KAIROS

KAIROS

Podcast ponúka zamyslenia na témy Svätého písma, tajomstiev viery a Cirkvi. Pomenovanie podcastu „Kairos“ je známy evanjeliový výraz, ktorý pochádza z gréčtiny a v preklade znamená „plnosť času“, resp. „pravý čas“.

Podcast KAIROS je vložený na túto stránku z otvoreného informačného zdroja RSS. Všetky informácie, texty, predmety ochrany a ďalšie metadáta z informačného zdroja RSS sú majetkom autora podcastu a nie sú vlastníctvom prevádzkovateľa Podmaz, ktorý ani nevytvára ani nezodpovedá za ich obsah podcastov. Ak máš za to, že podcast porušuje práva iných osôb alebo pravidlá Podmaz, môžeš nahlásiť obsah. Ak je toto tvoj podcast a chceš získať kontrolu nad týmto profilom klikni sem.

Zoznam epizód (39 epizód)

17:14
  
pred 6 dňami

Opravme si svoj obraz o Márii Magdaléne

O Márii Magdaléne čítame v Lk 8,2, že z nej Pán Ježiš vyhnal 7 zlých duchov. Mnohí to spájajú s hriechom v sexuálnej oblasti. Evanjeliá však nič také neuvádzajú. V tejto časti podávam pohľad na túto biblickú postavu, ako ho nachádzame v Svätom písme. Prajem Vám príjemné počúvanie.
21:37
  
15.07.2021

Ako Cirkev naloží so skúsenosťou s pandémiou

Slovenská spoločnosť a Cirkev má skúsenosť s prvou a druhou vlnou pandémie. Odborníci nás už pripravujú na možnú tretiu vlnu. V tejto časti sa zamýšľam nad tým, s akým poučením by Cirkev mala reagovať na prípadné opatrenia a obmedzenia, ktoré budú spojené s ochranou obyvateľstva pred šírením koronav...
24:35
  
08.07.2021

Nepovšimnutý list apoštola Pavla Filemonovi

Zo zbierky 73 spisov, z ktorých sa skladá Sväté písmo, sú viaceré také, o ktorých, žiaľ, ani súčasní veriaci nevedia, že patria do Svätého písma. Medzi ne patrí aj Pavlov list svojmu priateľovi Filemonovi. Napriek svojej stručnosti nám umožňuje bližšie spoznať apoštola Pavla nie v jeho náukových teo...
20:20
  
01.07.2021

Domáca cirkev podľa vzoru prvých kresťanov

Uzatvorené kostoly počas pandémie ukázali, že je dôležité, aby sa naše domácnosti stávali ohniskami duchovného života. Vzor k tomu nám podáva Sväté písmo. V tejto časti vysvetľujem, akú mali úlohu domáce cirkvi pre rozvoj raného kresťanstva. Prajem Vám príjemné počúvanie.
21:16
  
24.06.2021

153 rýb a sieť sa predsa nepretrhla

21. kapitola Jánovho evanjelia opisuje tretie zjavenie vzkrieseného Pána svojim učeníkom. Pán sa dal spoznať učeníkom pri zázračnom úlovku rýb, ktorých bolo 153. Z akého dôvodu evanjelista uviedol presný počet chytených rýb? Má zmienka o sieti, ktorá sa neroztrhla, nejaký ďalší význam? Vypočujte si...
19:40
  
17.06.2021

Kňazstvo Ježiša Krista

V Starom zákone bol kňazský úrad určený výlučne pre mužských potomkov z kmeňa Lévi. Pán Ježiš v ľudskej prirodzenosti patril do kmeňa Júda, kde patril aj kráľ Dávid. A predsa ho voláme, že je večným a najvyšším kňazom. V ďalšej časti podcastu si vypočujete, akým spôsobom sa uskutočňuje Ježišovo kňaz...
22:05
  
10.06.2021

Nečakané obrátenia sa dejú v každej dobe

V dejinách Cirkvi nájdeme príklady nečakaných stretnutí s Kristom. V tejto časti si môžete vypočuť niektoré príbehy obrátenia. Prajem Vám príjemné počúvanie.
22:29
  
