Zamyslenie na deň 31.5.2020
05:40

Zamyslenie na deň 31.5.2020

31.05.2020
1. slávnosť svätodušná. Pentecoste
„Nie silou ani mocou, ale mojím duchom!“ – znie výrok Hospodina zástupov. Zachariáš 4,6

Ján 14,15-27
15 Ak ma milujete, zachovávajte moje prikázanie. 16 A ja budem prosiť Otca, a dá vám iného Radcu, aby bol s vami až naveky – 17 Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože Ho nevidí, ani nepozná. Vy Ho poznáte, pretože pri vás ostáva a bude vo vás. 18 Neopustím vás ako siroty, prídem k vám. 19 Ešte máličko, a svet ma viac neuvidí, ale vy ma uvidíte; pretože ja žijem, aj vy budete žiť. 20 V ten deň poznáte, že ja som vo svojom Otcovi, a vy ste vo mne, ako ja som vo vás. 21 Kto má moje prikázania a zachováva ich, ten ma miluje, a kto mňa miluje, toho bude milovať aj môj Otec, aj ja ho budem milovať a vyjavím mu seba samého. 22 Povedal Mu Judáš, nie ten Iškariotský: Ako je to, Pane, že sa chceš vyjaviť nám, a nie svetu? 23 Ježiš mu odpovedal: Ak ma niekto miluje, bude zachovávať moje slovo, a môj Otec ho bude milovať a prídeme k nemu a budeme prebývať u neho. 24 Kto ma nemiluje, nezachováva moje slová. A slovo, ktoré počujete, nie je moje, ale Otcovo, ktorý ma poslal. 25 Toto som vám povedal, keď som bol s vami. 26 Ale Radca, ten Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, Ten vás naučí všetkému a pripomenie vám všetko, čo som vám hovoril. 27 Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, nie ako svet dáva, vám ja dávam. Nech sa vám nermúti srdce a nestrachuje!

Duch Svätý nám dáva schopnosť porozumieť Božiemu Slovu. Evanjelista Ján používa pre Ducha Svätého jedinečný pojem – Paraklétos. V prečítanej stati ho máme preložený ako Radca (v. 16). V Evanjelickom preklade Biblie sú uvedené aj ďalšie možnosti jeho prekladu – Pomocník, Obranca, Utešiteľ. Týmto pojmom sa v Starej Zmluve označovali pomocníci kňaza Ezdráša, levíti, ktorí Božiemu ľudu vysvetľovali Písmo. Po návrate z Babylonského zajatia už mnohí Izraelci nerozumeli hebrejčine, pôvodnému jazyku, v ktorom bola napísaná Stará Zmluva. V Babylone hovorili po aramejsky, preto potrebovali pomocníkov, radcov, ktorí im Božie Slovo preložili a vysvetlili tak, aby mu rozumeli a pochopili ho. Keď sa tak stalo, spôsobilo to v Božom ľude obrovské pohnutie k pokániu – návrat k Bohu (Neh 8). – – Keď Pán Ježiš hovorí Svojim učeníkom: „dám vám Parakléta“ (J 14,16), v závere prečítanej state hovorí: „Radcu, Ducha Svätého, ktorý vás naučí všetkému a pripomenie vám všetko, čokoľvek som vám hovoril“ (J 14,26). – – Boží Duch nás vyučuje Božiemu Slovu. Robí nám ho zrozumiteľným. Dáva nám schopnosť rozumieť tomu, čo nám povedal Pán Ježiš Kristus. Správne pochopené slovo nami pohne… Privedie nás k nebeskému Otcovi, k osobnému vzťahu k Nemu, k ozajstnej viere, k láske a k pokániu, k návratu k Bohu. Pochopíme, že milovať Boha je to najviac.
Modlitba: Ďakujem, Bože, za Parakleita, ktorý nás vedie životom, dáva poznanie Biblie a vedie k osobnému vzťahu s Tebou. Odpusť, že niekedy Ho nevnímame, lebo máme život preplnený vecami, ktoré si nám nedal. Urob nás citlivejšími na Jeho vedenie. Amen.
Pieseň: ES 253
Autor: Ján Hroboň

Beda tým, čo hromadia dom na dom a pole k poľu pripájajú, takže niet miesta a sami zostanete bývať uprostred krajiny! Izaiáš 5,8
Veď my všetci sme boli pokrstení jedným Duchom v jedno telo, či Židia alebo Gréci, či otroci alebo slobodní; a všetci sme boli napojení jedným Duchom. 1.Korinťanom 12,13

Skutky apoštolov 2,1-21 :: Efežanom 1,3-14 :: Modlíme sa za: Spoločenstvo evanjelickej mládeže

Podcast Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň je vložený na túto stránku z otvoreného informačného zdroja RSS. Všetky informácie, texty, predmety ochrany a ďalšie metadáta z informačného zdroja RSS sú majetkom autora podcastu a nie sú vlastníctvom prevádzkovateľa Podmaz, ktorý ani nevytvára ani nezodpovedá za ich obsah podcastov. Ak máš za to, že podcast porušuje práva iných osôb alebo pravidlá Podmaz, môžeš nahlásiť obsah. Ak je toto tvoj podcast a chceš získať kontrolu nad týmto profilom klikni sem.

×
Náš web používa cookies, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie a skvalitňovanie jeho služieb, bez osobnej identifikácie jednotlivých používateľov. Pri používaní nášho webu však môžu naši partneri využívať cookies, ktoré sú personalizované, ale iba v prípade ak ste im už takýto súhlas udelili. Chcem vedieť viac.