BEVA talk

BEVA talk

Podcastov: 1
Dve kamarátky rozprávajúce sa o témach, ktoré ich momentálne zaujímajú. Aktuálne témy: osobnosť, sebapoznávanie, osobnostný rast,...
×
Náš web používa cookies, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie a skvalitňovanie jeho služieb, bez osobnej identifikácie jednotlivých používateľov. Pri používaní nášho webu však môžu naši partneri využívať cookies, ktoré sú personalizované, ale iba v prípade ak ste im už takýto súhlas udelili. Chcem vedieť viac.
OK