Zamyslenie na deň 16.7.2020
04:48

Zamyslenie na deň 16.7.2020

16.07.2020
1.Kráľov 21,17-29
17 Vtedy zaznelo slovo Hospodinovo Tišbejskému Eliášovi: 18 Vstaň, choď naproti izraelskému kráľovi Achábovi v Samárii. Práve je v Nábotovej vinici, do ktorej vstúpil, aby ju zabral. 19 Povedz mu: Takto vraví Hospodin: Zavraždil si, a ešte aj dedičstvo zaberáš. Ďalej mu povedz: Takto vraví Hospodin: Na mieste, kde psy lízali Nábotovu krv, psy budú lízať aj tvoju krv. 20 Acháb povedal Eliášovi: Našiel si ma, priateľ môj! On mu odvetil: Našiel, pretože si sa zapredal konať to, čo sa nepáči Hospodinovi. 21 Ajhľa, uvediem na teba pohromu, zmetiem ti potomstvo, vykynožím Achábovi všetkých mužov, a to zajatých i slobodných v Izraeli. 22 Naložím s tvojím domom ako s domom Járobeáma, syna Nebatovho, alebo ako s domom Bašu, syna Achijovho, pretože si ma popudzoval k hnevu a Izrael zviedol k hriechu. 23 Aj Ízebel riekol Hospodin: Psy budú žrať Ízebel v predmestí Jezreela. 24 Kto Achábovi zomrie v meste, toho zožerú psy. Kto mu zomrie na poli, toho zožerú nebeské vtáky. 25 Nebolo veru takého, ako bol Acháb, ktorý sa zapredal páchať to, čo sa Hospodinovi nepáči, k čomu ho zviedla jeho žena Ízebel. 26 Správal sa horšie, keď chodil za modlami, ako to robili Amorejci, ktorých Hospodin zahnal spred Izraelcov. 27 Keď Acháb počul tie slová, roztrhol si šaty, položil si na telo vrecovinu, postil sa, spával vo vrecovine a chodil skľúčený. 28 Vtedy zaznelo Hospodinovo slovo k Tišbejskému Eliášovi: 29 Videl som, že sa Acháb pokoril predo mnou. Pretože sa predo mnou pokoril, neuvediem pohromu za jeho čias, ale za čias jeho syna uvediem pohromu na jeho dom.

Na rovinu. Eliáš pred Achábom nekľučkuje, ale na rovinu a s odvahou mu hovorí, že je vrah. Ďalej kráľovi predostiera vinu za to, že celý národ zviedol k modlárstvu. Hodnotenie Achába je zdrvujúce: Doteraz nebolo takého kráľa v Izraeli, čo by robil ohavnejšie, ako on, lebo ho zviedla jeho pohanská žena Ízebel. Kráľ sa dáva na pokánie, aj keď trest je neodvratný a ostáva posunutý. – – Žijeme vo svete, kde je snaha mnohé ututlať. Pred Vševedúcim Pánom Bohom je to smiešne. Duch Svätý sa s nami rozpráva na rovinu a odhaľuje pohnútky hriešneho srdca, zákerné slová i egoistické skutky. Odhaľuje našu celkovú skazenosť, ale aj vzácnosť Božej milosti. Pán Ježiš prišiel vyslobodiť hriešnika. Máme šancu. Chopme sa Krista!
Modlitba: Ďakujeme, náš Spasiteľu Kriste, že si za naše hriechy prijal trest, ktorý sme si právom zaslúžili. Otvorene uznávame naše hriechy a prosíme od dar Ducha Svätého, aby sme opustili cestu hriechu. Amen.
Pieseň: ES 493
Autor: Michal Findra

Poďte všetci smädní k vode! Izaiáš 55,1
Ježiš hovorí: Ale voda, ktorú mu dám, stane sa v ňom prameňom vody prúdiacej do večného života. Ján 4,14

Skutky apoštolov 15,4-12 :: Modlíme sa za: Ratková (Ge)

Podcast Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň je vložený na túto stránku z otvoreného informačného zdroja RSS. Všetky informácie, texty, predmety ochrany a ďalšie metadáta z informačného zdroja RSS sú majetkom autora podcastu a nie sú vlastníctvom prevádzkovateľa Podmaz, ktorý ani nevytvára ani nezodpovedá za ich obsah podcastov. Ak máš za to, že podcast porušuje práva iných osôb alebo pravidlá Podmaz, môžeš nahlásiť obsah. Ak je toto tvoj podcast a chceš získať kontrolu nad týmto profilom klikni sem.

×
Náš web používa cookies, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie a skvalitňovanie jeho služieb, bez osobnej identifikácie jednotlivých používateľov. Pri používaní nášho webu však môžu naši partneri využívať cookies, ktoré sú personalizované, ale iba v prípade ak ste im už takýto súhlas udelili. Chcem vedieť viac.