Zamyslenie na deň 18.5.2021
05:00

Zamyslenie na deň 18.5.2021

17.05.2021
Skutky apoštolov 1,15-26
15 V tie dni povstal Peter v kruhu bratov – bol tam zástup ľudí, asi stodvadsať duší – a prehovoril: 16 Mužovia, bratia, muselo sa naplniť Písmo, ako predpokladal Duch Svätý ústami Dávidovými o Judášovi, ktorý sa stal vodcom tých, čo zlapali Ježiša. 17 Lebo patril do nášho počtu a mal podiel na tejto službe. 18 Ten si teda kúpil pole za mzdu neprávosti a zrútil sa dolu hlavou, rozpukol sa, takže mu vypadli všetky vnútornosti. 19 I dozvedeli sa o tom všetci obyvatelia jeruzalemskí, a preto pomenovali to pole vo svojej reči Akeldamach, to jest Pole krvi. 20 Lebo je napísané v knihe Žalmov: Nech mu spustne príbytok, nech nieto, kto by v ňom býval! a: Jeho úrad nech prevezme iný! 21 Preto je potrebné, aby z mužov, ktorí boli s nami za celý čas, kým Pán Ježiš chodil medzi nami, 22 počnúc od Jánovho krstu až do dňa, keď vzatý bol spomedzi nás do neba, stal sa niektorý spolu s nami svedkom Jeho vzkriesenia. 23 Postavili teda dvoch: Jozefa, ktorý sa volal Barsabáš a mal prímenie Spravodlivý, a Mateja. 24 Potom sa modlili takto: Pane, ktorý poznáš srdcia všetkých, Ty nám ukáž, ktorého si si vyvolil z týchto dvoch, 25 aby prevzali túto službu a apoštolstvo, z ktorého vypadol Judáš, aby odišiel na svoje miesto. 26 Nato im dali lósy; a lós padol na Mateja, i bol priradený k jedenástim apoštolom.

Každý má šancu, len nesmie premrhať čas milosti! Neraz rozmýšľam nad Judášom, či mal alebo nemal šancu niečo urobiť, či zmeniť spôsob ukončenia svojho života. Veď o jeho zrade prorokoval už Dávid! Judášovi o jeho zrade pri Poslednej večeri hovoril priamo Pán Ježiš. To by sme však zodpovednosť za spôsob vysporiadania sa s hriechom (aj so zradou) presunuli na Boha. Pán Ježiš počas Svojho života tu, na zemi, často hovoril, že musí zomrieť za hriechy sveta. Veď Kristus zomrel za každého človeka a Jeho krv má moc očistiť každého (1J 1,7 a 9)! To často počul od Pána Ježiša aj Judáš. Aj učeníka Petra Pán Ježiš varoval predtým, ako Ho zaprel, a predsa zlyhal a trikrát Ho zaprel. Peter však plače, uvedomuje si, čo vykonal a ľutuje svoj hriech. Judáš po hriechu zrady konštatuje pred veľkňazmi: „Zradil som krv nevinnú“, ale to nie je pokánie. Človek sa sám nedokáže zbaviť hriechu. Hriech nemá miesto v Božej blízkosti. Učeníci si na uvoľnené miesto po Judášovi volia iného. Moje miesto, či poslanie neostane neobsadené, ak zhreším a neučiním pokánie. Boh možno použije iného. No čo ja? Vyznávajme svoje zlyhania a hriechy a konajme službu, do ktorej nás pozýva Boh skrze Ducha Svätého!
Modlitba: Odpusť, Bože, moje zrady! Odovzdávam svoje vnútro Kristovi, aby umrelo, čo Ťa zo mňa zrádza a narodilo sa, čo Ťa bude poslúchať. Oživuj vo mne ducha poslušnosti! Amen.
Pieseň: ES 520
Autor: Milan Bruncko

Zaistil pamiatku svojim divom; milostivý a milosrdný je Hospodin. Žalm 111,4
Keď s nimi zasadol k stolu, vzal chlieb, dobrorečil, lámal a podával im. Vtom sa im otvorili oči a spoznali ho. Lukáš 24,30-31

1.Jánov 4,1-6 :: Modlíme sa za: Krpeľany (Tu)

Podcast Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň je vložený na túto stránku z otvoreného informačného zdroja RSS. Všetky informácie, texty, predmety ochrany a ďalšie metadáta z informačného zdroja RSS sú majetkom autora podcastu a nie sú vlastníctvom prevádzkovateľa Podmaz, ktorý ani nevytvára ani nezodpovedá za ich obsah podcastov. Ak máš za to, že podcast porušuje práva iných osôb alebo pravidlá Podmaz, môžeš nahlásiť obsah. Ak je toto tvoj podcast a chceš získať kontrolu nad týmto profilom klikni sem.

×
Náš web používa cookies, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie a skvalitňovanie jeho služieb, bez osobnej identifikácie jednotlivých používateľov. Pri používaní nášho webu však môžu naši partneri využívať cookies, ktoré sú personalizované, ale iba v prípade ak ste im už takýto súhlas udelili. Chcem vedieť viac.