KAIROS

KAIROS

Podcast ponúka zamyslenia na témy Svätého písma, tajomstiev viery a Cirkvi. Pomenovanie podcastu „Kairos“ je známy evanjeliový výraz, ktorý pochádza z gréčtiny a v preklade znamená „plnosť času“, resp. „pravý čas“.

Podcast KAIROS je vložený na túto stránku z otvoreného informačného zdroja RSS. Všetky informácie, texty, predmety ochrany a ďalšie metadáta z informačného zdroja RSS sú majetkom autora podcastu a nie sú vlastníctvom prevádzkovateľa Podmaz, ktorý ani nevytvára ani nezodpovedá za ich obsah podcastov. Ak máš za to, že podcast porušuje práva iných osôb alebo pravidlá Podmaz, môžeš nahlásiť obsah. Ak je toto tvoj podcast a chceš získať kontrolu nad týmto profilom klikni sem.

Zoznam epizód (58 epizód)

16:56
  
pred 5 dňami

V Káne Galilejskej v osobe Ježiša Krista nastávajú mesiášske časy

Všetci poznáme prvé Ježišove znamenie, ktorým je premenenie vody na víno. Prečo však práve toto znamenie? Prečo nie napr. vzkriesenie človeka, alebo vyhnanie zlého ducha? Má to svoje hlboké naplnenie starozákonných mesiášskych očakávaní. Prajem Vám príjemné počúvanie.
21:01
  
25.11.2021

Úcta svätých je biblická

Niekedy z prostredia evanjelikálnych cirkví a spoločenstiev zaznieva výhrada o úcte svätých, ako ju vyznáva Katolícka cirkev. V tejto časti môjho podcastu sa dozviete, prečo spoločenstvo svätých jedine vďaka spojeniu s Kristom môže vyprosovať od Krista milosti pre ostatných. Prajem Vám príjemné počú...
13:21
  
18.11.2021

Svätý Jozef – patrón dobrej smrti

Prežívame novembrový čas, keď si spomíname na našich zosnulých príbuzných a zároveň sa blíži záver Roku sv. Jozefa. Preto v tejto časti vysvetľujem, prečo práve svätý Jozef je patrónom dobrej smrti. Prajem Vám príjemné počúvanie.
18:06
  
11.11.2021

Kto a z akého dôvodu napísal a uložil kumránske zvitky

V 11-tich jaskyniach pri lokalite Kumrán neďaleko Mŕtveho mora bolo pôvodne uložených približne 900 zvitkov. Kto napísal a uložil také veľké množstvo rukopisov? Vypočujte si ďalšiu časť môjho podcastu. Prajem Vám príjemné počúvanie.
17:29
  
04.11.2021

Mýty a fakty o kumránskych zvitkoch

Zatajili kresťania pri objavení kumránskych zvitkov niečo z ich obsahu, lebo by to ohrozilo existenciu kresťanstva? Bol Ježiš členom spoločenstva v Kumráne? V tejto časti môjho podcastu sa dotýkam niektorých mýtov, ktoré vznikli v spojení s kumránskymi zvitkami. Prajem Vám príjemné počúvanie.
21:32
  
28.10.2021

Keď koza objaví biblické rukopisy

Nájdenie rukopisov starých viac ako 2000 rokov neďaleko Mŕtveho mora považujú viacerí odborníci za najväčší biblický objav 20. storočia. V tejto časti môjho podcastu približujem príbeh objavenia týchto zvitkov v roku 1947 ako aj ich výskum. Prajem Vám príjemné počúvanie.
21:32
  
21.10.2021

Ôsmy žalm je nádhernou oslavou Stvoriteľa

8. žalm ako refrén v úvode a v závere zdôrazňuje: "Pane, náš Vládca, aké vznešené je tvoje meno na celej zemi." Ž 8 pozýva človeka chváliť majestát ale aj pokoru Stvoriteľa. Opäť Vám ponúkam vysvetlenie niektorých veršov. Prajem Vám príjemné počúvanie.
16:14
  