03.06.2021

Ako možno pochopiť preklínacie žalmy

Čitateľa starozákonných žalmov môže prekvapiť tvrdosť a hrubosť niektorých žalmov (napr. Ž 18, 35, 58, 83, 109) a to až do tej miery, že vzniknú v ňom pochybnosti vo viere. Ako má veriaci človek prijímať tie biblické texty, v ktorých sa zvoláva násilie, kliatba či pomsta? Sm...
21:15
  
27.05.2021

Biblický význam čísla 666

Žiadne iné číslo alebo symbol v Svätom písme nevyvolal a nevyvoláva toľko polemík a návrhov ako toto číslo. Súčasná pandémia nie je výnimkou. Vypočujte si, aký je jeho biblický význam. Prajem Vám príjemné počúvanie.
20:49
  
20.05.2021

Nie hymnus na lásku, ale vznešenejšia cesta

Snúbenci si pre svoju sobášnu sv. omšu najradšej vyberajú hymnus na lásku z 13. kapitoly Prvého listu Korinťanom. Samotný apoštol Pavol však svoj text nepísal pre snúbencov, ale pre celé kresťanské spoločenstvo v Korinte. V tejto novej časti môjho podcastu sa dozviete, aký je skutočný význam úryvku,...
22:35
  
13.05.2021

Evanjelista so symbolom orla

Evanjelium podľa Jána sa v hlavnom posolstve zhoduje s ostatnými troma evanjeliami. Je to pochopiteľné, lebo ich obsahom je osoba a posolstvo Ježiša Krista, o ktorom všetci štyria evanjelisti rozprávajú. Avšak každý evanjelista má svoje osobitné charakteristiky. V tejto časti ponúkam pohľad na štvrt...
23:11
  
06.05.2021

Evanjelista so symbolom leva

Evanjeliá majú v Svätom písme výnimočné postavenie. To preto, že prinášajú príbeh Božieho Syna Ježiša Krista. V tejto časti Vám ponúkam pohľad na prvé a najstaršie novozákonné evanjelium, ktorým je Evanjelium podľa Marka. Prajem Vám príjemné počúvanie.
16:47
  
29.04.2021

Krása starozákonných žalmov

Starozákonné žalmy majú svoje osobitné čaro, lebo neraz žalmista vyjadruje to, čo prežívame aj my, naše radosti a trápenia, úspechy a pády, lásku a opustenosť. Vystihujú realitu nášho života. V tejto časti Vám ponúkam bližší pohľad na túto zbierku Starého zákona. Prajem Vám príjemné počúvanie.
20:32
  
22.04.2021

Božie lono milosrdenstva

Božie milosrdenstvo nie je len témou v osobe a náuke Ježiša Krista. Hovoria o ňom už starozákonné texty. Starý zákon, keď hovorí o milosrdenstve, najčastejšie používa dve hebrejské slová "chesed" a "rachamim". V novej časti môjho podcastu sa dozviete o ich pôvodnom a potom duchovnom význame. Prajem...
14:29
  
15.04.2021

Jozef nie je starec, ani ustavične čakajúci ženích

V umení býva často sv. Jozef vyobrazený ako starec s prešedivelými vlasmi a bradou. V rôznych modlitbách sa mu dáva titul "ženích". Prečo je to tak a aký pohľad nám ponúka Sväté písmo sa dozviete v ďalšej časti môjho podcastu. Prajem Vám príjemné počúvanie.
22:26
  
08.04.2021

Posledná večera ako židovská veľkonočná večera

Traja evanjelisti Marek, Matúš a Lukáš podávajú opis Pánovej večere ako stolovanie na židovský sviatok Pesach, keď si židovský národ pripomína zázračné vyslobodenie z egyptského otroctva. V tejto časti sa dozviete, akým spôsobom sa slávila veľkonočná večera v časoch Pána Ježiša. Prajem Vám...
22:32
  
01.04.2021

Ježišova posledná večera

Z hľadiska náuky Katolíckej cirkvi predstavuje Ježišova posledná večera dôležitú udalosť, pri ktorej Boží Syn ustanovil Sviatosť Oltárnu a Sviatosť kňazstva. Pán Ježiš ju slávil večer pred svojím umučením. V tejto časti sa dozviete, čo nám hovoria o poslednej večeri štyria evanjelisti. Prajem Vám pr...
19:47
  
