Zamyslenie na deň 28.3.2020
04:48

Zamyslenie na deň 28.3.2020

28.03.2020
Marek 13,28-37
28 Od figovníka naučte sa podobenstvu: Keď mu ratolesť už raší a lístie pučí, viete, že je leto blízko. 29 Tak aj vy, keď uvidíte, že sa toto deje, vedzte, že je blízko predo dvermi. 30 Veru vám hovorím: Nepominie sa toto pokolenie, dokiaľ sa všetko toto nestane. 31 Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nepominú. 32 O tom dni a hodine však nikto nevie, ani anjeli v nebi, ani Syn, len sám Otec. 33 Majte sa na pozore, bdejte, lebo neviete, kedy príde čas. 34 Ako človek, vzdialený na cestách, keď opúšťal dom a svojim sluhom dal moc, každému určil jeho prácu a vrátnikovi naložil, aby bdel, 35 tak aj vy bdejte; lebo neviete, kedy príde pán domu, či večer, či o polnoci, či keď kohút spieva, a či ráno. 36 Aby vás nenašiel spať, keď príde nečakane. 37 A čo vám hovorím, hovorím všetkým: Bdejte!

Ide o život! Kázeň na pohrebe starého zbožného muža sa začala otázkou: „Kedy je človek pripravený odísť z časnosti do večnosti? Keď má vysoký vek, na poriadku deti, skončené práce…?“ Ďalej potom nasledoval biblický príbeh o staručkom Simeonovi, ktorý každý deň očakával naplnenie proroctva týkajúceho sa jeho života. Keď Simeon napokon v jeruzalemskom chráme spoznal v dieťati Ježišovi Mesiáša, vzal Ho na ruky, chválil Boha a jeho duch si radostne povzdychol: „Teraz prepúšťaš, Pane, Svojho služobníka v pokoji, lebo moje oči videli Tvoje spasenie!“ Takto samotný Simeon zodpovedal úvodnú otázku kázne. – – Spoznať v Ježišovi svojho Spasiteľa, prijať Ho, oslavovať Ho a dať sa Mu zachrániť! V tom je aj naša perspektíva večnosti v prichádzajúcom nebeskom kráľovstve. Kedy sa naplnia dni nášho života, to nevieme. Kedy príde Pánov deň a udalosti posledných čias, to tiež nevieme. Vieme však, že Hospodina máme očakávať každý deň. Pripravovať sa na stretnutie s Ním. Veď ide o život – o večný život! Nech nás k tomu povzbudzujú aj posledné verše Biblie. Ježiš hovorí: „Áno, prídem čoskoro! Amen!“ Vyznajme aj my: „Príď, Pane Ježišu!“ 
Modlitba: Daj nám nové srdce, Pane, aby sme tak túžili po Tebe, ako Ty túžiš po nás. Amen.
Pieseň: ES 663
Autor: Dagmar Fassingerová

Hospodin má záľubu v tých, čo sa ho boja, v tých, čo očakávajú jeho milosť. Žalmy 147,11
Ježiš hovorí: Lebo každý, kto plní Božiu vôľu, je môj brat, sestra a matka. Marek 3,35

Ján 14,15-21 :: Modlíme sa za: Kuková (Šz)

Podcast Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň je vložený na túto stránku z otvoreného informačného zdroja RSS. Všetky informácie, texty, predmety ochrany a ďalšie metadáta z informačného zdroja RSS sú majetkom autora podcastu a nie sú vlastníctvom prevádzkovateľa Podmaz, ktorý ani nevytvára ani nezodpovedá za ich obsah podcastov. Ak máš za to, že podcast porušuje práva iných osôb alebo pravidlá Podmaz, môžeš nahlásiť obsah. Ak je toto tvoj podcast a chceš získať kontrolu nad týmto profilom klikni sem.

×
Náš web používa cookies, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie a skvalitňovanie jeho služieb, bez osobnej identifikácie jednotlivých používateľov. Pri používaní nášho webu však môžu naši partneri využívať cookies, ktoré sú personalizované, ale iba v prípade ak ste im už takýto súhlas udelili. Chcem vedieť viac.