Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Čítanie z Biblie na každý deň s krátkym zamyslením

Podcast Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň je vložený na túto stránku z otvoreného informačného zdroja RSS. Všetky informácie, texty, predmety ochrany a ďalšie metadáta z informačného zdroja RSS sú majetkom autora podcastu a nie sú vlastníctvom prevádzkovateľa Podmaz, ktorý ani nevytvára ani nezodpovedá za ich obsah podcastov. Ak máš za to, že podcast porušuje práva iných osôb alebo pravidlá Podmaz, môžeš nahlásiť obsah. Ak je toto tvoj podcast a chceš získať kontrolu nad týmto profilom klikni sem.

Zoznam epizód (932 epizód)

05:09
  
07.05.2022

Zamyslenie na deň 8.5.2022

3. nedeľa po Veľkej noci – JUBILATE (Hlasne jasaj Bohu, celá zem! Žalm 66,1) Preto, ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením. Staré veci pominuli, nastali nové. 2.Korintským 5,17 Skutky apoštolov 17,22-34 22 Nato sa Pavel postavil prostred Areopágu a hovoril: Mužovia, Aténčania, zo všetkého vidí...
03:06
  
06.05.2022

Zamyslenie na deň 7.5.2022

1.Jána 4,17-21 17 V tom sa stala dokonalou láska pri nás, aby sme mali dôveru v deň súdu, pretože aký je On, takí sme aj my v tomto svete. 18 V láske nieto strachu, ale dokonalá láska vyháňa strach, pretože (príčinou) strachu sú úzkosti pred trestom, a kto sa bojí, nie je dokonalý v láske. 19 My mil...
04:01
  
05.05.2022

Zamyslenie na deň 6.5.2022

1.Jána 4,7-16 7 Milovaní, milujme sa, pretože láska je z Boha, a každý, kto miluje, z Boha sa narodil a pozná Boha. 8 Kto nemiluje, nepoznal Boha, pretože Boh je láska. 9 V tom sa prejavila Božia láska k nám, že svojho jednorodeného Syna poslal Boh na svet, aby sme žili skrze Neho. 10 V tom je láska...
03:59
  
04.05.2022

Zamyslenie na deň 5.5.2022

1.Jána 4,1-6 1 Milovaní, neverte každému duchovi, ale skúmajte duchov, či sú z Boha, pretože mnohí falošní proroci vyšli do sveta. 2 Podľa toho poznávajte Ducha Božieho: každý duch, vyznávajúci Ježiša ako Krista, ktorý prišiel v tele, je z Boha; 3 a ktorý duch nevyznáva Ježiša, ten nie je z Boha; je...
03:46
  
03.05.2022

Zamyslenie na deň 4.5.2022

1.Jána 3,19-24 19 Podľa toho poznáme, že sme z pravdy, a tým si uspokojíme srdce pred Ním, 20 že keď nás odsudzuje srdce, Boh je väčší ako naše srdce a vie všetko. 21 Milovaní, ak nás srdce neobviňujte, máme dôveru v Boha, 22 a o čokoľvek prosíme, berieme od Neho, pretože zachovávame Jeho prikázanie...
03:27
  
02.05.2022

Zamyslenie na deň 3.5.2022

1. Jána 3,11-18 11 Lebo to je zvesť, ktorú ste počuli od počiatku, aby sme sa milovali. 12 Nie ako Kain, ktorý bol z toho zlého a zabil svojho brata. A prečo ho zabil? Pretože jeho skutky boli zlé, ale bratove spravodlivé. 3 Nedivte sa, bratia, keď vás svet nenávidí. 14 My vieme, že sme prešli zo sm...
03:50
  
01.05.2022

Zamyslenie na deň 2.5.2022

1.Jána 3,1-10 1 Pozrite, akú lásku dal nám Otec, aby sme sa volali Božími deťmi; a nimi sme. Preto nás svet nepozná, že nepoznal Jeho. 2 Milovaní, teraz sme Božími deťmi, a ešte nevyšlo najavo, čím budeme. Vieme, že keď vyjde najavo, Jemu budeme podobní, lebo Ho uvidíme takého, aký je. 3 A každý, kt...
03:22
  
30.04.2022

Zamyslenie na deň 1.5.2022

MÁJ Heslo mesiaca: Milovaný, modlím sa, aby sa ti vo všetkom darilo a bol si zdravý, tak ako sa darí tvojej duši. 3.Jána 2 2. nedeľa po Veľkej noci – MISERICORDIAS DOMINI (Hospodinova milosť napĺňa zem. Žalm 33,5) Kristus hovorí: Ja som dobrý pastier. Moje ovce počúvajú Môj hlas. Ja ich poznám a on...
04:59
  
29.04.2022

Zamyslenie na deň 30.4.2022

1.Jána 2,18-29 18 Deti, je posledná hodina, a ako ste počuli, že antikrist prichádza, aj teraz zjavili sa mnohí antikristovia; podľa toho poznávame, že je posledná hodina. 19 Spomedzi nás vyšli, ale neboli z nás. Veď keby boli bývali z nás, zostali by s nami; ale (odpadli), aby sa ukázalo, že nie vš...
03:58
  
