Zamyslenie na deň 9.5.2020
04:43

Zamyslenie na deň 9.5.2020

09.05.2020
1.Petrov 5,8-14
8 Buďte rozvážni, bdejte! Váš protivník diabol obchádza ako revúci lev, hľadajúc koho by zožral; 9 vzoprite sa mu, pevní vo viere, a vedzte, že takéto isté utrpenia sú údelom vášho bratstva po celom svete! 10 Boh všetkej milosti, ktorý vás povolal v Kristovi do svojej večnej slávy, keď trochu potrpíte, vás zdokonalí, utvrdí, upevní a postaví na stály základ! 11 Jemu moc naveky vekov. Amen. 12 Po Silvánovi, vašom – ako verím – vernom bratovi, len nakrátko som vám napísal, aby som vás napomenul a vydal svedectvo, že toto je tá pravá milosť Božia; v nej zotrvajte! 13 Pozdravujú vás: spolu s vami vyvolený cirkevný zbor v Babylone a môj syn Marek. 14 Pozdravujte sa navzájom bozkom lásky. Pokoj vám všetkým, ktorí ste v Kristovi. Amen.

Pastier. Peter je milujúcim i obetavým pastierom Božieho stáda, a tak má odvahu dávať dobré rady aj duchovným pastierom, ako sa môžu čo najlepšie postarať o ovečky, ktoré im s dôverou zveril Pán. Najviac mu záleží predovšetkým na tom, aby sa jeho ovečky mali možnosť vždy pásť na dobrej i sýtej duchovnej paši. Tak to prijal od Pána, ako ten najlepší návod starostlivosti o ne (J 21,15-17). Porozumel, že iba vtedy môžu byť zdravé a silné, aby mohli obstáť v rôznych skúškach i pokúšaniach života. Pastierom pripomína, aby milovali ovečky, ktoré im zveril s veľkou dôverou a aby k tejto službe pristupovali s láskou i citlivosťou. A tiež, aby sa aj oni sami usilovali byť im dobrým príkladom svojím životom úprimnej a živej viery. Pri mladších zase zdôrazňuje tiché, pokorné i poslušné srdce, a napokon všetkým bez rozdielu odporúča poddať sa pod mocnú ruku Božiu. Lebo iba tak môžu svojím časom prijať aj povýšenie. Úžasnou výsadou Božích detí, ktorú nám Peter pripomína, je i to, že máme milosť pred naším Pánom: smieme na Neho uvaliť každú našu starosť, lebo On sa stará o nás. A to je v tejto zložitej dobe pre každé skúšané Božie dieťa nesmierna milosť nad milosť v pravý čas. To všetko sa začína už v rodine.
Modlitba: Odpusť, Bože, že niekedy nežijem na svedectvo Tebe, ale s túžbou zapáčiť sa ľuďom za moje zásluhy a výkony. Prosím, daruj mi pokoru a oživ ma zvnútra, nech zažívam nádhernú lásku s Tebou a budem Ťa vyvyšovať a poslúchať. Amen.
Pieseň: ES 473
Autor: Magdaléna Peniašteková

Veď Hospodin, tvoj Boh, ťa požehnával vo všetkom, čo si robil. 5.Mojžišova 2,7
A od správcov sa napokon vyžaduje, aby bol každý uznaný ako verný. 1.Korinťanom 4,2

1.Mojžišova 2,1-3 :: Modlíme sa za: Mokrá Lúka (Ge)

Podcast Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň je vložený na túto stránku z otvoreného informačného zdroja RSS. Všetky informácie, texty, predmety ochrany a ďalšie metadáta z informačného zdroja RSS sú majetkom autora podcastu a nie sú vlastníctvom prevádzkovateľa Podmaz, ktorý ani nevytvára ani nezodpovedá za ich obsah podcastov. Ak máš za to, že podcast porušuje práva iných osôb alebo pravidlá Podmaz, môžeš nahlásiť obsah. Ak je toto tvoj podcast a chceš získať kontrolu nad týmto profilom klikni sem.

×
Náš web používa cookies, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie a skvalitňovanie jeho služieb, bez osobnej identifikácie jednotlivých používateľov. Pri používaní nášho webu však môžu naši partneri využívať cookies, ktoré sú personalizované, ale iba v prípade ak ste im už takýto súhlas udelili. Chcem vedieť viac.