Bezáková, ktorá vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie pracuje ako interná expertka v rámci národného proj...
32:57
  
08.03.2023

Marginalizované rómske komunity

V dnešnom podcaste Odborne na slovíčko sa budeme venovať téme marginalizovaných rómskych komunít. Hostkou bude riaditeľka Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie Mgr. Janette Motlová. Povieme si, ako Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie vníma problematiku segregácie r...
25:00
  
01.03.2023

Radikalizmus a extrémizmus

Tento týždeň sa v podcaste Odborne na slovíčko budeme venovať téme radikalizmu a extrémizmu. Hostkami budú Mgr. Estera Köverová, PhD. a Mgr. Karina Andrášiková, ktoré vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie pracujú ako externé expertky národného projektu „Štandardy“ v rámci Pilotné...
18:23
  
22.02.2023

Skríning rozvoja detí v predprimárnom vzdelávaní

Hostkou dnešného podcastu Odborne na slovíčko bude antropologička Mgr. Karin Belovičová, ktorá nám predstaví metodiku s názvom Skríning rozvoja detí v predprimárnom vzdelávaní. V podcaste zistíte, v čom je pre pedagogických a odborných zamestnancov táto metodika prínosná a ako prebiehal proces jej t...
23:56
  
15.02.2023

Štandard prevencie

V podcaste Odborne na slovíčko budeme pokračovať v predstavovaní štandardov odborných a odborno-metodických činností, ktoré vytvoril Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie. Pozornosť upriamime na  tému prevencie a priblížime si aj  Štandard prevencie, ktorý bol vytvorený v rámci národn...
31:23
  
08.02.2023

Štandardy odborných a odborno-metodických činností

V dnešnom podcaste Odborne na slovíčko sa budeme venovať štandardom odborných a odborno-metodických činností, ktoré Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie pripravil pre odborných zamestnancov v systéme poradenstva a prevencie. Rozprávať o nich budú psychologičky Mgr. Zuzana Vojtová, hl...
17:06
  
01.02.2023

Krízová intervencia po smrti a smútkové poradenstvo – 2. časť

V podcaste Odborne na slovíčko pokračujeme v rozhovore so psychologičkou, psychoterapeutkou a traumaterapeutkou Mgr. Máriou Anyalaiovou, PhD., ktorá pracuje vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie ako externá expertka v rámci národného projektu „Štandardy“ a je spoluautorkou odborn...
17:49
  
25.01.2023

Krízová intervencia po smrti a smútkové poradenstvo - 1. časť

Témou dnešného podcastu Odborne na slovíčko je krízová intervencia po smrti a smútkové poradenstvo. Hostkou bude psychologička, psychoterapeutka a traumaterapeutka Mgr. Mária Anyalaiová, PhD., ktorá pracuje vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie ako externá expertka v rámci národn...
19:03
  
18.01.2023

Novoročný príhovor riaditeľky VÚDPaP-u

Tento rok začíname v podcaste Odborne na slovíčko novoročným príhovorom v podaní riaditeľky Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie Mgr. Janette Motlovej. V podcaste sa dozviete, na akých podporných materiáloch pre odborných a pedagogických zamestnancov pracovali zamestnanci národnýc...
13:46
  
27.12.2022

Dysgrafia

V koncoročnom podcaste Odborne na slovíčko sa vrátime k téme vývinových porúch učenia, konkrétne sa budeme venovať dysgrafii. Hostkou bude opäť špeciálna pedagogička PhDr. Lenka Sádecká Ondrášková, ktorá vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie pracuje ako interná expertka v tíme ná...
18:02
  
21.12.2022

Sú Vianoce šťastné a veselé?

V podcaste Odborne na slovíčko sa dnes budeme venovať téme Vianoc. Hostkou bude psychologička Mgr. Veronika Rusnáková, ktorá vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie pracuje ako odborná asistentka v rámci národného projektu „Usmerňovať pre prax“, a zároveň je KBT terapeutkou. S host...
13:00
  
14.12.2022

Dyslexia

V dnešnom podcaste Odborne na slovíčko pokračujeme v téme vývinových porúch učenia. Venovať sa budeme jednej z vývinových porúch učenia – dyslexii. Hostkou bude špeciálna pedagogička PhDr. Lenka Sádecká–Ondrášková, ktorá vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie pracuje ako interná e...
25:49
  
07.12.2022

Ako pracovať s deťmi s vývinovými poruchami učenia

Nasledujúce týždne sa budeme v podcaste Odborne na slovíčko venovať téme, s ktorou sa pedagogickí a odborní zamestnanci v systéme poradenstva a prevencie často stretávajú, konkrétne pôjde o vývinové poruchy učenia. Hostkou bude špeciálna pedagogička PhDr. Lenka Sádecká–Ondrášková, ktorá vo Výskumnom...
18:27
  
30.11.2022

Ako pracovať s deťmi s poruchou príjmu potravy

V dnešnej časti podcastu Odborne na slovíčko pokračujeme na tému poruchy príjmu potravy spolu so psychologičkou Mgr. Karin Gálovou, ktorá vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie pôsobí ako interná expertka v rámci tímu národného projektu „Usmerňovať pre prax“, a tiež pracovala ako...
20:20
  
