Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Čítanie z Biblie na každý deň s krátkym zamyslením

Podcast Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň je vložený na túto stránku z otvoreného informačného zdroja RSS. Všetky informácie, texty, predmety ochrany a ďalšie metadáta z informačného zdroja RSS sú majetkom autora podcastu a nie sú vlastníctvom prevádzkovateľa Podmaz, ktorý ani nevytvára ani nezodpovedá za ich obsah podcastov. Ak máš za to, že podcast porušuje práva iných osôb alebo pravidlá Podmaz, môžeš nahlásiť obsah. Ak je toto tvoj podcast a chceš získať kontrolu nad týmto profilom klikni sem.

Zoznam epizód (932 epizód)

03:28
  
12.04.2022

Zamyslenie na deň 13.4.2022

Ján 19,1-5 1 Pilát vzal teda Ježiša a dal Ho zbičovať. 2 Vojaci uplietli veniec z tŕnia, položili Mu ho na hlavu, obliekli Ho do šarlátového plášťa 3 a prichádzajúc k Nemu hovorili: Buď pozdravený, kráľ židovský! a bili Ho po tvári. 4 Potom Pilát znovu vyšiel a hovoril im: Ajhľa, vyvediem vám Ho, ab...
05:11
  
11.04.2022

Zamyslenie na deň 12.4.2022

Ján 18,28-40 28 Potom viedli Ježiša od Kaifáša do vládnej budovy. A bolo včasráno. Oni však nevošli do vládnej budovy, aby sa nepoškvrnili, pretože mali jesť veľkonočného baránka. 29 Vyšiel k nim teda Pilát a povedal im: Akú žalobu máte proti tomuto človeku? 30 Odpovedali mu takto: Keby tento nebol...
05:33
  
10.04.2022

Zamyslenie na deň 11.4.2022

Ján 18,12-27 12 Vtedy prápor vojska, veliteľ a židovskí sluhovia zlapali Ježiša, poviazali Ho 13 a viedli najprv k Annášovi; bol totiž tesťom Kaifášovi, ktorý bol toho roku veľkňazom. 14 A Kaifáš to bol, ktorý poradil Židom, že je lepšie, aby jeden človek umrel za ľud. 15 Šimon Peter však nasledoval...
03:53
  
09.04.2022

Zamyslenie na deň 10.4.2022

6. nedeľa pôstna – Kvetná –PALMARUM (Ja som však stále s Tebou, držíš ma za pravicu. Vedieš ma Svojou radou a potom do slávy ma prijmeš. Žalm 73,23-24) Syn človeka musí byť vyzdvihnutý, aby každý, kto v Neho verí, mal večný život. Ján 3,14b.15 Filipským 2,5-11 5 Tak zmýšľajte medzi sebou, ako aj Je...
04:35
  
08.04.2022

Zamyslenie na deň 9.4.2022

Ján 18,1-11 1 Keď to Ježiš povedal, vyšiel s učeníkmi za potok Kedron, kde bola záhrada; vošiel do nej On aj Jeho učeníci. 2 Toto miesto poznal aj Judáš, Jeho zradca, lebo Ježiš často chodieval tam s učeníkmi, 3 Vzal teda Judáš so sebou prápor (vojska), sluhov od veľkňazov a farizejov a šiel tam s f...
04:23
  
07.04.2022

Zamyslenie na deň 8.4.2022

Ján 17,20-26 20 Nielen za týchto prosím, ale aj za tých, ktorí pre ich slovo uveria vo mňa, 21 aby všetci jedno boli; ako Ty, Otče, si vo mne a ja som v Tebe, aby aj oni boli v nás, aby svet uveril, že si ma Ty poslal. 22 A slávu, ktorú si Ty dal mne, ja som dal im, aby boli jedno, ako my jedno sme....
04:07
  
06.04.2022

Zamyslenie na deň 7.4.2022

Ján 17,11b-19 Otče Svätý; tých, ktorých si mi dal, zachovávaj vo svojom mene, aby boli jedno ako my. 12 Kým som bol s nimi, zachoval som v Tvojom mene tých, ktorých si mi dal, a zachránil som ich a nikto z nich sa nestratil, len syn zatratenia, aby sa naplnilo Písmo. 13 Ale teraz idem k Tebe a toto...
03:23
  
05.04.2022

Zamyslenie na deň 6.4.2022

Ján 17,6-11a 6 Zjavil som Tvoje meno ľuďom, ktorých si mi dal zo sveta. Boli Tvoji a mne si ich dal, a zachovali Tvoje slovo. 7 Teraz poznali, že od Teba je všetko, čokoľvek si mi dal; 8 lebo slová, ktoré si mi dal, dal som im, a oni ich prijali a poznali vpravde, že som od Teba vyšiel, a uverili, ž...
03:13
  
