KAIROS

KAIROS

Podcast ponúka zamyslenia na témy Svätého písma, tajomstiev viery a Cirkvi. Pomenovanie podcastu „Kairos“ je známy evanjeliový výraz, ktorý pochádza z gréčtiny a v preklade znamená „plnosť času“, resp. „pravý čas“.

See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

Podcast KAIROS je vložený na túto stránku z otvoreného informačného zdroja RSS. Všetky informácie, texty, predmety ochrany a ďalšie metadáta z informačného zdroja RSS sú majetkom autora podcastu a nie sú vlastníctvom prevádzkovateľa Podmaz, ktorý ani nevytvára ani nezodpovedá za ich obsah podcastov. Ak máš za to, že podcast porušuje práva iných osôb alebo pravidlá Podmaz, môžeš nahlásiť obsah. Ak je toto tvoj podcast a chceš získať kontrolu nad týmto profilom klikni sem.

Zoznam epizód (87 epizód)

15:48
  
pred 3 dňami

Peter, miluješ ma?

Posledná kapitola Jánovho evanjelia ponúka známu udalosť, keď sa Pán Ježiš pýta na Petrovu lásku. V tejto časti podcastu sa dozviete, aké je posolstvo tejto evanjeliovej udalosti. Prajem Vám príjemné počúvanie! See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.
15:40
  
16.06.2022

Peter vyšiel von a horko sa rozplakal

Apoštol Peter prežil pri svojom zapretí Ježiša Krista svoju noc temna. V tejto časti sa dozviete, aké je posolstvo tejto evanjeliovej udalosti. Prajem Vám príjemné počúvanie! See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.
15:40
  
09.06.2022

Ak ťa neumyjem, nebudeš mať podiel so mnou

Ježiš pri poslednej večeri umyl svojim učeníkom nohy. Píše o tom Ján v 13. kapitole svojho evanjelia. V tejto časti podcastu sa zamýšľam nad významom tohto Ježišovho gesta. Prajem Vám príjemné počúvanie! See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.
21:06
  
02.06.2022

Pane, dobre je nám tu

Ježiš vzal troch učeníkov - Petra, Jakuba a Jána na vysoký vrch a pred ich očami sa premenil. V tejto časti sa dozviete, aké je posolstvo tohto evanjeliového úryvku. Prajem Vám príjemné počúvanie! See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.
17:35
  
26.05.2022

Choď mi z cesty, satan!

Nová časť podcastu nadväzuje na predchádzajúcu - 82. časť, v ktorej sme rozprávali o Petrovom vyznaní Ježišovho božstva. Po tejto Petrovej "hviezdnej" chvíli prichádza pre neho "ľadová sprcha". Mesiáša chce urobiť podľa svojich predstáv a dostáva sa mu tvrdého pokarhania zo strany Ježiša Krista. Pra...
21:35
  
19.05.2022

Petrovo vyznanie Ježišovho božstva

Nová časť podcastu sa venuje jednej z najdôležitejších častí Nového zákona, ktorým je úryvok zo 16. kapitoly Matúšovho evanjelia. Peter v blízkosti Cézarey Filipovej vyznáva Ježišovo božstvo. Prajem Vám príjemné počúvanie! See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.
16:08
  
12.05.2022

Pane, a ku komu by sme išli?

Nová časť podcastu sa venuje téme: Pane, a ku komu by sme išli? Je to záver 6. kapitoly Jánovho evanjelia, ktorý je veľmi dramatický. Od Ježiša odchádzajú učeníci. Kristus sa pýta, či aj jeho najbližší, jeho apoštoli chcú odísť. V tej chvíli Peter za všetkých robí nádherné vyznanie viery....
21:25
  
05.05.2022

Povolanie apoštolov podľa vzoru povolania starozákonných prorokov

Nová časť podcastu sa venuje téme: Povolanie apoštolov podľa vzoru povolania starozákonných prorokov. V tejto časti si vypočujete porovnanie Ježišových apoštolov podľa vzoru videnia a povolania proroka Izaiáša. Prajem Vám príjemné počúvanie! See acast.com/privacy for privacy and opt-o...
16:40
  
28.04.2022

Povolanie apoštola Petra ako ho prináša evanjelista Ján

Nová časť podcastu sa venuje téme: Povolanie apoštola Petra ako ho prináša evanjelista Ján. Dozviete sa v nej vysvetlenie 1. kapitoly Jánovho evanjelia, v ktorej je opísané povolanie prvých učeníkov. Prajem Vám príjemné počúvanie! See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.
20:26
  
