Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Čítanie z Biblie na každý deň s krátkym zamyslením

Podcast Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň je vložený na túto stránku z otvoreného informačného zdroja RSS. Všetky informácie, texty, predmety ochrany a ďalšie metadáta z informačného zdroja RSS sú majetkom autora podcastu a nie sú vlastníctvom prevádzkovateľa Podmaz, ktorý ani nevytvára ani nezodpovedá za ich obsah podcastov. Ak máš za to, že podcast porušuje práva iných osôb alebo pravidlá Podmaz, môžeš nahlásiť obsah. Ak je toto tvoj podcast a chceš získať kontrolu nad týmto profilom klikni sem.

Zoznam epizód (929 epizód)

04:27
  
24.01.2022

Zamyslenie na deň 25.1.2022

Józua 8,30-35 30 Vtedy postavil Józua Hospodinovi, Bohu Izraela, oltár na vrchu Ébal, 31 ako prikázal Hospodinov služobník Mojžiš Izraelcom, ako je napísané v knihe zákona Mojžišovho, oltár z neotesaných kameňov, ktorých sa nedotklo železo. Na ňom obetovali Hospodinovi spaľované obete a obete spoloč...
08:11
  
23.01.2022

Zamyslenie na deň 24.1.2022

Józua 8,1-29 1 Hospodin povedal Józuovi: Neboj sa a nestrachuj! Vezmi so sebou všetok bojový ľud, vstaň a vystúp do Aja. Ajhľa, dávam ti do rúk ajského kráľa i s jeho ľudom, mestom a krajinou. 2 Nalož s Ajom a jeho kráľom, ako si naložil s Jerichom a jeho kráľom, ale ich koristi a dobytka sa môžete...
03:53
  
22.01.2022

Zamyslenie na deň 23.1.2022

3. nedeľa po Zjavení A mnohí budú prichádzať od východu i západu, od severu i juhu a budú stolovať v Božom kráľovstve. Lukáš 13,2 Rímskym 1,13-17 13 A nechcem, aby ste nevedeli, bratia, že som už často pomýšľal prísť k vám, aby som aj medzi vami mal nejaké ovocie ako aj medzi ostatnými národmi, ale...
08:45
  
21.01.2022

Zamyslenie na deň 22.1.2022

Józua 7,1-26 1 Ale Izraelci sa previnili porušením kliatby. Totiž Áchán, syn Karmího, syna Zabdího, syna Zerachovho z kmeňa Júdovho, vzal si niečo z vecí pod kliatbou, preto vzplanul hnev Hospodinov proti Izraelu. 2 Nato Józua vyslal mužov z Jericha do Aja, čo leží pri Bét-Ávene východne od Bételu,...
06:55
  
20.01.2022

Zamyslenie na deň 21.1.2022

Józua 6,11-27 11 Potom rozkázal obísť s truhlou Hospodinovou okolo mesta; obišli raz a zase prišli do tábora i prenocovali v ňom. 12 Včasráno Józua vstal a kňazi niesli truhlu Hospodinovu; 13 sedem kňazov nieslo sedem trúb z baraních rohov pred truhlou Hospodinovou a ustavične cestou trúbili na trúb...
05:26
  
19.01.2022

Zamyslenie na deň 20.1.2022

Józua 6,1-10 1 Jericho bolo dôkladne uzavreté pred Izraelcami. Nikto nevychádzal a nikto nevchádzal. 2 Vtedy Hospodin povedal Józuovi: Hľa, dávam ti do rúk Jericho i s jeho kráľom a s udatnými bojovníkmi. 3 Obkľúčte mesto; nech raz obídu mesto všetci bojovníci; to rob šesť dní. 4 Sedem kňazov nech p...
03:51
  
18.01.2022

Zamyslenie na deň 19.1.2022

Józua 5,13-15 13 Keď Józua bol pri Jerichu, začal sa pozorne dívať a videl, že oproti nemu stojí akýsi muž s taseným mečom v ruke. Józua podišiel k nemu a prihovoril sa mu: Patríš k nám, alebo k našim nepriateľom? 14 On odpovedal: Nie; som vodcom voja Hospodinovho; práve teraz som prišiel. Vtedy Józ...
07:16
  
17.01.2022

Zamyslenie na deň 18.1.2022

Józua 4,1-5,1 1 Keď všetok ľud prešiel cez Jordán, Hospodin riekol Józuovi: 2 Vyberte si z ľudu dvanásť mužov, z každého kmeňa po jednom, 3 a prikážte im: Vezmite si dvanásť kameňov odtiaľto zo stredu Jordánu, odtiaľ, kde stáli nohy kňazov, preneste ich a zložte ich na mieste, kde cez noc prenocujet...
05:47
  