04.04.2022

Zamyslenie na deň 5.4.2022

Ján 17,1-5 1 Keď to Ježiš povedal, pozdvihol oči k nebu a hovoril: Otče, prišla hodina; osláv svojho Syna, aby Syn oslávil Teba, 2 ako si Mu dal moc nad všetkými ľuďmi, aby im dal všetko, čo si Ty dal Jemu, (totiž) večný život. 3 A to je večný život, aby poznali Teba, jediného pravého Boha, a ktoréh...
04:21
  
03.04.2022

Zamyslenie na deň 4.4.2022

Ján 16,23b-33 Amen, amen, vám hovorím: Keď budete prosiť Otca o niečo, dá vám to v mojom mene. 24 Doteraz ste o nič neprosili v mojom mene. Proste a vezmete, aby vaša radosť bola úplná. 25 Toto som vám hovoril v obrazoch, ale prichádza hodina, keď už nebudem hovoriť v obrazoch, ale vám otvorene bude...
04:36
  
02.04.2022

Zamyslenie na deň 3.4.2022

5. nedeľa pôstna – Smrtná – JUDICA (Obháj moje právo, Bože! Žalm 43,1) Ani Syn človeka neprišiel dať sa obsluhovať,ale slúžiť a dať Svoj život ako výkupné za mnohých. Matúš 20,28 Židom 5,(1-6)7-9(10) 1 Každý veľkňaz, ktorý je spomedzi ľudí, je ustanovený pre ľudí vo veciach Božích: prinášať dary a...
03:48
  
01.04.2022

Zamyslenie na deň 2.4.2022

Ján 16,16-23a 16 Máličko, a neuvidíte ma; zase máličko, a uvidíte ma. 17 Hovorili si niektorí z Jeho učeníkov: Čo je to, že nám hovorí: Máličko, a neuvidíte ma, a zase máličko, a uvidíte ma? a: Idem k Otcovi? 18 Hovorili si teda: Čo je to, že hovorí: Máličko? Nevieme, čo hovorí. 19 Ježiš zbadal, že...
03:44
  
31.03.2022

Zamyslenie na deň 1.4.2022

APRÍL Heslo mesiaca: Mária Magdaléna šla a oznámila učeníkom: „Videla som Pána!“ a že tieto veci jej On povedal. Ján 20,18 Ján 16,5-15 5 Ale teraz idem k Tomu, ktorý ma poslal, a nikto z vás sa ma neopýta: Kam ideš? 6 Ale že som vám to povedal, smútok vám naplnil srdce. 7 Ja vám však pravdu hovorím...
03:25
  
30.03.2022

Zamyslenie na deň 31.3.2022

Ján 15,26-16,4 15:26 Keď však príde Radca, ktorého vám ja pošlem od Otca, bude svedčiť o mne, 27 a aj vy budete svedčiť, pretože ste od počiatku so mnou. 16,1 Toto som vám hovoril, aby ste sa nepohoršovali. 2 Vylúčia vás zo synagóg, áno, prichádza hodina, keď každý, kto vás bude vraždiť, domnievať s...
04:20
  
29.03.2022

Zamyslenie na deň 30.3.2022

Ján 15,18-25 18 Ak vás svet nenávidí, vedzte, že mňa skôr nenávidel ako vás. 19 Keby ste boli zo sveta, svet by miloval, čo je jeho; ale že nie ste zo sveta, lež ja som si vás vyvolil zo sveta, preto vás svet nenávidí. 20 Rozpomeňte sa na slovo, ktoré som vám hovoril: Nie je sluha väčší ako jeho pán...
04:12
  
28.03.2022

Zamyslenie na deň 29.3.2022

Ján 15,9-17 9 Ako mňa miloval Otec, aj ja som miloval vás; zostaňte v mojej láske. 10 Ak zachováte moje prikázania, zostanete v mojej láske, ako ja som zachoval prikázania svojho Otca a zostávam v Jeho láske. 11 Toto som vám hovoril, aby moja radosť bola vo vás a vaša radosť aby bola úplná. 12 To je...
03:52
  
27.03.2022

Zamyslenie na deň 28.3.2022

Ján 15,1-8 1 Ja som pravý vínny kmeň a môj Otec je vinohradník. 2 Každú ratolesť na mne, ktorá neprináša ovocie, odrezáva, a každú, ktorá prináša ovocie, čistí, aby prinášala viac ovocia. 3 Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám hovoril. 4 Zostaňte vo mne a ja vo vás. Ako ani ratolesť nemôže priná...
03:33
  
26.03.2022

Zamyslenie na deň 27.3.2022

4. nedeľa pôstna – LAETARE (Radujte sa s dcérou jeruzalemskou! Izaiáš 66,10) Ak pšeničné zrno, ktoré padne do zeme, neodumrie, zostane samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu. Ján 12,24 2. Korintským 1,3-7 3 Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, Otec milosrdenstva a Boh každého potešeni...
03:39
  