21.04.2022

Posledná večera ako židovská veľkonočná večera

Židia si dodnes osobitnou večerou pripomínajú zázračné vyslobodenie z egyptského otroctva. Ide o tzv. seder - pesachovú večeru. Slávil Ježiš poslednú večeru podľa poriadku židovskej veľkonočnej večere? Ako asi vyzerala? Dozviete sa to v tejto časti. Prajem Vám príjemné počúvanie! See acast.com/priva...
23:46
  
14.04.2022

Ustanovenie Eucharistie a Jánovo ticho

Pri poslednej večeri Ježiš ustanovil Eucharistiu. Je zvláštnosťou, že evanjelista Ján neuvádza Ježišove slová premenenia, ale má tzv. Ježišovu eucharistickú reč v 6. kapitole. V tejto časti vysvetľujem, ako správne chápať slová, ktoré Ježiš vyriekol pri poslednej večeri nad chlebom a vínom. Prajem V...
23:15
  
07.04.2022

Ježišova posledná večera vo svetle evanjelií

Večer pred svojím umučením Ježiš slávil so svojimi apoštolmi rozlúčkovú - poslednú večeru. V tejto časti približujem, akým spôsobom ten ktorý evanjelista o tejto večeri hovorí. Prajem Vám príjemné počúvanie! See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.
26:36
  
31.03.2022

Posolstvo Ježišových slov z kríža

Evanjelisti uvádzajú celkovo 7 viet, ktoré Ježiš vyriekol na kríži. V každom evanjeliu sú však uvedené iné slová. Chcete vedieť, prečo je to tak? Vypočujte si tento podcast. Prajem Vám príjemné počúvanie! See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.
19:10
  
24.03.2022

Niekoľko praktických rád lektorom - 3. časť

Dokumenty Cirkvi povzbudzujú, aby sa lektorom, tzn. tým, ktorí čítajú Božie slovo pri sv. omši, venovala formácia v troch oblastiach: biblickej, liturgickej a technickej. Ponúkam Vám preto tretiu - záverečnú časť, v ktorej sa zameriavam na službu lektora. Prajem Vám príjemné počúvanie. See acast.com...
19:41
  
17.03.2022

Niekoľko praktických rád lektorom - 2. časť

Dokumenty Cirkvi povzbudzujú, aby sa lektorom, tzn. tým, ktorí čítajú Božie slovo pri sv. omši, venovala formácia v troch oblastiach: biblickej, liturgickej a technickej. Ponúkam Vám preto druhú z celkovo troch častí, v ktorých sa zameriavam na službu lektora. Prajem Vám príjemné počúvanie. See acas...
22:01
  
10.03.2022

Niekoľko praktických rád lektorom - 1. časť

Dokumenty Cirkvi povzbudzujú, aby sa lektorom, tzn. tým, ktorí čítajú Božie slovo pri sv. omši, venovala formácia v troch oblastiach: biblickej, liturgickej a technickej. Ponúkam Vám preto prvú z celkovo troch častí, v ktorých sa zameriavam na službu lektora. Prajem Vám príjemné počúvanie. See acast...
12:40
  
03.03.2022

Tri jednoduché kroky k čítaniu Svätého písma

Začalo pôstne obdobie a jedným z pôstnych predsavzatí môže byť aj čítanie Svätého písma. V tejto časti Vám ponúkam jednoduchý návod ako čítať Božie slovo. Prajem Vám príjemné počúvanie. See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.
18:10
  
24.02.2022

Aby sa čítanie Svätého písma stalo modlitbou

Modliť sa Božím slovom znamená nadviazať každodenný dialóg s Bohom prostredníctvom Svätého písma. V tejto časti ponúkam niektoré návrhy, aby naše stretnutie s Božím slovom nebolo len "prečítanie", ale skutočne stretnutie so živým Pánom. Prajem Vám príjemné počúvanie. See acast.com/privacy for p...
22:13
  
17.02.2022

Skutočnosti, ktoré ohrozujú nábožné čítanie Svätého písma

Pred niekoľkými týždňami (23.1.) sme slávili Nedeľu Božieho slova. Možno niektorí ste si dali predsavzatie čítať pravidelne Sväté písmo. V tejto časti sa dozviete, ktoré ohrozenia môžu vplývať na naše nábožné čítanie Božieho slova. Prajem Vám príjemné počúvanie. See acast.com/privacy for privacy and...
20:03
  