16.01.2022

Zamyslenie na deň 17.1.2022

Józua 3,1-17 1 Včasráno Józua vstal; on i celý Izrael pohli sa zo Šittímu, prišli k Jordánu a prenocovali tam skôr, ako sa prebrodili. 2 Ale po troch dňoch prešli úradníci táborom 3 a prikázali ľudu: Akonáhle uvidíte truhlu zmluvy Hospodina, vášho Boha, a lévijských kňazov, ktorí ju ponesú, pohnite...
04:54
  
15.01.2022

Zamyslenie na deň 16.1.2022

2. nedeľa po Zjavení Z Jeho plnosti sme my všetci prijali, a to milosť za milosťou. Ján 1,16 Korintským 2,1-10 1 Aj ja, keď som prišiel k vám, bratia, prišiel som nie s vyberanými slovami, alebo s múdrosťou zvestovať vám svedectvo o Bohu; 2 lebo som si umienil, že medzi vami nebudem vedieť nič iné,...
07:11
  
14.01.2022

Zamyslenie na deň 15.1.2022

Józua 2,1-24 1 Józua, syn Núnov, tajne poslal zo Šittímu dvoch mužov vyzvedačov s poverením: Choďte a obzrite si krajinu aj Jericho. Oni odišli, vošli do domu neviestky menom Rachab a tam sa uložili. 2 Keď oznámili kráľovi Jericha: Pozor, v noci prišli sem mužovia spomedzi Izraelcov vyšpehovať kraji...
05:50
  
13.01.2022

Zamyslenie na deň 14.1.2022

Józua 1,1-18 1 Po smrti Hospodinovho služobníka Mojžiša prehovoril Hospodin k Mojžišovmu služobníkovi Józuovi, synovi Núnovmu, takto: 2 Mojžiš, môj služobník, zomrel. Preto teraz vstaň, prejdi cez tento Jordán – ty i všetok tento ľud – do krajiny, ktorú dávam Izraelcom. 3 Vám som dal kaž...
04:38
  
12.01.2022

Zamyslenie na deň 13.1.2022

Ján 4,43-54 43 Po dvoch dňoch odišiel odtiaľ do Galiley. 44 Lebo sám Ježiš sa osvedčil: Nemá prorok cti vo svojej otčine. 45 Keď teda prišiel do Galiley, prijali Ho Galilejci, lebo videli všetko, čo činil v Jeruzaleme na slávnostiach; aj oni totiž prišli na slávnosti. 46 Tak prišiel zase do Kány Gal...
04:52
  
11.01.2022

Zamyslenie na deň 12.1.2022

Ján 4,27-42 27 Vtom prišli Jeho učeníci a divili sa, že sa zhovára so ženou; ale ani jeden nepovedal: Čo sa jej spytuješ? alebo: Čo s ňou hovoríš? 28 Žena nechala teda tam nádobu, odišla do mesta a hovorila ľuďom: 29 Poďte sa pozrieť na človeka, ktorý mi povedal všetko, čo som robila; či to nie je K...
06:04
  
10.01.2022

Zamyslenie na deň 11.1.2022

Ján 4,1-26 1 Ako sa teda Pán dozvedel, že farizeji počuli, že Ježiš získava a krstí viac učeníkov ako Ján, 2 hoci Ježiš sám nekrstil, ale Jeho učeníci, 3 opustil Judsko a šiel zase do Galiley. 4 Musel však ísť cez Samáriu. 5 Tak prišiel v Samárii do mesta menom Sychar, blízko pozemku, ktorý Jákob da...
04:19
  
09.01.2022

Zamyslenie na deň 10.1.2022

Ján 3,22-36 22 Potom prišiel Ježiš a Jeho učeníci do Judska; pobudol tam s nimi a krstil. 23 I Ján krstil v Ainone blízko Salimu, lebo bolo tam mnoho vody a (ľudia) prichádzali a dali sa krstiť; 24 Ján totiž nebol ešte uvrhnutý do väzenia. 25 Tu medzi učeníkmi Jánovými a Židmi vznikla hádka o očisťo...
04:37
  
08.01.2022

Zamyslenie na deň 9.1.2022

1. nedeľa po Zjavení Všetci, ktorých vedie Boží Duch, sú Boží synovia. Rímskym 8,14 Rímskym 12,1-8 1 Prosím vás teda, bratia, pre milosrdenstvo Božie, vydávajte svoje telá v živú, svätú, Bohu príjemnú obeť, vašu rozumnú službu Bohu. 2 A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovením mys...
06:01
  
07.01.2022

Zamyslenie na deň 8.1.2022

Ján 3,1-21 1 Bol farizej, menom Nikodém, popredný muž medzi Židmi. 2 Ten prišiel k Nemu v noci a hovoril Mu: Majstre, vieme, že si učiteľ, ktorý prišiel od Boha; lebo nikto nemôže činiť znamenia, aké Ty činíš, ak len Boh nie je s ním. 3 Ježiš mu odpovedal: Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenaro...
04:49
  
