Zamyslenie na deň 7.6.2020
04:29

Zamyslenie na deň 7.6.2020

07.06.2020
Svätá Trojica. Sancta Trinitas
Milosť Pána Ježiša Krista, Božia láska a spoločenstvo Svätého Ducha nech je s vami všetkými! 2.Korinťanom 13,13

Ján 3,1-13
1 Bol farizej, menom Nikodém, popredný muž medzi Židmi. 2 Ten prišiel k Nemu v noci a hovoril Mu: Majstre, vieme, že si učiteľ, ktorý prišiel od Boha; lebo nikto nemôže činiť znamenia, aké Ty činíš, ak len Boh nie je s ním. 3 Ježiš mu odpovedal: Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí znova, nemôže uzrieť kráľovstvo Božie. 4 Nikodém Mu povedal: Ako sa človek môže narodiť, keď je starý? Nemôže predsa druhý raz vojsť do života matky a narodiť sa. 5 Odpovedal Ježiš: Veru, veru ti hovorím: Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do kráľovstva Božieho. 6 Čo sa narodilo z tela, je telo, a čo sa narodilo z Ducha, je duch. 7 Nediv sa, že som ti povedal: Treba sa vám znovu narodiť. 8 Vietor veje, kam chce: čuješ jeho hlas, ale nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide: tak je s každým, kto sa narodil z Ducha. 9 Nikodém Mu povedal: Ako sa to môže stať? 10 Ježiš mu odpovedal: Ty si učiteľ v Izraeli, a nevieš to? 11 Veru, veru ti hovorím: Čo vieme, hovoríme, a čo sme videli, svedčíme, ale neprijímate naše svedectvo. 12 Ak neveríte, keď som vám hovoril o zemských veciach, akože uveríte, keď vám budem hovoriť o nebeských? 13 A nikto nevstúpil do neba, len Ten, kto zostúpil z neba, Syn človeka.

Znovuzrodenie človeka. Na základe evanjelia sa môžeme zamyslieť nad tajomstvom pôsobenia Svätej Trojice. Nad dielom Boha Otca, Syna i Ducha Svätého. Nikodém veril, že Ježiš má odpoveď na všetky dôležité otázky. Jednou z nich je vždy tá stále aktuálna: „Ako môžem vojsť do kráľovstva Božieho?“ Ježiš hovorí: „Jedine, ak sa narodíš z vody a z Ducha“. Človek teda nemôže vojsť do kráľovstva Božieho vlastným úsilím. Musí byť kompletne obnovený mocou Božou, teda Duchom Svätým – musí sa znovu narodiť. Luther nás učí, že krst je proces a znamená každodenné pokánie a umŕtvovanie starého Adama v nás, ale aj trvalú a vždy novú radosť a nádej opätovného zrodenia života. Si pozvaný k tomu, aby si zanechal starý spôsob života, aby v tebe povstal život nový. V zmysle slov z Písma Svätého: „Preto, ak je niekto v Kristovi, je nové stvorenie. Staré veci sa pominuli, a hľa, nastali nové“ (2 Kor 5,17).
Modlitba: Ďakujeme, Bože, že nás nenechávaš duchovne mŕtvych, lebo by sme skončili na smetisku. Ďakujeme, že nám ponúkaš znovuzrodenie. Daj nám ochotu vzdať sa hriešneho „ja“, aby sa v nás mohol „narodiť“ Ježiš a žiť cez nás Svoju lásku. Amen.
Pieseň: ES 293
Autor: Ľubomír Kubačka

Hospodin prichádza, lebo prichádza súdiť zem. On bude spravodlivo súdiť svet a národy podľa práva.    Žalmy 98,9
A toto evanjelium o kráľovstve sa bude hlásať po celom svete na svedectvo všetkým národom. A potom príde koniec. Matúš 24,14

Rimanom 11,(32)33-36 :: Žalmy 145 :: 4.Mojžišova 6,22-27 :: Modlíme sa za: Spoločenstvo evanjelických žien

Podcast Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň je vložený na túto stránku z otvoreného informačného zdroja RSS. Všetky informácie, texty, predmety ochrany a ďalšie metadáta z informačného zdroja RSS sú majetkom autora podcastu a nie sú vlastníctvom prevádzkovateľa Podmaz, ktorý ani nevytvára ani nezodpovedá za ich obsah podcastov. Ak máš za to, že podcast porušuje práva iných osôb alebo pravidlá Podmaz, môžeš nahlásiť obsah. Ak je toto tvoj podcast a chceš získať kontrolu nad týmto profilom klikni sem.

×
Náš web používa cookies, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie a skvalitňovanie jeho služieb, bez osobnej identifikácie jednotlivých používateľov. Pri používaní nášho webu však môžu naši partneri využívať cookies, ktoré sú personalizované, ale iba v prípade ak ste im už takýto súhlas udelili. Chcem vedieť viac.