28.04.2022

Zamyslenie na deň 29.4.2022

1.Jána 2,12-17 12 Píšem vám, deti, pretože sú vám odpustené hriechy pre Jeho meno. 13 Píšem vám, otcovia, pretože ste poznali Toho, ktorý je od počiatku. Píšem vám, mládenci, pretože ste zvíťazili nad zlostníkom. 14 Napísal som vám, deti, pretože ste poznali Otca. Napísal som vám, otcovia, pretože s...
03:47
  
27.04.2022

Zamyslenie na deň 28.4.2022

1.Jána 2,7-11 7 Milovaní, nepíšem vám nové prikázanie, ale staré prikázanie, ktoré máte od počiatku. Týmto starým prikázaním je slovo, ktoré ste počuli od počiatku. 8 A predsa, (ako) nové prikázanie píšem vám, čo je pravdivé v Ňom aj vo vás, pretože tma prechodí a svieti už pravé svetlo. 9 Kto hovor...
03:35
  
26.04.2022

Zamyslenie na deň 27.4.2022

1.Jána 2,1-6 1 Deti moje, toto vám píšem, aby ste nehrešili. Ale ak niekto zhreší, máme obhajcu u Otca, Ježiša Krista, spravodlivého. 2 On je obeťou zmierenia za naše hriechy, a nielen za naše, ale aj za hriechy celého sveta. 3 Podľa toho vieme, že sme Ho poznali, keď zachovávame Jeho prikázania. 4 ...
04:02
  
25.04.2022

Zamyslenie na deň 26.4.2022

1.Jána 1,5-10 5 A toto je zvesť, ktorú sme počuli od Neho, a zvestujeme vám, že Boh je svetlo a nieto v Ňom nijakej tmy. 6 Ak hovoríme, že máme spoločenstvo s Ním a chodíme v tme, klameme a nerobíme, čo je pravda. 7 Ale ak chodíme vo svetle, ako On je vo svetle, máme spoločenstvo medzi sebou a krv J...
03:45
  
24.04.2022

Zamyslenie na deň 25.4.2022

1.Jána 1,1-4 1 Čo bolo od počiatku, čo sme počuli, čo sme videli na vlastné oči, na čo sme pozerali a čoho sa nám dotýkali ruky, (o tom svedčíme, totiž) o Slove života. 2 A ten život sa zjavil, my sme (Ho) videli, svedčíme (o Ňom) a zvestujeme vám večný život, ktorý bol u Otca a zjavil sa nám. 3 Čo...
04:16
  
23.04.2022

Zamyslenie na deň 24.4.2022

1. nedeľa po Veľkej noci –QUASIMODOGENITI (Ako práve narodené deti. 1.Petra 2,2) Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás podľa Svojho veľkého milosrdenstva vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovuzrodil pre živú nádej. 1.Petra 1,3 1.Petra 1,3-9 3 Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Je...
03:55
  
22.04.2022

Zamyslenie na deň 23.4.2022

Ján 21,20-25 20 Obrátiac sa videl za sebou ísť učeníka, ktorého Ježiš miloval a ktorý sa Mu pri večeri skláňal na hruď a povedal Mu: Pane, kto je Tvoj zradca? 21 Keď ho Peter videl, povedal Ježišovi: Pane, a čo bude s týmto? 22 Ježiš mu odpovedal: Ak ho chcem ponechať, dokiaľ neprídem, čo ťa do toho...
04:27
  
21.04.2022

Zamyslenie na deň 22.4.2022

Ján 21,15-19 15 Keď si zajedli, riekol Ježiš Šimonovi Petrovi: Šimon, syn Jonášov, miluješ ma väčšmi ako títo? Odpovedal Mu: Áno, Pane, Ty vieš, že Ťa milujem. Riekol mu (Ježiš): Pas mojich baránkov! 16 Po druhý raz spýtal sa ho zase: Šimon, syn Jonášov, či ma miluješ? A on Mu odpovedal: Áno, Pane,...
05:00
  
20.04.2022

Zamyslenie na deň 21.4.2022

Ján 21,1-14 1 Potom sa Ježiš zase zjavil učeníkom pri Tiberiadskom mori. A zjavil sa takto: 2 Boli tam pospolu Šimon Peter a Tomáš, prímenom Dvojča, Natanael z Kány Galilejskej, synovia Zebedeovi a dvaja iní z Jeho učeníkov. 3 Šimon Peter im povedal: Idem loviť ryby. Hovoria mu: Ideme aj my s tebou....
04:37
  
