Zamyslenie na deň 13.7.2020
07:06

Zamyslenie na deň 13.7.2020

13.07.2020
1.Kráľov 19,1-18
1 Acháb rozpovedal Ízebel všetko, čo vykonal Eliáš, aj to, ako pobil mečom všetkých prorokov. 2 Ízebel poslala k Eliášovi posla s odkazom: Nech mi hocičo urobia bohovia a nech čokoľvek ešte pridajú, ak zajtra o takomto čase neurobím tvoj život podobným životu hociktorého z nich. 3 Naľakal sa teda, pobral sa a odišiel kvôli svojmu životu. Keď prišiel do Beér-Šeby v Judsku, zanechal tam sluhu. 4 Sám však odišiel na púšť na deň cesty. Keď došiel, sadol si pod kručinový ker a žiadal si smrť slovami: Dosť už; teraz, Hospodine, vezmi si môj život, lebo nie som lepší ako moji otcovia. 5 Potom si ľahol a zaspal pod kručinou. Vtom sa ho dotkol anjel a povedal mu: Vstaň a jedz! 6 Poobzeral sa, a hľa, pri hlave mal na žeravých kameňoch upečený posúch a krčah vody. Jedol, napil sa a znovu si ľahol. 7 Nato sa ho anjel po druhýkrát dotkol a povedal: Vstaň a jedz, lebo máš priďalekú cestu pred sebou. 8 Vstal teda, najedol sa a napil, a posilnený tým pokrmom putoval štyridsať dní a štyridsať nocí až na Boží vrch Chóréb. 9 Tam vošiel do jaskyne, kde aj prenocoval. A hľa, zaznelo k nemu slovo Hospodinovo: Čo tu robíš, Eliáš? 10 Povedal: Príliš som horlil za Hospodina, Boha mocností, lebo Izraelci opustili Tvoju zmluvu, zbúrali Tvoje oltáre a Tvojich prorokov povraždili mečom, takže som zostal len sám. Teraz siahajú aj na môj život, aby mi ho vzali. 11 Nato povedal: Vyjdi a stoj na vrchu pred Hospodinom! A hľa, Hospodin šiel vedľa. Strhol sa mocný a silný víchor, ktorý rozrážal vrchy a drvil bralá pred Hospodinom. Hospodin však nebol vo víchre. Po víchre nastalo zemetrasenie, ale ani v zemetrasení nebol Hospodin. 12 Po zemetrasení prišiel oheň, ale Hospodin nebol v ohni; po ohni zašumel tichý šelest. 13 Len čo to Eliáš počul, zahalil si tvár do plášťa, vyšiel a zastal pred vchodom do jaskyne. Vtedy zaznel hlas: Čo tu robíš, Eliáš? 14 Odvetil: Príliš som horlil za Hospodina, Boha mocností, lebo Izraelci opustili Tvoju zmluvu, zbúrali Tvoje oltáre a Tvojich prorokov povraždili mečom, takže som zostal len sám. Teraz siahajú na môj život, aby mi ho vzali. 15 Hospodin mu riekol: Choď, vráť sa svojou cestou k damašskej púšti, a keď dôjdeš, pomaž Chazáéla za kráľa nad Sýriou, 16 Jéhúa, syna Nimšího, pomaž za kráľa nad Izraelom a Elízea, syna Šáfátovho z Abel-Mechóly, pomaž za proroka namiesto seba. 17 Kto sa zachráni pred Chazáélovým mečom, toho usmrtí Jéhú, a kto sa zachráni pred Jéhúovým mečom, toho usmrtí Elizeus. 18 V Izraeli však ponechám sedemtisíc tých, ktorých kolená sa neskláňali pred Baalom a ktorých ústa ho nebozkávali.

Božia odpoveď na krízu. Aj do života Božích služobníkov prichádzajú krízy. Aj oni pochybujú o svojom poslaní. Aj oni strácajú vieru a aj do ich životov prichádzajú chvíle, v ktorých by to najradšej vzdali. Ani prorok Eliáš v tom nebol výnimkou. Veľmi sa mi páči, že Biblia ho nevykresľuje ako bezchybného Supermana, ktorý nemá žiadne city a neprežíva krízy. Pravdivo opisuje aj jeho pocit beznádeje a márnosti. Najradšej by zomrel a ukončil svoje trápenie. Ako na to všetko odpovedá Hospodin? Zjavuje sa mu v tichom vánku. Božie Slová sú však iné, než aké by sme čakali. Z Božích úst nepočujeme žiadne ľutovanie utrápeného Eliáša. Žiadne: chudáčik Eliáš, tak si sa snažil a nikto ťa neuznáva. Žiadne utvrdzovanie proroka v jeho sebaľútosti. Naopak, Hospodin ho vysiela na novú cestu – Eliáš má pomazať nových kráľov a ustanoviť Elizea za svojho pomocníka. Nie ľutovanie a vyplakávanie, ale len nová služba, nové úlohy a nové ciele dokážu prekonať krízu a pochybovanie v jeho srdci. To platí aj pre nás – Hospodin možno nie je Ten, kto nás utvrdzuje v našej sebaľútosti, ale Ten, kto chce dať nášmu životu nový zmysel a smer. A to je oveľa viac, než všetky sladké a ľútostivé ľudské frázy.
Modlitba: Ďakujeme, Bože, že nás zahŕňaš do Svojho plánu. Keď aj v niečom zlyháme, alebo zažijeme protiútok zla, ktorý ochromil, Ty sa v tichosti prihovoríš a otvoríš nové polia služby. Premieňaj naše srdcia,

Podcast Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň je vložený na túto stránku z otvoreného informačného zdroja RSS. Všetky informácie, texty, predmety ochrany a ďalšie metadáta z informačného zdroja RSS sú majetkom autora podcastu a nie sú vlastníctvom prevádzkovateľa Podmaz, ktorý ani nevytvára ani nezodpovedá za ich obsah podcastov. Ak máš za to, že podcast porušuje práva iných osôb alebo pravidlá Podmaz, môžeš nahlásiť obsah. Ak je toto tvoj podcast a chceš získať kontrolu nad týmto profilom klikni sem.

×
Náš web používa cookies, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie a skvalitňovanie jeho služieb, bez osobnej identifikácie jednotlivých používateľov. Pri používaní nášho webu však môžu naši partneri využívať cookies, ktoré sú personalizované, ale iba v prípade ak ste im už takýto súhlas udelili. Chcem vedieť viac.