10.02.2022

Očkovanie nie je znamením biblickej šelmy

Žiaľ, niektorí v očkovaní vidia podobnosť s textom v Zjavení apoštola Jána 13, 16, kde sa hovorí o tých, ktorí na ruke a čele boli označení znakom šelmy. V tejto časti vysvetľujem, že prirovnanie očkovania k biblickému textu je úplne nesprávne a ide o posmech z Božieho slova. Prajem Vám príjemné poč...
22:14
  
03.02.2022

Ako správne porozumieť Ježišove podobenstvá

V evanjeliách sa nachádza viac ako 40 Ježišových podobenstiev. V tejto časti Vám ponúkam niektoré postrehy, ako ich správne chápať, aby sme porozumeli ich posolstvu. Prajem Vám príjemné počúvanie. See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.
15:33
  
27.01.2022

Podriadenosť ženy a láska muža v manželstve podľa apoštola Pavla

Napomenutie apoštola Pavla v Liste Efezanom 5, 22, aby žena bola podriadená mužovi, môže v dnešnej dobe vyvolávať odpor a pohoršenie. V tejto časti vysvetľujem, ako správne rozumieť celý úryvok o podriadenosti ženy a láske muža. Prajem Vám príjemné počúvanie. See acast.com/privacy for privacy and op...
15:36
  
20.01.2022

Boh nikdy nepokúša, ale môže skúšať

V šiestej prosbe modlitby Otčenáš prosíme: "A neuveď nás do pokušenia". Platí biblická pravda, že Boh nikdy nepokúša. Môže nás však skúšať? A je v tom nejaký rozdiel? Vypočujte si na túto tému ďalšiu časť môjho podcastu. Prajem Vám príjemné počúvanie! See acast.com/privacy for privacy and opt-out in...
13:56
  
13.01.2022

Skryté roky apoštola Pavla

Apoštol Pavol vo svojom liste Galaťanom uvádza, že po povolaní za apoštola šiel z Damasku do Arábie (porov. Gal 1,18). V tejto časti sa zamýšľam, čím bol naplnený Pavlov pobyt v tejto pustej časti. Prajem Vám príjemné počúvanie. See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.
16:22
  
06.01.2022

Svet biblického čitateľa

Pre správne porozumenie biblického textu zohráva dôležitú úlohu aj osoba čitateľa. V tejto časti približujem, ktoré skutočnosti vplývajú na človeka, keď číta biblický text. Prajem Vám príjemné počúvanie. See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.
Táto webová stránka používa súbory cookies, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie a skvalitňovanie webovej stránky. Ďalšie informácie o tom, ako používame súbory cookies, nájdete tu.
Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov ako aj o súboroch cookies nájdete tu.

Technické cookies

Vždy aktívne cookies sú nevyhnutne potrebné na základné fungovanie. Bez týchto súborov by sme nemohli poskytovať služby, ktoré umožňujú tejto stránke fungovať.

Funkčné cookies

Funkčné cookies vylepšujú fungovanie webových stránok, nakoľko si môžu pamätať napríklad informácie ako používateľské meno, jazyk alebo preferovanú polohu. Vďaka zapamätaniu si Vašich volieb môže stránka poskytovať vylepšené a osobnejšie služby.

Analytické cookies

Tieto cookies zhromažďujú anonymné informácie o tom, ako používatelia využívajú webové stránky. Z týchto dát sa dozvieme, ako používatelia reagujú na stránku poskytnutím informácií o tom, aké oblasti navštívili, aký čas na našej stránke strávili, a či sa pri tom vyskytli nejaké problémy, napríklad chybové hlásenia, čo nám pomáha vylepšovať webovú stránku.

Marketingové cookies

Marketingové cookies pomáhajú sledovať Vaše online návštevy a aktivitu na našich webových stránkach. Uvedené pomáha poskytovať a zobrazovať Vám relevantnejšie reklamy alebo obmedzujú počet zobrazení reklamy. Tieto súbory cookie môžu zdieľať tieto informácie s inými organizáciami alebo inzerentmi. Ide o trvalé súbory cookie a takmer vždy pochádzajú od tretích strán.