06.01.2022

Zamyslenie na deň 7.1.2022

Ján 2,13-25 13 Blížila sa židovská Veľká noc a Ježiš išiel do Jeruzalema. 14 V chráme našiel ľudí, čo predávali voly, ovce a holuby, i peňazomencov, ktorí tam sedeli. 15 A urobil si bič z povrázkov, vyhnal z chrámu všetkých, aj ovce a voly, peňazomencom rozhádzal peniaze a poprevracal stoly; 16 tým,...
04:10
  
05.01.2022

Zamyslenie na deň 6.1.2022

Zjavenie Pána – EPIFÁNIA Tma ustupuje a žiari už pravé svetlo. 1.Jána 2,8b Ján 2,1-12 1 Na tretí deň bola svadba v Káne Galilejskej a bola tam matka Ježišova. 2 Pozvali na svadbu aj Ježiša a Jeho učeníkov. 3 Keď chýbalo víno, povedala matka Ježišova: Nemajú víno! 4 Odpovedal jej Ježiš: Žena, čo mňa...
06:06
  
04.01.2022

Zamyslenie na deň 5.1.2022

Ján 1,35-51 35 Druhého dňa stál zas Ján i dvaja z jeho učeníkov. 36 A zahľadel sa na Ježiša, ktorý tadiaľ prechádzal, a povedal: Ajhľa, Baránok Boží! 37 Tie slová počuli oní dvaja učeníci a nasledovali Ježiša. 38 Ako sa Ježiš obrátil a videl ich, že Ho nasledujú, riekol im: Čo hľadáte? Spýtali sa Ho...
04:23
  
03.01.2022

Zamyslenie na deň 4.1.2022

Ján 1,29-34 29 Keď druhého dňa videl (Ján) Ježiša, ako prichádza k nemu, povedal: Ajhľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta. 30 Toto je ten, o ktorom som povedal: Prichádza po mne muž, ktorý je predo mnou, pretože bol skôr ako ja. 31 A ja som Ho nepoznal, ale preto som prišiel, krstiac vodou, ab...
05:02
  
02.01.2022

Zamyslenie na deň 3.1.2022

Ján 1,19-28 19 A toto je svedectvo Jánovo, keď židia z Jeruzalema poslali k nemu kňazov a levítov, aby sa ho spýtali: Kto si ty? 20 Vyznal a nezaprel. Vyznal: Ja nie som Kristus. 21 I spýtali sa ho: Čo teda? Si Eliáš? Povedal: Nie som. Či si prorok? Odpovedal: Nie! 22 Povedali mu teda: Tak kto si? A...
03:52
  
01.01.2022

Zamyslenie na deň 2.1.2022

Nedeľa po Novom roku My sme videli Jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy. Ján 1,14b 1.Jána 1,1-4 1 Čo bolo od počiatku, čo sme počuli, čo sme videli na vlastné oči, na čo sme pozerali a čoho sa nám dotýkali ruky, (o tom svedčíme, totiž) o Slove života. 2 A ten živ...
03:52
  
31.12.2021

Zamyslenie na deň 1.1.2022

 Heslo roka 2022: Ježiš Kristus hovorí: Kto prichádza ku Mne, toho neodoženiem. Ján 6, 37 JANUÁR Heslo mesiaca: Ježiš Kristus hovorí: Poďte a uvidíte! Ján 1,39  Nový rok Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes i naveky. Hebrejom 13,8 Lukáš 4,16-21 Tak prišiel aj do Nazareta, kde bol vychovaný, a po...
Táto webová stránka používa súbory cookies, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie a skvalitňovanie webovej stránky. Ďalšie informácie o tom, ako používame súbory cookies, nájdete tu.
Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov ako aj o súboroch cookies nájdete tu.

Technické cookies

Vždy aktívne cookies sú nevyhnutne potrebné na základné fungovanie. Bez týchto súborov by sme nemohli poskytovať služby, ktoré umožňujú tejto stránke fungovať.

Funkčné cookies

Funkčné cookies vylepšujú fungovanie webových stránok, nakoľko si môžu pamätať napríklad informácie ako používateľské meno, jazyk alebo preferovanú polohu. Vďaka zapamätaniu si Vašich volieb môže stránka poskytovať vylepšené a osobnejšie služby.

Analytické cookies

Tieto cookies zhromažďujú anonymné informácie o tom, ako používatelia využívajú webové stránky. Z týchto dát sa dozvieme, ako používatelia reagujú na stránku poskytnutím informácií o tom, aké oblasti navštívili, aký čas na našej stránke strávili, a či sa pri tom vyskytli nejaké problémy, napríklad chybové hlásenia, čo nám pomáha vylepšovať webovú stránku.

Marketingové cookies

Marketingové cookies pomáhajú sledovať Vaše online návštevy a aktivitu na našich webových stránkach. Uvedené pomáha poskytovať a zobrazovať Vám relevantnejšie reklamy alebo obmedzujú počet zobrazení reklamy. Tieto súbory cookie môžu zdieľať tieto informácie s inými organizáciami alebo inzerentmi. Ide o trvalé súbory cookie a takmer vždy pochádzajú od tretích strán.