19.04.2022

Zamyslenie na deň 20.4.2022

Ján 20,24-31 24 Tu však Tomáš, jeden z dvanástich, prímenom Dvojča, nebol s nimi, keď Ježiš prišiel. 25 Povedali mu teda ostatní učeníci: Videli sme Pána! Ale on im odpovedal: Ak neuvidím stopy klincov v Jeho rukách a nevložím si prst na miesto, kde tie klince boli, a ruku Mu nevložím do boku, vôbec...
03:46
  
18.04.2022

Zamyslenie na deň 19.4.2022

Ján 20,19-23 19 V ten istý prvý deň po sobote, keď už bola tma a dvere, kde boli učeníci, boli zatvorené zo strachu pred Židmi, prišiel Ježiš a postaviac sa do prostriedku, riekol im: Pokoj vám! 20 Ako to povedal, ukázal im ruky aj bok. A zaradovali sa učeníci, keď videli Pána. 21 Ježiš im opäť riek...
04:24
  
17.04.2022

Zamyslenie na deň 18.4.2022

2. slávnosť veľkonočná Kristus hovorí: Bol som mŕtvy a, hľa, žijem na veky vekov a mám kľúče smrti a podsvetia. Zjavenie 1,18 Ján 20,11-18 11 Mária však stála von pri hrobe a plakala. Ako tak plakala, nahla sa do hrobu 12 a na mieste, kde ležalo telo Ježišovo, videla sedieť dvoch anjelov v bielom r...
03:56
  
16.04.2022

Zamyslenie na deň 17.4.2022

Ján 20,1-10 1 V prvý deň po sobote, včasráno, keď ešte bola tma, prišla Mária Magdaléna ku hrobu a videla kameň odvalený od hrobu. 2 I bežala a prišla k Šimonovi Petrovi a k inému učeníkovi, ktorého Ježiš miloval, a hovorila im: Vzali Pána z hrobu a nevieme, kam Ho položili. 3 Peter a ten druhý učen...
03:54
  
15.04.2022

Zamyslenie na deň 16.4.2022

Biela sobota – Nocturna paschalis Ján 19,31-42 31 Keďže bol prípravný deň, Židia požiadali Piláta, aby ukrižovaným dal zlámať hnáty a sňať telá, aby neostali na kríži v sobotu. Bol totiž veľký sobotný deň. 32 I prišli vojaci a polámali hnáty prvému, a tak aj druhému, ktorý bol s Ním ukrižovaný; 33 ...
05:09
  
14.04.2022

Zamyslenie na deň 15.4.2022

Veľký piatok – Parasceve Boh tak miloval svet, že dal Svojho jednorodeného Syna, aby nik, kto verí v Neho, nezahynul, ale mal večný život. Ján 3,16 Ján 19,16b-30 A oni prevzali Ježiša. 17 I niesol si sám kríž a šiel na miesto, ktoré sa menovalo Lebečné miesto a po hebrejsky Golgota. 18 Tam Ho ukriž...
04:33
  
13.04.2022

Zamyslenie na deň 14.4.2022

Zelený štvrtok – Dies viridum.  Zaistil pamiatku Svojim divom; milostivý a milosrdný je Hospodin. Žalm 111,4 Ján 19,6-16a 6 Ale ako veľkňazi a strážcovia uzreli Ježiša, krikom volali: Ukrižuj Ho, ukrižuj! Pilát im povedal: Vezmite Ho vy a ukrižujte, lebo ja nenachádzam na Ňom vinu. 7 Odpovedali mu...
Táto webová stránka používa súbory cookies, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie a skvalitňovanie webovej stránky. Ďalšie informácie o tom, ako používame súbory cookies, nájdete tu.
Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov ako aj o súboroch cookies nájdete tu.

Technické cookies

Vždy aktívne cookies sú nevyhnutne potrebné na základné fungovanie. Bez týchto súborov by sme nemohli poskytovať služby, ktoré umožňujú tejto stránke fungovať.

Funkčné cookies

Funkčné cookies vylepšujú fungovanie webových stránok, nakoľko si môžu pamätať napríklad informácie ako používateľské meno, jazyk alebo preferovanú polohu. Vďaka zapamätaniu si Vašich volieb môže stránka poskytovať vylepšené a osobnejšie služby.

Analytické cookies

Tieto cookies zhromažďujú anonymné informácie o tom, ako používatelia využívajú webové stránky. Z týchto dát sa dozvieme, ako používatelia reagujú na stránku poskytnutím informácií o tom, aké oblasti navštívili, aký čas na našej stránke strávili, a či sa pri tom vyskytli nejaké problémy, napríklad chybové hlásenia, čo nám pomáha vylepšovať webovú stránku.

Marketingové cookies

Marketingové cookies pomáhajú sledovať Vaše online návštevy a aktivitu na našich webových stránkach. Uvedené pomáha poskytovať a zobrazovať Vám relevantnejšie reklamy alebo obmedzujú počet zobrazení reklamy. Tieto súbory cookie môžu zdieľať tieto informácie s inými organizáciami alebo inzerentmi. Ide o trvalé súbory cookie a takmer vždy pochádzajú od tretích strán.