14.10.2021

Prvý žalm je bránou do celej Knihy žalmov

Ž1 má osobitné postavenie. Stojí na začiatku starozákonnej Knihy žalmov. Uvádza čitateľa do atmosféry všetkých žalmov. V tejto časti vysvetľujem jednotlivé verše tohto žalmu ako aj celkový jeho význam. Prajem Vám príjemné počúvanie.
20:24
  
07.10.2021

Evanjelista so symbolom býka

Evanjeliá majú v Svätom písme výnimočné postavenie. To preto, že prinášajú príbeh Božieho Syna Ježiša Krista. V tejto časti Vám ponúkam pohľad na evanjelium, ktoré má viacero označení: evanjelium chudobných, evanjelium Božej matky, evanjelium milosrdenstva... Takto býva označované Evanjelium podľa L...
21:53
  
30.09.2021

Evanjelista so symbolom anjela

Evanjeliá majú v Svätom písme výnimočné postavenie. To preto, že prinášajú príbeh Božieho Syna Ježiša Krista. V tejto časti Vám ponúkam pohľad na najobľúbenejšie evanjelium v staroveku, ktorým je Evanjelium podľa Matúša. Prajem Vám príjemné počúvanie.
17:41
  
23.09.2021

Používajme Božie meno s úctou, lebo je sväté

V druhom prikázaní Desatora sa od nás vyžaduje zachovávanie posvätnosti Božieho mena. V tejto časti môjho podcastu sa dozviete, aký význam má v Biblii meno, čo znamená posvätnosť Božieho mena a čo všetko zahŕňa 2. Božie prikázanie. Prajem Vám príjemné počúvanie.
12:14
  
16.09.2021

Obvinenie Ježiša zo spolupráce s Belzebulom

Keď Ježiš vyhnal zlého ducha, jeho protivníci ho obvinili, že to dosiahol iba zo spolupráce s Belzebulom (porov. Mt 12,25). Kto to bol Belzebul, aký význam má toto meno a akú úlohu plní v evanjeliovom úryvku si môžete vypočuť v tejto časti môjho podcastu. Prajem Vám príjemné počúvanie.
18:13
  
09.09.2021

Štyri vzorce správania súčasného kresťana

Poľský sociológ židovského pôvodu Zygmunt Bauman (1925-2017) vo svojom diele Úvahy o postmodernej dobe (1993, v českom preklade v roku 1995) ponúka štyri vzorce postmoderného sociologického a kultúrneho správania človeka. V tejto časti Vám ponúkam aplikáciu týchto vzorcov na život veriaceho človeka....
13:40
  
02.09.2021

Zmenil Boh dobrý úmysel faraóna?

V Knihe Exodus 9,12 čítame, že Pán zatvrdil srdce faraóna, ktorý nechcel prepustiť izraelský národ z krajiny. To by však znamenalo, že pôvodne mal egyptský faraón zámer nechať Izrael odísť, ale Boh mu to "prekazil". V tejto časti sa dozviete, aký je význam tohto a jemu podobných výrazov. Prajem Vám...
15:49
  
26.08.2021

Biblický súboj diabla s Ježišom Kristom

Pri pokúšaní Ježiša Krista na púšti dokonca aj diabol sa odvolal na Božie slovo. Ježišovi odcitoval úryvok zo žalmu 91. Ani nevedel, že sa chytil do pasce. Bližšie vysvetlenie ponúkam v tejto časti. Prajem Vám príjemné počúvanie.
20:26
  
19.08.2021

Nedeľa má nenahraditeľný sociálny a náboženský rozmer

Nedeľa sa stala súčasťou "weekendu" a v našom chápaní sa doslova dostala na chvost týždňa. Pre prvých kresťanov to však vždy bol prvý deň, ktorý dával orientáciu pre celý nový týždeň. V tetjo časti sa dozviete o význame a rizikách, ktorým je vystavený Pánov deň nielen zo strany spoločnosti, ale aj v...
15:51
  
12.08.2021

Ekológia patrí do Cirkvi

Keď Svätý Otec František vydal encykliku Laudato Si, v ktorej sa venuje ochrane životného prostredia, niektorí sa pýtali, prečo sa Cirkev vyjadruje k enviromentalistickej téme. V tejto časti vysvetľujem, že starostlivosť o našu planétu vychádza zo Svätého písma a je súčasťou úcty k Stvoriteľovi a je...
18:40
  
