Zamyslenie na deň 16.2.2020
04:58

Zamyslenie na deň 16.2.2020

16.02.2020
2. Nedeľa po Deviatniku. Sexagesima
Dnes, keď počujete jeho hlas, nezatvrdzujte svoje srdcia. Hebrejom 3,15

Lukáš 8,4-15
4 A keď sa schádzal veľký zástup a z miest hrnuli sa k Nemu, hovoril v podobenstve: 5 Vyšiel rozsievač, aby rozsieval svoje semeno. A keď rozsieval, niektoré padlo kraj cesty, pošliapali ho a nebeskí vtáci ho pozobali. 6 Iné padlo na skalu, a keď vzišlo, uschlo, pretože nemalo vlahy. 7 Iné však padlo medzi tŕnie a ho udusilo. 8 A iné padlo do dobrej zeme, a keď vzišlo, prinieslo stonásobnú úrodu. Keď to povedal, zvolal: Kto má uši na počúvanie, nech počuje! 9 Nato spýtali sa Ho učeníci, čo je to za podobenstvo. 10 A On riekol: Vám je dané poznať tajomstvá kráľovstva Božieho, ale ostatným (hovorím) v podobenstvách, aby hľadeli, a nevideli, počuli, a nerozumeli. 11 Podobenstvo znamená toto: Semeno je slovo Božie. 12 To kraj cesty sú tí, čo počúvajú, a potom prichádza diabol a vyberá im slovo zo srdca, aby neverili a neboli spasení. 13 To na skale sú tí, čo počúvajú slovo, s radosťou ho prijímajú, ale nemajú koreň, začas veria, a v pokušení odstupujú. 14 Ktoré však padlo medzi tŕnie, sú tí, čo počúvajú, ale na cestách života udusia ich starosti, bohatstvo a rozkoš života, a nedozrejú. 15 Ale ktoré padlo do dobrej zeme, sú tí, ktorí počúvajú slovo, zachovávajú ho v čistom a dobrom srdci, sú stáli a prinášajú úžitok.

Slovo Božie a my. „Nepriatelia“, ktorí zrno pozobali, boli vtáci. Tí predstavujú diabla. Slnko, ktoré na zrno pražilo, bolo pokušenie a trápenie. Tŕnie, ktoré ho udusilo, bolo bohatstvo a zvody sveta. No štyrikrát čítame, že niektoré zrná padli na zem, čo znamená, že všetky štyri skupiny počuli Božie Slovo. – – Niektorí ľudia Slovo Božie hneď odmietnu, takže nimi ani neprenikne. Sú to ľudia uzatvorení vo svojom myšlienkovom svete a ich srdce je zatvrdilé. Iní Slovo Božie prijímajú len povrchne. Zo začiatku sa ním nadchýnajú, ale semeno v nich nikdy nezapustí korene, pretože pod ich pôdou je skala, tvrdé srdce. Keď sa o nich oprú ostré slnečné pršteky, ich duchovný život vyschne. Reakcia ďalších je zmiešaná. Síce Slovo Božie prijímajú, ale prijímajú aj veľké množstvo iných veci. Nedokážu rozpoznávať, čo je zo sveta a čo od Pána Boha. Nakoniec ich duchovný život udusí tŕnie v podobe bohatstva. Sú aj takí, ktorí Slovo Božie prijímajú celým srdcom. Považujú ho za svoju životnú prioritu. A ono prináša ovocie. – – Ľudská duša sa bez Božieho Slova stáva mŕtvou. Takže, nedajme si ukradnúť zo srdca to, čo z nás robí ľudí s ľudskou tvárou – Slovo Božie! Prijímajme ho denne z Biblie, z modlitby a ono určite prinesie úrodu.
Modlitba: Ďakujeme, Bože, za Tvoje slovo, ktoré je také vzácne. Je to Slovo večného života. Odpusť, že niekedy dovolíme zvodom, aby nás od neho odlákali. Veď nás Tvojím Duchom a daj pochopenie Tvojho Slova. A to nielen rozumom, ale aj srdcom. Pomáhaj nám tiež konať podľa neho. Amen.
Pieseň: ES 279
Autor: Jaroslav Jurko

Ty si mi uľavoval v tiesni. Zmiluj sa nado mnou; počuj moju modlitbu! Žalmy 4,2
Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení. Matúš 5,4

Hebrejom 4,12-13 :: Žalmy 128 :: Ezechiel 2,1-5(6-7)8-10; 3,1-3 :: Modlíme sa za: Evanjelickú školu pre hluchoslepé deti v Červenici

Podcast Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň je vložený na túto stránku z otvoreného informačného zdroja RSS. Všetky informácie, texty, predmety ochrany a ďalšie metadáta z informačného zdroja RSS sú majetkom autora podcastu a nie sú vlastníctvom prevádzkovateľa Podmaz, ktorý ani nevytvára ani nezodpovedá za ich obsah podcastov. Ak máš za to, že podcast porušuje práva iných osôb alebo pravidlá Podmaz, môžeš nahlásiť obsah. Ak je toto tvoj podcast a chceš získať kontrolu nad týmto profilom klikni sem.

×
Náš web používa cookies, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie a skvalitňovanie jeho služieb, bez osobnej identifikácie jednotlivých používateľov. Pri používaní nášho webu však môžu naši partneri využívať cookies, ktoré sú personalizované, ale iba v prípade ak ste im už takýto súhlas udelili. Chcem vedieť viac.