Zamyslenie na deň 22.11.2020
04:04

Zamyslenie na deň 22.11.2020

22.11.2020
Posledná nedeľa cirkevného roka (Nedeľa večnosti)
Majte bedrá opásané a lampy zažaté! Lukáš 12,35

Matúš 25,1-13
1 Vtedy bude kráľovstvo nebeské podobné desiatim pannám, ktoré si vzali lampy a vyšli naproti ženíchovi. 2 Päť z nich bolo pochabých a päť rozumných. 3 Tie pochabé si totiž vzali lampy, ale nevzali si olej; 4 tie rozumné si však vzali s lampami aj olej v nádobách. 5 Keď ženích meškal, zdriemli všetky a zaspali. 6 O polnoci nastal krik: Ajhľa, ženích, vyjdite mu naproti! 7 Vtedy prebudili sa všetky panny a pripravovali si lampy. 8 Tu pochabé povedali rozumným: Dajte nám zo svojho oleja, lebo naše lampy hasnú! 9 Ale rozumné povedali: Aby potom nestačilo ani nám, ani vám? Choďte radšej k predavačom a kúpte si. 10 Keď však odišli kupovať, prišiel ženích; pripravené vošli s ním na svadbu a dvere sa zatvorili. 11 Neskoršie prišli aj ostatné panny a hovorili: Pane, pane, otvor nám! 12 Ale on odvetil: Veru vám hovorím, nepoznám vás! 13 Preto bdejte, lebo nepoznáte dňa ani hodiny, kedy príde Syn človeka.

Ženíchovo pozvanie. Keď dostaneme pozvanie na svadbu, zložíme si ruky a len nečinne vyčkávame, kedy nadíde deň D? Nemyslím si! Tak aj Ježiš od nás vyžaduje určitú námahu, prípravu. Ide o tzv. model plného života, ktorý spočíva vo vynaložení určitej energie, aby tak človek napokon odhalil pozitívnu perspektívu. – – Kto však tvrdohlavo a ľahostajne ostáva radšej nepripravený a trestuhodne odmieta milosť Ježiša Krista, si sám prehadzuje výhybku do večnosti bez Boha a bez lásky. Ježiš na to upozorňuje slovami: „Nepoznám Vás!“, čím dáva jasne najavo, že v určitú chvíľu môže byť už neskoro. Preto sa sám seba ešte dnes pýtaj: „Beriem vážne pozvanie do Božieho kráľovstva?“ – – Nedeľa večnosti nás totiž pozýva práve k večnému životu. Je krásnym vyjadrením toho, že večnosť značí veľkú radosť, akou svadba nepochybne je; radosť pochádzajúcu z Božej lásky k nám. Podáva nám svedectvo, že Boh pripravil večný život tým, ktorí Ho milujú a majú na Neho trochu času. No už tu, v tejto časnosti, môžeme a máme žiť radosťou z viery, v láske, ktorej nás učí Kristus a s touto láskou prichádzať k ľuďom. Totiž už tu môžeme zakúšať malý kúsok raja, hoci úprimne veríme, že to najkrajšie ešte len príde.
Modlitba: Ďakujeme, Pane Ježišu, že nás pozývaš do dobrej Večnosti. Ďakujeme Ti, že aj upozorňuješ na nebezpečenstvo vlažnosti, ktorú neznášaš. Rozhorli naše srdcia a veď nás k pokániu, aby sme neostali predo dvermi neba. Amen.
Pieseň: ES 687
Autor: Zuzana Poláková

Ja som Hospodin a okrem mňa niet Spasiteľa. Izaiáš 43,11
Jeden je Pán, jedna viera, jeden krst, jeden Boh a Otec všetkých, ktorý je nad všetkými, skrze všetkých a vo všetkých. Efežanom 4,5-6

Zjavenie Jána 21,1-7 :: Izaiáš 26,7-19 :: Modlíme sa za: Časopis Cestou Svetla

Podcast Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň je vložený na túto stránku z otvoreného informačného zdroja RSS. Všetky informácie, texty, predmety ochrany a ďalšie metadáta z informačného zdroja RSS sú majetkom autora podcastu a nie sú vlastníctvom prevádzkovateľa Podmaz, ktorý ani nevytvára ani nezodpovedá za ich obsah podcastov. Ak máš za to, že podcast porušuje práva iných osôb alebo pravidlá Podmaz, môžeš nahlásiť obsah. Ak je toto tvoj podcast a chceš získať kontrolu nad týmto profilom klikni sem.

×
Náš web používa cookies, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie a skvalitňovanie jeho služieb, bez osobnej identifikácie jednotlivých používateľov. Pri používaní nášho webu však môžu naši partneri využívať cookies, ktoré sú personalizované, ale iba v prípade ak ste im už takýto súhlas udelili. Chcem vedieť viac.