Zamyslenie na deň 20.11.2020
04:25

Zamyslenie na deň 20.11.2020

20.11.2020
2.Petrov 1,1-11
1 Šimon Peter, služobník a apoštol Ježiša Krista, tým, ktorí pre spravodlivosť nášho Boha a Spasiteľa Ježiša Krista dosiahli vieru rovnocennú s nami. 2 Milosť a pokoj nech sa rozhojňuje medzi vami poznávaním Boha a Ježiša, nášho Pána! 3 Ako nám Jeho božská moc v poznaní Toho, ktorý nás povolal svojou slávou a cnosťou, darovala všetko potrebné pre život a zbožnosť, 4 obdarujúc nás vzácnymi a veľkými zasľúbeniami, aby sme nimi mali účasť na božskej prirodzenosti a ušli porušeniu, ktoré je vo svete pre žiadostivosť; 5 tak aj vy podobne vynaložte všetko úsilie a pridávajte k viere cnosť, k cnosti poznávanie, 6 k poznávaniu zdržanlivosť, k zdržanlivosti trpezlivosť, k trpezlivosti pobožnosť, 7 k pobožnosti milovanie bratstva a k milovaniu bratstva lásku. 8 Lebo ak sú pri vás všetky tieto vlastnosti a rozmáhajú sa, nebudete nečinní a neplodní ani v poznávaní nášho Pána Ježiša Krista. 9 Kto nemá tieto vlastnosti, je slepý, lebo v zaslepenosti zabúda, že bol očistený z dávnych hriechov. 10 Preto o to viac, bratia, usilujte sa upevniť svoje povolanie a vyvolenie, lebo keď to urobíte, nepotknete sa nikdy, 11 a tak skôr budete mať prístup do večného kráľovstva nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista.

Usiluj sa mať vo svojom živote Kristov charakter. Keď si kresťan, veriaci, vynalož všetko úsilie, premôž sa a bojuj! Ako vám znejú tieto slová? Možno povzbudivo pre toho, komu sa momentálne darí a ako nesmierne ťažké a vyčerpávajúce pre toho, kto je pokraji síl (fyzických, či duševných). Aj jedni, aj druhí potrebujú vedieť, že v tejto snahe nie sme sami. „Ajhľa, ja som s vami, až do konca sveta.“ Každý krok vo viere a živote s Kristom je a má byť napojený na Božiu moc a pomoc. A to je povzbudzujúce. Radostne to môže vyznať ten, kto dnes víťazí. Nech tým oslavuje Pána. No môže to vyznať i ten, kto sa trápi, lebo i v našej slabosti sa oslavuje Pán. Pridávať k viere cnosť, známosť, zdržanlivosť, trpezlivosť, pobožnosť, milovanie bratstva a lásku znie ako dosť dobrý pracovný plán na celý život. Usilovanie sa o každú z týchto vlastností na ceste k plnosti Božieho kráľovstva otvára nekonečné obzory poznávania Božieho charakteru a pritiahne nás bližšie ku Kristovi, v Ktorého veríme. A najmä, veľmi nám pomôže v Božom svetle skúmať a obrusovať náš charakter. Každá spomenutá vlastnosť by stála za samostatnú úvahu. Ide tu však aj o činy, ktoré prichádzajú po úvahách a modlitbách. Aby to semienko viery v nás klíčilo, rástlo, mocnelo a prinášalo ovocie.
Modlitba: Ďakujeme, Bože, že náš život nezávisí od nás. Ľahko by sme klesli únavou, alebo sa naparovali pýchou, ktorá predchádza pád. Odpusť, že sme takí. Preto nás radšej veď Ty a pomáhaj žiť, ako sa Tebe páči. Amen.
Pieseň: ES 448
Autor: Zuzana Šofranková

On mení obdobia a časy, zosadzuje a ustanovuje kráľov. Daniel 2,21
Veľké a obdivuhodné sú tvoje skutky, Pán, Boh, Všemohúci. Spravodlivé a pravdivé sú tvoje cesty, Kráľ národov. Kto by sa nebál, Pane, a neoslavoval tvoje meno? Zjavenie Jána 15,3-4

Hebrejom 13,17-21 :: Modlíme sa za: Batizovce (Ta)

Podcast Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň je vložený na túto stránku z otvoreného informačného zdroja RSS. Všetky informácie, texty, predmety ochrany a ďalšie metadáta z informačného zdroja RSS sú majetkom autora podcastu a nie sú vlastníctvom prevádzkovateľa Podmaz, ktorý ani nevytvára ani nezodpovedá za ich obsah podcastov. Ak máš za to, že podcast porušuje práva iných osôb alebo pravidlá Podmaz, môžeš nahlásiť obsah. Ak je toto tvoj podcast a chceš získať kontrolu nad týmto profilom klikni sem.

×
Náš web používa cookies, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie a skvalitňovanie jeho služieb, bez osobnej identifikácie jednotlivých používateľov. Pri používaní nášho webu však môžu naši partneri využívať cookies, ktoré sú personalizované, ale iba v prípade ak ste im už takýto súhlas udelili. Chcem vedieť viac.