Zamyslenie na deň 13.2.2021
04:28

Zamyslenie na deň 13.2.2021

13.02.2021
Lukáš 9,28-36
28 Asi o osem dní po týchto rečiach vzal so sebou Petra, Jána a Jakuba a vystúpil na vrch modliť sa. 29 Keď sa modlil, premenila sa Mu tvár a odev zaskvel sa Mu bielobou. 30 A hľa, zhovárali sa s Ním dvaja mužovia: Mojžiš a Eliáš, 31 a zjavení v sláve, hovorili o Jeho smrti, ktorú mal podstúpiť v Jeruzaleme. 32 No Petra a tých, čo boli s Ním, premohol spánok, a keď sa prebudili, videli Jeho slávu a tých dvoch mužov, ktorí stáli s Ním. 33 Keď títo odchádzali od Neho, povedal Peter Ježišovi: Majstre, dobre nám je tu. Urobme tri stánky: jeden Tebe, jeden Mojžišovi, jeden Eliášovi; nevedel totiž, čo hovorí. 34 Keď toto hovoril, povstal oblak a zastrel ich. A báli sa, keď vchádzali do oblaku. 35 A z oblaku zaznel hlas: Toto je môj vyvolený Syn; Jeho poslúchajte. 36 Keď hlas ešte znel, spozorovali, že Ježiš je sám. A oni zmĺkli a v tých dňoch nepovedali nikomu ani slovo o tom, čo videli.

Sme odrazom Božej slávy. Keď Pán Ježiš išiel s učeníkmi hore, aby sa modlil, premenenie nebolo cieľom Jeho výstupu, ale prostriedkom na to, aby učeníci porozumeli Božej vôli. Plán záchrany – obeť Pána Ježiša a Jeho zmŕtvychvstanie – naplnenie zákona. On vie, že učeníci aj my v modlitbe – v spojení s Otcom – potrebujeme nabrať nové sily na vyriešenie otázok typu – „prečo smrť?“. On je vždy tam, kde náš telesný zrak vidí iba ťažkosti. Viere daruje príležitosť na to, aby objavila zdroj život v Duchu Svätom, ktorý dáva všetkému nový pohľad a rozkvet. – – „Zmenil sa vzhľad Jeho tváre“. Modlitba – posvätné ticho mení alebo sa odzrkadľuje na tvári, ako to bolo aj u Mojžiša alebo Štefana. To robí Božia Sláva. Mojžiš a Eliáš – obidvaja za života na zemi vidia Božiu slávu ako nikto iný. – – „Učiteľu, dobre nám je tu!“ V Božej prítomnosti je vždy dobre. Zároveň tu znie aj potvrdenie synovstva: „Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie, počúvajte Ho!“ Tieto záverečné slová jasne udávajú náš životný smer: „Počúvajte Ho!“ Boh nás týmto povzbudzuje, aby sme naplnili svoje srdcia a životy Božou vôľou.
Modlitba: Ďakujeme, Pane Ježišu, za Tvoje víťazstvo, v ktorom je naše vyslobodenie z hriechu. Amen.
Pieseň: ES 442
Autor: Dušan Valko

Nech je nám Boh milostivý a žehná nás. Žalm 67,2
Z jeho plnosti sme my všetci prijali, a to milosť za milosťou. Ján 1,16

Matúš 13,31-35 :: Modlíme sa za: Dačov Lom (Ho)

Podcast Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň je vložený na túto stránku z otvoreného informačného zdroja RSS. Všetky informácie, texty, predmety ochrany a ďalšie metadáta z informačného zdroja RSS sú majetkom autora podcastu a nie sú vlastníctvom prevádzkovateľa Podmaz, ktorý ani nevytvára ani nezodpovedá za ich obsah podcastov. Ak máš za to, že podcast porušuje práva iných osôb alebo pravidlá Podmaz, môžeš nahlásiť obsah. Ak je toto tvoj podcast a chceš získať kontrolu nad týmto profilom klikni sem.

×
Náš web používa cookies, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie a skvalitňovanie jeho služieb, bez osobnej identifikácie jednotlivých používateľov. Pri používaní nášho webu však môžu naši partneri využívať cookies, ktoré sú personalizované, ale iba v prípade ak ste im už takýto súhlas udelili. Chcem vedieť viac.