25.03.2022

Zamyslenie na deň 26.3.2022

* Ján 14,27-31 27 Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, nie ako svet dáva, vám ja dávam. Nech sa vám nermúti srdce a nestrachuje! 28 Počuli ste, že som vám povedal: Odídem a prídem k vám. Keby ste ma milovali, tešili by ste sa, že idem k Otcovi, pretože Otec je väčší ako ja. 29 Už teraz som...
03:31
  
24.03.2022

Zamyslenie na deň 25.3.2022

Ján 14,22-26 22 Povedal Mu Judáš, nie ten Iškariotský: Ako je to, Pane, že sa chceš vyjaviť nám, a nie svetu? 23 Ježiš mu odpovedal: Ak ma niekto miluje, bude zachovávať moje slovo, a môj Otec ho bude milovať a prídeme k nemu a budeme prebývať u neho. 24 Kto ma nemiluje, nezachováva moje slová. A sl...
03:45
  
23.03.2022

Zamyslenie na deň 24.3.2022

Ján 14,15-21 15 Ak ma milujete, zachovávajte moje prikázanie. 16 A ja budem prosiť Otca, a dá vám iného Radcu, aby bol s vami až naveky – 17 Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože Ho nevidí, ani nepozná. Vy Ho poznáte, pretože pri vás ostáva a bude vo vás. 18 Neopustím vás ako sirot...
03:55
  
22.03.2022

Zamyslenie na deň 23.3.2022

Ján 14,8-14 8 Povedal Mu Filip: Pane, ukáž nám Otca, a postačí nám to. 9 Ježiš mu riekol: Taký dlhý čas som s vami, a nepoznal si ma, Filip? Kto mňa videl, videl Otca. Akože môžeš hovoriť: Ukáž nám Otca? 10 Či neveríš, že ja som v Otcovi a Otec je vo mne? Slová, ktoré vám hovorím, nehovorím sám od s...
03:40
  
21.03.2022

Zamyslenie na deň 22.3.2022

Ján 14,1-7 1 Nech sa vám srdce nestrachuje! Verte v Boha a verte vo mňa! 2 V dome môjho Otca je mnoho príbytkov; keby nebolo tak, či by som vám bol povedal: Idem vám pripraviť miesto, 3 a keď odídem a pripravím vám miesto, zase prídem a poberiem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja? 4 A ce...
03:23
  
20.03.2022

Zamyslenie na deň 21.3.2022

Ján 13,36-38 36 Povedal Mu Šimon Peter: Pane, kam ideš? Ježiš odpovedal: Kam ja idem, tam teraz nemôžeš ísť za mnou, ale neskôr pôjdeš za mnou. 37 Povedal Mu Peter: Pane, prečo nemôžem teraz ísť za Tebou? Ja život položím za Teba! 38 Odpovedal mu Ježiš: Život položíš za mňa? Veru, veru ti hovorím: K...
03:37
  
19.03.2022

Zamyslenie na deň 20.3.2022

3. nedeľa pôstna – OCULI (Stále upieram oči na Hospodina. Žalm 25,15) Kto položí ruku na pluh a obzerá sa späť, nie je súci pre Božie kráľovstvo. Lukáš 9,62 Lukáš 9,57-62 57 Keď šli, povedal Mu ktosi cestou: Pôjdem za Tebou, kamkoľvek by si šiel. 58 Odpovedal mu Ježiš: Líšky majú dúpätá a nebeskí v...
Táto webová stránka používa súbory cookies, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie a skvalitňovanie webovej stránky. Ďalšie informácie o tom, ako používame súbory cookies, nájdete tu.
Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov ako aj o súboroch cookies nájdete tu.

Technické cookies

Vždy aktívne cookies sú nevyhnutne potrebné na základné fungovanie. Bez týchto súborov by sme nemohli poskytovať služby, ktoré umožňujú tejto stránke fungovať.

Funkčné cookies

Funkčné cookies vylepšujú fungovanie webových stránok, nakoľko si môžu pamätať napríklad informácie ako používateľské meno, jazyk alebo preferovanú polohu. Vďaka zapamätaniu si Vašich volieb môže stránka poskytovať vylepšené a osobnejšie služby.

Analytické cookies

Tieto cookies zhromažďujú anonymné informácie o tom, ako používatelia využívajú webové stránky. Z týchto dát sa dozvieme, ako používatelia reagujú na stránku poskytnutím informácií o tom, aké oblasti navštívili, aký čas na našej stránke strávili, a či sa pri tom vyskytli nejaké problémy, napríklad chybové hlásenia, čo nám pomáha vylepšovať webovú stránku.

Marketingové cookies

Marketingové cookies pomáhajú sledovať Vaše online návštevy a aktivitu na našich webových stránkach. Uvedené pomáha poskytovať a zobrazovať Vám relevantnejšie reklamy alebo obmedzujú počet zobrazení reklamy. Tieto súbory cookie môžu zdieľať tieto informácie s inými organizáciami alebo inzerentmi. Ide o trvalé súbory cookie a takmer vždy pochádzajú od tretích strán.