Zamyslenie na deň 6.1.2021
07:27

Zamyslenie na deň 6.1.2021

06.01.2021
Zjavenie Pána. Epifanias
Tma ustupuje a žiari už pravé svetlo. 1.Jánov 2,8b

Lukáš 3,21-38
21 Keď sa všetok ľud dal pokrstiť a bol pokrstený aj Ježiš a modlil sa, otvorilo sa nebo 22 a Duch Svätý zostúpil na Neho v telesnej podobe holubice a z neba zaznel hlas: Ty si môj milovaný Syn, v Tebe sa mi zaľúbilo. 23 Sám Ježiš, keď začal (účinkovať), mal asi tridsať rokov a bol – ako sa myslelo – syn Jozefov, ktorý bol Héliho. 24 Héli bol Matatov, Matat Léviho, Lévi Melchiho, Melchi Janajov, Janaj Jozefov, 25 Jozef Matatiášov, Matatiáš Amosov, Amos Naumov, Naum Esliho, Esli Nagajov, 26 Nagaj Mahatov, Mahat Matatiášov, Matatiáš Semejov, Semej Jozechov, Jozech Jódov, 27 Jóda Johananov, Johanan Résov, Rés Zorobábelov, Zorobábel Salatielov, Salatiel Nériho, 28 Néri Melchiho, Melchi Adiho, Adi Kozamov, Kozam Elmodamov, Elmodam Érov, 29 Ér Józuov, Józua Eliezerov, Eliezer Jorimov, Jorim Matatov, Matat Leviho, 30 Levi Simeonov, Simeon Júdov, Júda Jozefov, Jozef Jonamov, Jonam Eliachimov, 31 Eliachim Meleov, Melea Menanov, Menan Matatanov, Matatan Nátanov, Nátan Dávidov, 32 Dávid Jeseho, Jese Obédov, Obéd Bózov, Bóz Salamonov, Salamon Názonov, 33 Názon Aminadabov, Aminadab Adminov. Admin Arniho, Arni Ezromov, Ezrom Fáresov, Fáres Júdov, 34 Júda Jákobov, Jákob Izákov, Izák Abrahámov, Abrahám Táreho, Táre Náchorov, 35 Náchor Seruchov, Seruch Ragavov, Ragav Fálekov, Fálek Heberov, Heber Sáleho, 36 Sále Kainanov, Kainan Arfaxadov, Arfaxad Sémov, Sém Nóachov, Nóach Lámechov, 37 Lámech Matuzalemov, Matuzalem Enochov, Enoch Járedov, Járed Maleleelov, Maleleel Kainanov, 38 Kainan Enosov. Enos Sétov, Sét Adamov a Adam bol Boží.

otec a Otec. Rozmýšľali ste niekedy nad tým, že Pána Ježiša máme len jedného? Rovnako aj Duch je len jeden. A preto náš pohľad na nich môže byť nepokrivený. Otcov však máme dvoch. Máme otca a máme Otca. Je až prekvapujúce, ako nám skúsenosti s naším pozemským otcom môžu pomôcť lepšie porozumieť srdcu Boha Otca… Alebo naopak, predstavu o Ňom nám pokriviť a znepriateliť. V Božom slove nachádzame veľa výrokov Syna smerom k Otcovi. Otec už Synovi hovorí menej. Hovorí však niečo veľmi dôležité. V jednej vete Mu dal celý vesmír a návod pre každého otca tu, na zemi, čo Jeho deti potrebujú. Povedal: „Ty si môj Syn!“ A tým vyjadril a skalopevne potvrdil Ježišovu (a moju, tvoju) identitu. Povedal: „Ty si môj milovaný Syn.“ A tým vyjadril Svoju lásku. A vo veľmi špecifickom vyjadrení pokračoval slovami – „zaľúbilo sa mi v tebe“. Niekedy sa mi zdá, že na Slovensku otcovia milujú svoje deti mlčky – starajú sa o ne, zabezpečia ich, chránia ich. Niekedy je však dôležité lásku aj verbalizovať, a to nielen jednoduchým mám ťa rád, ale špecifickým pomenovaním – na čo si hrdý, prečo si rád, že je to práve tvoje dieťa a že v ňom máš ozaj zaľúbenie. Možno si povieš: mne toto môj otec nikdy nepovedal. No nie je skvelé, že to môžeš počuť od Dokonalého Otca, ktorý ti dáva identitu, ktorý sa o teba stará a ktorý sa rozplýva nad tým, ako úžasne ťa stvoril? A nezabudni: Stále je ešte čas byť takýmto otcom a mamou pre svoje deti!
Modlitba: Ďakujeme, Bože, za Tvoju lásku, ktorú môžeme vnímať od rodičov, ktorých si nám dal, alebo aj od Teba priamo! Odpusť, že ju niekedy nevnímame, lebo máme tvrdé srdcia! Oživuj ich a zmäkčuj! Amen.
Pieseň: ES 558
Autor: Maruška Skonc

Hospodin zástupov, blahoslavený človek, čo dúfa v teba! Žalm 84,13
Keď uvideli hviezdu, naplnila ich veľmi veľká radosť. Vošli do domu, uvideli dieťatko s jeho matkou Máriou. Padli na zem a klaňali sa mu. Matúš 2,10-11
Matúš 2,1-12 :: Efezanom 3,1-7 :: Izaiáš 60,1-6 :: Modlíme sa za: Baďan (Ho)

Podcast Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň je vložený na túto stránku z otvoreného informačného zdroja RSS. Všetky informácie, texty, predmety ochrany a ďalšie metadáta z informačného zdroja RSS sú majetkom autora podcastu a nie sú vlastníctvom prevádzkovateľa Podmaz, ktorý ani nevytvára ani nezodpovedá za ich obsah podcastov. Ak máš za to, že podcast porušuje práva iných osôb alebo pravidlá Podmaz, môžeš nahlásiť obsah. Ak je toto tvoj podcast a chceš získať kontrolu nad týmto profilom klikni sem.

×
Náš web používa cookies, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie a skvalitňovanie jeho služieb, bez osobnej identifikácie jednotlivých používateľov. Pri používaní nášho webu však môžu naši partneri využívať cookies, ktoré sú personalizované, ale iba v prípade ak ste im už takýto súhlas udelili. Chcem vedieť viac.