25.03.2021

Začali sme Osobitný rok rodiny

Slávnosťou sv. Jozefa sme začali v Katolíckej cirkvi popri Roku sv. Jozefa ešte Osobitný rok rodiny. Svätý Otec si výslovne žiada, aby päť rokov po zverejnení jeho exhortácie Amoris laetitia (Radosť lásky) venovaný rodine sme tento dokument opäť starostlivo prečítali a uvažovali o ňom. V novej časti...
19:22
  
18.03.2021

Jozef – spravodlivý muž z Nazareta

Pred slávnosťou sv. Jozefa, ktorá pripadá v Katolíckej cirkvi na 19. marec, Vám opäť ponúkam biblický pohľad na tohto skromného, nenápadného a spravodlivého muža z Nazareta. Prajem Vám príjemné počúvanie.
21:27
  
11.03.2021

Pápež František – 8 rokov na Petrovom stolci

V stredu podvečer 13. marca 2013 kardináli zvolili nového Petrovho nástupcu. Stal sa ním argentínsky kardinál a arcibiskup v Buenos Aires José Mario Bergoglio, ktorý si vybral meno František. V novej časti môjho podcastu sa zamýšľam nad niektorými charakteristikami súčasného Svätého Otca. Prajem Vám...
18:42
  
04.03.2021

Rozruch pri sčítaní obyvateľstva ohľadom vyznania viery

V týchto dňoch prebieha v našej krajine sčítanie obyvateľov, domov a bytov. Rozruch vyvolala iniciatíva, ktorá vyzýva veriacich, aby sa nepriznali ku konkrétnej cirkvi, ale aby uviedli, že sú "bez vyznania". V tejto časti sa zamýšľam nad tým, čo je cieľom takejto kampane, a ako máme ako veriaci na ň...
22:51
  
25.02.2021

Apoštol Peter – skala odporu aj pevnosti

Po Ježišovi je najčastejšie citovanou postavou v evanjeliách apoštol Peter. Je skalou, ktorá je prvým kameňom, ktorý Ježiš položí na svojej stavbe, ktorou je Cirkev, ale neraz je skalou, ktorá je pre Krista prekážkou a pohoršením. A predsa Boží Syn jemu zveril, aby sa stal jeho viditeľným zástupcom...
21:55
  
18.02.2021

Keď Boh ponúka zmluvu

Práve sme začali pôstne obdobie. Prvých päť pôstnych nedieľ nám v prvých čítaniach ponúka jednu spoločnú tému – zmluva. Sväté písmo uvádza viaceré starozákonné postavy, prostredníctvom ktorých Boh uzatvoril zmluvu (Noe, Abrahám, Mojžiš, Dávid, Jeremiáš) až napokon vo svojom Synovi Ježišovi Kristovi...
20:43
  
11.02.2021

Diéta áno, pôst nie!

Na internete je veľké množstvo rôznych osvedčených diét a zaručených receptov na chudnutie. Za rozhodnutím držať diétu stojí najčastejšie zdravotný dôvod alebo estetika. Hoci pri diéte druhých podporujeme a dokonca niekedy sa rozhodneme pre podobný krok, slovo pôst už nie je také obľúbené. A predsa...
19:47
  
04.02.2021

Symbolika a význam čísiel v Svätom písme

Čísla používame nielen na vyjadrenie množstva alebo počtu, ale aj v symbolickom význame. Všetci poznáme situáciu, keď sme na dverách našli nápis "O 5 minút sa vrátim" a čakali sme aj polhodinu, alebo výraz "stalo sa to v hodine dvanástej" a pritom na hodinkách nebolo 12:00. V Biblii majú mnohé čísla...
×
Náš web používa cookies, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie a skvalitňovanie jeho služieb, bez osobnej identifikácie jednotlivých používateľov. Pri používaní nášho webu však môžu naši partneri využívať cookies, ktoré sú personalizované, ale iba v prípade ak ste im už takýto súhlas udelili. Chcem vedieť viac.
OK