23.11.2022

Poruchy príjmu potravy

V Odborne na slovíčko sa vraciame k sérii podcastov, ktoré sa venujú rôznym diagnózam a odporúčaniam, ako s nimi môžu pedagogickí a odborní zamestnanci pracovať. Dnešnou témou budú poruchy príjmu potravy. Rozprávať o nich bude psychologička Mgr. Karin Gálová, ktorá vo Výskumnom ústave detskej psycho...
15:24
  
16.11.2022

Rozvoj akceptácie rozmanitosti prostredníctvom vzťahovej a sexuálnej výchovy

V podcaste Odborne na slovíčko pokračujeme v téme, ktorá sa týka LGBTI+ ľudí a dnes sa dozviete, čo znamená vzťahová a sexuálna výchova a ako môžu pedagogickí a odborní zamestnanci zvýšiť akceptáciu rôznorodých skupín či už na samotnej pôde školy, ale i v komunikácii s rodičmi detí a žiakov. Zistíte...
31:05
  
09.11.2022

Transrodová identita a rodovo rozmanití v edukačnom a poradenskom procese

Nasledujúce dva týždne v podcaste Odborne na slovíčko prerušujeme sériu podcastov, ktoré sa venujú rôznym diagnózam. V súvislosti s nedávnymi udalosťami v Bratislave si predstavíme jeden z mnohých odborných postupov, ktoré Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie vydáva ako podporné odbo...
24:24
  
02.11.2022

Depresia

V dnešnom podcaste Odborne na slovíčko pokračujeme v téme vybraných emočných porúch u detí a mladých ľudí. Rozprávať sa budeme o depresii a to spolu so psychologičkou Mgr. Janou Bezákovou, ktorá vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie pracuje ako interná expertka v rámci národného...
23:43
  
26.10.2022

Školská fóbia

V podcaste Odborne na slovíčko sa v nasledujúcich dvoch týždňoch budeme venovať vybraným emočným poruchám v školskom prostredí. V dnešnom podcaste vám psychologička Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie Mgr. Beáta Sedlačková porozpráva o školskej fóbii. Dozviete sa, čo znamená poje...
22:39
  
19.10.2022

Ako pracovať s deťmi s narušenou komunikačnou schopnosťou

V dnešnej časti podcastu Odborne na slovíčko pokračujeme na tému narušená komunikačná schopnosť spolu s logopedičkou PaedDr. Ľubicou Hollou, ktorá vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie pôsobí ako externá expertka v rámci tímu národného projektu „Štandardy“ a spolupracovala na tvo...
19:57
  
12.10.2022

Narušená komunikačná schopnosť

V Odborne na slovíčko pokračujeme v sérii podcastov, ktoré sa venujú rôznym diagnózam a odporúčaniam, ako s nimi môžu pedagogickí a odborní zamestnanci pracovať. Dnešnou témou bude narušená komunikačná schopnosť. Rozprávať o nej bude logopedička PaedDr. Ľubica Hollá, ktorá vo Výskumnom ústave detske...
23:30
  
05.10.2022

Ako pracovať s deťmi a žiakmi s poruchou autistického spektra – 2. časť

Tento týždeň v podcaste Odborne na slovíčko spolu so psychologičkou Mgr. Miroslavou Uhreckou, PhD. uzatvárame tému poruchy autistického spektra. Zistíte, ako môžu pedagogickí a odborní zamestnanci kompenzovať oslabenia žiakov s poruchou autistického spektra v oblasti predstavivosti či exekutívnych f...
31:27
  
28.09.2022

Ako pracovať s deťmi a žiakmi s poruchou autistického spektra – 1. časť

V podcaste Odborne na slovíčko budeme pokračovať v téme poruchy autistického spektra. Hostkou bude psychologička Mgr. Miroslava Uhrecká, PhD., ktorá vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie pracuje ako odborná riešiteľka v tíme národného projektu Usmerňovať pre prax. Zároveň pôsobil...
Táto webová stránka používa súbory cookies, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie a skvalitňovanie webovej stránky. Ďalšie informácie o tom, ako používame súbory cookies, nájdete tu.
Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov ako aj o súboroch cookies nájdete tu.

Technické cookies

Vždy aktívne cookies sú nevyhnutne potrebné na základné fungovanie. Bez týchto súborov by sme nemohli poskytovať služby, ktoré umožňujú tejto stránke fungovať.

Funkčné cookies

Funkčné cookies vylepšujú fungovanie webových stránok, nakoľko si môžu pamätať napríklad informácie ako používateľské meno, jazyk alebo preferovanú polohu. Vďaka zapamätaniu si Vašich volieb môže stránka poskytovať vylepšené a osobnejšie služby.

Analytické cookies

Tieto cookies zhromažďujú anonymné informácie o tom, ako používatelia využívajú webové stránky. Z týchto dát sa dozvieme, ako používatelia reagujú na stránku poskytnutím informácií o tom, aké oblasti navštívili, aký čas na našej stránke strávili, a či sa pri tom vyskytli nejaké problémy, napríklad chybové hlásenia, čo nám pomáha vylepšovať webovú stránku.

Marketingové cookies

Marketingové cookies pomáhajú sledovať Vaše online návštevy a aktivitu na našich webových stránkach. Uvedené pomáha poskytovať a zobrazovať Vám relevantnejšie reklamy alebo obmedzujú počet zobrazení reklamy. Tieto súbory cookie môžu zdieľať tieto informácie s inými organizáciami alebo inzerentmi. Ide o trvalé súbory cookie a takmer vždy pochádzajú od tretích strán.