05.08.2021

Vrch Tábor a premenenie Pána

Hoci samotná biblická udalosť Pánovho premenenia neuvádza konkrétny názov vrchu, kresťanská tradícia od 4. storočia ju spája s vrchom Tábor. V tejto časti sa dozviete o tomto vrchu, ako aj o význame prítomnosti Mojžiša a Eliáša v príbehu Ježišovho premenenia. Prajem Vám príjemné počúvanie.
19:14
  
29.07.2021

Biblická Marta je pokornou učeníčkou Krista

Postava Marty z Betánie, sestry, Márie a Lazára, sa spomína v Novom zákone iba trikrát. Pre mnohých je známa jej ponosa na sestru Máriu, ktorá ju nechala samotnú obsluhovať. V tejto časti ponúkam bližší pohľad na všetky tri miesta, v ktorých sa Marta uvádza. Prajem Vám príjemné počúvanie.
17:14
  
22.07.2021

Opravme si svoj obraz o Márii Magdaléne

O Márii Magdaléne čítame v Lk 8,2, že z nej Pán Ježiš vyhnal 7 zlých duchov. Mnohí to spájajú s hriechom v sexuálnej oblasti. Evanjeliá však nič také neuvádzajú. V tejto časti podávam pohľad na túto biblickú postavu, ako ho nachádzame v Svätom písme. Prajem Vám príjemné počúvanie.
21:37
  
15.07.2021

Ako Cirkev naloží so skúsenosťou s pandémiou

Slovenská spoločnosť a Cirkev má skúsenosť s prvou a druhou vlnou pandémie. Odborníci nás už pripravujú na možnú tretiu vlnu. V tejto časti sa zamýšľam nad tým, s akým poučením by Cirkev mala reagovať na prípadné opatrenia a obmedzenia, ktoré budú spojené s ochranou obyvateľstva pred šírením koronav...
24:35
  
08.07.2021

Nepovšimnutý list apoštola Pavla Filemonovi

Zo zbierky 73 spisov, z ktorých sa skladá Sväté písmo, sú viaceré také, o ktorých, žiaľ, ani súčasní veriaci nevedia, že patria do Svätého písma. Medzi ne patrí aj Pavlov list svojmu priateľovi Filemonovi. Napriek svojej stručnosti nám umožňuje bližšie spoznať apoštola Pavla nie v jeho náukových teo...
20:20
  
01.07.2021

Domáca cirkev podľa vzoru prvých kresťanov

Uzatvorené kostoly počas pandémie ukázali, že je dôležité, aby sa naše domácnosti stávali ohniskami duchovného života. Vzor k tomu nám podáva Sväté písmo. V tejto časti vysvetľujem, akú mali úlohu domáce cirkvi pre rozvoj raného kresťanstva. Prajem Vám príjemné počúvanie.
21:16
  
24.06.2021

153 rýb a sieť sa predsa nepretrhla

21. kapitola Jánovho evanjelia opisuje tretie zjavenie vzkrieseného Pána svojim učeníkom. Pán sa dal spoznať učeníkom pri zázračnom úlovku rýb, ktorých bolo 153. Z akého dôvodu evanjelista uviedol presný počet chytených rýb? Má zmienka o sieti, ktorá sa neroztrhla, nejaký ďalší význam? Vypočujte si...
19:40
  
17.06.2021

Kňazstvo Ježiša Krista

V Starom zákone bol kňazský úrad určený výlučne pre mužských potomkov z kmeňa Lévi. Pán Ježiš v ľudskej prirodzenosti patril do kmeňa Júda, kde patril aj kráľ Dávid. A predsa ho voláme, že je večným a najvyšším kňazom. V ďalšej časti podcastu si vypočujete, akým spôsobom sa uskutočňuje Ježišovo kňaz...
×
Náš web používa cookies, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie a skvalitňovanie jeho služieb, bez osobnej identifikácie jednotlivých používateľov. Pri používaní nášho webu však môžu naši partneri využívať cookies, ktoré sú personalizované, ale iba v prípade ak ste im už takýto súhlas udelili. Chcem vedieť viac.