Zamyslenie na deň 2.7.2021
05:51

Zamyslenie na deň 2.7.2021

01.07.2021
Skutky apoštolov 15,13-35
13 Keď zamĺkli, odpovedal Jakub: Mužovia, bratia, počujte ma! 14 Šimon rozpovedal, ako sa Boh od počiatku staral, aby si získal spomedzi pohanov ľud pre svoje meno. 15 A s tým súhlasia aj prorocké reči, ako je napísané: 16 Potom sa vrátim a znovu vybudujem rozpadnutý stánok Dávidov; jeho zrúcaniny znovu vybudujem a vyzdvihnem ho, 17 aby hľadali Pána ostatní ľudia a všetci pohania, nad ktorými bolo vyslovené moje meno, hovorí Pán, ktorý to 18 známym činí od vekov. 19 Preto tak súdim, aby sme nerobili ťažkosti tým, ktorí sa spomedzi pohanov obracajú k Bohu; 20 ale napíšeme im, aby sa zdržiavali modlárskych po škvŕn, smilstva a mäsa zo zaduseného a krvi. 21 Lebo Mojžiš, ktorého každú sobotu čítajú v synagógach, má od dávnych pokolení po mestách kazateľov. 22 Nato sa apoštolovia a starší s celým cirkevným zborom uzniesli vybrať spomedzi seba mužov a poslať s Pavlom a Barnabášom do Antiochie, a to Júdu, prímenom Barsabáša, a Síla, popredných mužov medzi bratmi. 23 A napísali im po nich: Apoštolovia a starší bratia posielajú pozdrav bratom, ktorí sú z pohanov a bývajú v Antiochii, Sýrii a Cilícii. 24 Keďže sme počuli, že niektorí z nás, hoci sme im to nekázali, znepokojili vás svojimi rečami a poplietli vám mysle, 25 jednomyseľne sme sa uzniesli poslať k vám vybraných mužov s naším milovaným Barnabášom a Pavlom, 26 s mužmi, ktorí životy nasadili pre meno nášho Pána Ježiša Krista. 27 Poslali sme teda Júdu a Síla, a oni vám aj ústne oznámia to isté. 28 Duch Svätý a my sme sa rozhodli neukladať vám nijaké iné bremeno okrem týchto nevyhnutných vecí: 29 aby ste sa zdržiavali mäsa modlám obetovaného, krvi, mäsa zo zaduseného a smilstva. Ak sa týchto vecí budete chrániť, dobre urobíte. Majte sa dobre! 30 Takto prepustení prišli do Antiochie, zvolali zástup a odovzdali im list. 31 Keď ho prečítali, zaradovali sa tomu napomenutiu. 32 Júda a Sílas, ktorí tiež boli proroci, povzbudzovali potom bratov a posilňovali mnohými slovami. 33 Nejaký čas strávili tam, potom ich bratia prepustili v pokoji k tým, čo ich poslali. 34 Ale Sílas sa rozhodol zostať. 35 Pavel a Barnabáš ostali v Antiochii, učili a s mnohými inými zvestovali slovo Pánovo.

Oslobodenie. To sa dialo vo viacerých rovinách. Zoči-voči problému obriezky sa sám apoštol Jakub vymanil zo spoločenstva judaistov, ktorí sa často dovolávali jeho autority. Veci, ktoré Jakub navrhol ako odporúčanie, mali v rôznych dobách rôznu vážnosť. Zdá sa, že pôvodne bolo ich cieľom usmerniť kresťanov z radov pohanov, aby sa zdržiavali vecí, ktoré by pohoršovali kresťanov z radov židov. Krv sa považovala za nositeľku života a aj dnes vieme, že krv je orgán, bez ktorého nie je možný život. Sú sekty, ktoré zakazujú, napríklad transfúziu krvi, ale zdržiavať sa krvi znamenalo nepožívať krv alebo aj neprelievať krv, čo by znamenalo, že aj kresťania z pohanov museli mať vysoký mravný štandard. Jedenie zaduseného vyriešili dnes hygienické predpisy. Súčasná doba prináša najväčší problém v smilstve a v modloslužbe, aj keď majú inú podobu, ako v dobe apoštolskej. Modloslužba ohrozuje každého z nás. Modlou života sa môže stať čokoľvek a nemusia to byť len zlé veci. Dnes svojim modlám obetujeme svoj čas, seba, svoju lásku a na Boha nezostane čas ani priestor. Kresťania v Antiochii sa potešili tomuto usmerneniu, aj keď ho určite nebolo ľahké dodržať.
Modlitba: Ďakujeme, Bože, že nás vedieš ku slobode, ktorá však rešpektuje aj rabínov, aby sme neboli pohoršením pre nich. Prosíme veď nás láskou k takému životu, že duchovní ľudia budú Teba chváliť a nasledovať. Amen.
Pieseň: ES 480
Autor: Elena Bruncková

Hľa, národy sú sťa kvapka z vedra, pokladajú sa za prášok na vážkach. Izaiáš 40,15
Boh bude s nimi prebývať a oni budú jeho ľudom; on sám, ich Boh, bude s nimi. Zjavenie Jána 21,3

Filipanom 2,1-5 :: Modlíme sa za:

Podcast Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň je vložený na túto stránku z otvoreného informačného zdroja RSS. Všetky informácie, texty, predmety ochrany a ďalšie metadáta z informačného zdroja RSS sú majetkom autora podcastu a nie sú vlastníctvom prevádzkovateľa Podmaz, ktorý ani nevytvára ani nezodpovedá za ich obsah podcastov. Ak máš za to, že podcast porušuje práva iných osôb alebo pravidlá Podmaz, môžeš nahlásiť obsah. Ak je toto tvoj podcast a chceš získať kontrolu nad týmto profilom klikni sem.

×
Náš web používa cookies, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie a skvalitňovanie jeho služieb, bez osobnej identifikácie jednotlivých používateľov. Pri používaní nášho webu však môžu naši partneri využívať cookies, ktoré sú personalizované, ale iba v prípade ak ste im už takýto súhlas udelili. Chcem vedieť viac.