Zamyslenie na deň 17.5.2020
05:21

Zamyslenie na deň 17.5.2020

17.05.2020
5. nedeľa po Veľkej noci. Rogate (Modlite sa!)
Nech je zvelebený Boh, ktorý neodmietol moju modlitbu a neodoprel mi Svoju milosť. Žalmy 66,20

Lukáš 11,1-13
1 Raz sa modlil na ktoromsi mieste. A keď prestal, povedal Mu jeden z učeníkov: Pane, nauč nás modliť sa, ako aj Ján naučil svojich učeníkov. 2 Povedal im: Keď sa modlíte, hovorte: Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje buď vôľa Tvoja ako v nebi tak aj na zemi! 3 Chlieb náš každodenný daj nám každý deň. 4 A odpusť nám hriechy naše, lebo aj my odpúšťame každému svojmu vinníkovi. I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého! 5 Potom im hovoril: Keď niekto z vás má priateľa a pôjde k nemu o polnoci a povie mu: Priateľ môj, požičaj mi tri chleby, 6 lebo mi priateľ prišiel z cesty a nemám ho čím ponúknuť; 7 a on by znútra odpovedal: Neobťažuj ma; dvere sú už zatvorené a deti so mnou v posteli; nemôžem vstať a dať ti; 8 hovorím vám: Keď aj nevstane a nedá mu preto, že mu je priateľom, pre jeho dotieravosť jednako vstane a dá mu, čo potrebuje. 9 Aj ja hovorím: Proste a dostanete; hľadajte a nájdete; klopte a bude vám otvorené; 10 lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde; a kto klope, tomu bude otvorené. 11 Alebo či je medzi vami otec, ktorý by podal synovi kameň, keď si pýta chleba? A keď rybu, či mu podá hada miesto ryby? 12 Alebo keď si pýta vajce, či mu podá škorpióna? 13 Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá Otec nebeský Ducha Svätého tým, ktorí Ho prosia?

Modli sa často a s radosťou! Možno aj vy máte radi jasné inštrukcie. Ako čo urobiť, zariadiť, vybaviť, postaviť… Azda by sme presnými pokynmi nepohrdli ani vo svojej viere. Učeníci prosia Ježiša, aby ich naučil modliť sa. Možno čakali, že im dá presný návod: že sa majú modliť napríklad pri východe a západe slnka, že majú stáť alebo kľačať, kedy majú chváliť, kedy ďakovať, kedy prosiť a čo všetko majú ich modlitby obsahovať, ako majú zaznievať. A presne toto sa od Ježiša nedozvieme. Povie nám niečo iné: Modlite sa k Bohu, ktorý nie je nebeským strážnikom dohliadajúcim na každú vašu chybu, nie je ľahostajným vladárom, ku ktorému sa musíme dobýjať. Boh je naším Otcom, ktorý nám rozumie a pozná všetky naše potreby. A nielen to. Boh je náš Otec, to znamená, že máme mimoriadny vzťah s Bohom, ktorý nás oprávňuje k tomu, aby sme k Nemu prišli kedykoľvek, doslova v ktorúkoľvek hodinu a mali pritom istotu, že sme milovaní, vítaní a uistení o Jeho priazni. Nedovoľme, aby sa z našich životov vytratila modlitba! Nedovoľme, aby nám niekto alebo niečo diktovalo, koľko času môžeme stráviť pri svojom Bohu! Využívajme ten čas! Prahnime po tomto čase! Plánujme si ho a chráňme si ho!
Modlitba: Ďakujeme, Bože, že si si nás vyvolil za Svoje deti, hoci si to vôbec nezaslúžime. Ďakujeme, že miluješ celý svet a preto Ježiš zomrel za všetkých. Prosíme, daj nám túžbu rozprávať s Tebou a daj nám tie správne slová v správny čas. Amen.
Pieseň: ES 308
Autor: Ján Ochodnický

Hospodin nech nakloní si naše srdcia k sebe, aby sme kráčali po všetkých jeho cestách. 1.Kráľov 8,58
Ako ste teda prijali Ježiša Krista, Pána, tak v ňom žite zakorenení a v ňom budovaní, upevnení vo viere, ako ste sa naučili; rozhojňujte sa vo vzdávaní vďaky. Kološanom 2,6-7

1.Timotejovi 2,1-6a :: Žalmy 92 :: Matúš 6,5-15 :: Modlíme sa za: Slovenské evanjelizačné stredisko

Podcast Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň je vložený na túto stránku z otvoreného informačného zdroja RSS. Všetky informácie, texty, predmety ochrany a ďalšie metadáta z informačného zdroja RSS sú majetkom autora podcastu a nie sú vlastníctvom prevádzkovateľa Podmaz, ktorý ani nevytvára ani nezodpovedá za ich obsah podcastov. Ak máš za to, že podcast porušuje práva iných osôb alebo pravidlá Podmaz, môžeš nahlásiť obsah. Ak je toto tvoj podcast a chceš získať kontrolu nad týmto profilom klikni sem.

×
Náš web používa cookies, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie a skvalitňovanie jeho služieb, bez osobnej identifikácie jednotlivých používateľov. Pri používaní nášho webu však môžu naši partneri využívať cookies, ktoré sú personalizované, ale iba v prípade ak ste im už takýto súhlas udelili. Chcem vedieť viac.