Zamyslenie na deň 13.4.2021
03:58

Zamyslenie na deň 13.4.2021

12.04.2021
Kolosanom 2,8-15
8 Hľaďte, aby vás niekto nestrhol mudráctvom a prázdnym mámením podľa ľudského podania, podľa živlov sveta, a nie podľa Krista, 9 lebo v Ňom prebýva všetka plnosť božskosti telesne, 10 a aj vy prišli ste k dokonalosti v Ňom, ktorý je hlavou každého kniežatstva a moci. 11 V Ňom ste boli aj obrezaní nie obriezkou rukami vykonanou, ale obriezkou Kristovou, že ste sa totiž vyzliekli z telesnosti, 12 keď ste boli s Ním pochovaní v krste. V Ňom ste boli aj vzkriesení vierou v moc Boha, ktorý Ho vzkriesil z mŕtvych. 13 Aj vás, ktorí ste boli mŕtvi v priestupkoch a neobriezke svojho tela, oživil spolu s Ním, keď nám odpustil všetky priestupky 14 a dlžobný úpis, ktorý s predpismi (zákona) proti nám bol a nám prekážal, vymazal a odstránil, pribijúc ho na kríž. 15 Na Ňom odzbrojil kniežatstvá a mocnosti a vystavil ich verejne posmechu, triumfujúc nad nimi.

Dokonalosť lásky. „Chcel by niekto z vás byť „stratený prípad?“ Je to hlúpa otázka. Predsa zmyslom života je obvykle to opačné: Snaha stať sa čo najdokonalejším človekom. Tá túžba nie je zlá – Božie Slovo nás k tomu nabáda (Mt 5,48). Lenže… Lenže ľudská predstava o dokonalosti má iné parametre ako tá Božia. Musíme byť opatrní, podľa akého vzoru sa formujeme. Ľudská predstava býva totiž aj v cirkvi nesprávne tvorená presvedčením, že dokonalosť človeka určujú jeho cnosti a výkon – samozrejme v porovnaní s inými. Biblický text ale ukazuje iný vzor: Kristovu dokonalosť. Tú, ktorá je založená na odpustení hriechov a prejavuje sa vzájomnou láskavosťou a úctou. Nie je to náš výkon, ale je to dar. Dar od Boha. Človek, ktorý je takto zdokonalený Kristom, už nemusí zápasiť o svoju dôležitosť, ani o moc, ani o dokonalosť. Je smutné, že vždy znovu máme tendenciu stať sa vlastným pričinením dokonale „strateným prípadom“. A je nádejné, že zároveň máme ponuku Božej milosti a Kristovej obete na dosah. Jedine tá z nás aj v našich nedokonalostiach robí skutočne dokonalých ľudí.
Modlitba: Ďakujeme, Pane, že nás vyslobodzuješ z pút našich predstáv a strachov a ďakujeme za dar Tvojej dokonalosti, ktorá z nás robí ľudí slobodných pre lásku a milosrdenstvo! Voči iným, aj voči sebe. Daruj nám aj dnes dostatok odvahy byť Tvojím obrazom v tomto svete! Amen.
Pieseň: ES 235
Autor: Evka Oslíková

Očisti si, Jeruzalem, srdce od zloby, aby si sa zachránil. Dokedy budeš v sebe uchovávať zločinné plány? Jeremiáš 4,14
Ján povedal: „Prinášajte teda ovocie hodné pokánia.“ Lukáš 3,8

Jób 42,7-13(14-17) :: Modlíme sa za: Chmeľovec (Šz)

Podcast Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň je vložený na túto stránku z otvoreného informačného zdroja RSS. Všetky informácie, texty, predmety ochrany a ďalšie metadáta z informačného zdroja RSS sú majetkom autora podcastu a nie sú vlastníctvom prevádzkovateľa Podmaz, ktorý ani nevytvára ani nezodpovedá za ich obsah podcastov. Ak máš za to, že podcast porušuje práva iných osôb alebo pravidlá Podmaz, môžeš nahlásiť obsah. Ak je toto tvoj podcast a chceš získať kontrolu nad týmto profilom klikni sem.

×
Náš web používa cookies, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie a skvalitňovanie jeho služieb, bez osobnej identifikácie jednotlivých používateľov. Pri používaní nášho webu však môžu naši partneri využívať cookies, ktoré sú personalizované, ale iba v prípade ak ste im už takýto súhlas udelili. Chcem vedieť viac.