Zamyslenie na deň 22.1.2021
05:41

Zamyslenie na deň 22.1.2021

22.01.2021
Lukáš 6,17-26
17 Keď potom zostúpil s nimi, zastal na rovine a (spolu s Ním) veľký zástup Jeho učeníkov i veľké množstvo ľudu z celého Judska, i z Jeruzalema i z prímorského Týru a Sidonu, 18 ktorí prišli, aby Ho počúvali a boli vyliečení z neduhov. Uzdravovaní boli aj tí, čo ich trápili nečistí duchovia. 19 A všetok zástup snažil sa Ho dotknúť, lebo sila vychádzala z Neho a liečila všetkých. 20 Vtedy pozdvihol oči na učeníkov a hovoril: Blahoslavení chudobní, lebo vaše je kráľovstvo Božie. 21 Blahoslavení, ktorí teraz hladujete, lebo budete nasýtení; blahoslavení, ktorí teraz plačete, lebo sa budete smiať. 22 Blahoslavení ste, ak vás ľudia nenávidia a vylučujú vás a hanobia a zavrhujú vaše meno ako zlé pre Syna človeka. 23 Radujte sa v ten deň a plesajte, veď, hľa, vaša odplata je hojná v nebi; lebo ich otcovia práve tak robili prorokom. 24 Ale beda vám, boháčom, lebo už máte svoje potešenie! 25 Beda vám, ktorí ste teraz nasýtení, lebo budete hladovať; beda vám, ktorí sa teraz smejete, lebo budete žalostiť a plakať. 26 Beda, keby všetci ľudia dobre hovorili o vás, lebo práve tak robili ich otcovia falošným prorokom.

Čo je šťastie? Pred nejakým časom sa mi do rúk dostal článok s názvom: Epidémia smútku mladých ľudí. Dôvod? Chceme nesprávne veci. Spomínaná štúdia potvrdzuje, že pribúdajú smutní a ubití ľudia. Odhaľuje tiež pozadie tohto fenoménu, a síce, že dôvodom smútku je predstava človeka o tom, čo ho môže urobiť šťastným. Odborníci hovoria, že chceme nesprávne veci. Ľudia totiž spájajú šťastie s predstavou o dobrom výkone. Že nás teda úspechy (ako sú dobré známky v škole, neskôr dobrá práca, peniaze, pekné veci) urobia šťastnými. Ľudia to chcú aj napriek tomu, že výsledky jasne ukazujú, že medzi spomínanými vecami a šťastím je veľmi slabá spojitosť. O tom hovoril už Pán Ježiš, keď poukázal na to, že blahoslavený, teda šťastný, môže byť aj chudobný, aj ten, kto plače, aj ten kto má nedostatok, aj ten, kto nie je prijatý a uznávaný. Predpokladom šťastia je podľa Krista niečo iné. Šťastní sú tí, ktorí tvoria pokoj. Šťastní sú tí, ktorí túžia po spravodlivosti. Šťastní sú tí, ktorí sa aj rmútia, lebo nakoniec budú potešení, aj tí, ktorí hladujú, lebo budú nasýtení. Naše predstavy spojené so šťastím, spokojnosťou, dobrým zabezpečením, nás klamú. Šťastie je záležitosťou postoja nášho vnútra. „Nespokojné je srdce človeka, kým nespočinie v Bohu.“ – – Aké veci chcem v živote? Čo považujem za šťastie? Kde ho hľadám?
Modlitba: Ďakujem, Bože, že šťastie je ovocím spravodlivosti, nie honby za príjemnými vecami. Odpusť, že viac, než spravodlivosť si cením veci a zážitky. Napĺňaj ma Tvojím Duchom, nech túžim po spravodlivosti a dospejem k Tvojmu šťastiu. Amen.
Pieseň: ES 465
Autor: Anna Belanji

Potom sa Izraeliti obrátia a budú hľadať Hospodina, svojho Boha, a Dávida, svojho kráľa. S bázňou sa obrátia k Hospodinovi a jeho dobrote v čase, ktorý príde. Ozeáš 3,5
Veď Boh pôsobí vo vás, že chcete i konáte, čo sa jemu páči. Filipanom 2,13

Jeremiáš 14,1-9 :: Modlíme sa za: Bratislava – Legionárska (Ba)

Podcast Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň je vložený na túto stránku z otvoreného informačného zdroja RSS. Všetky informácie, texty, predmety ochrany a ďalšie metadáta z informačného zdroja RSS sú majetkom autora podcastu a nie sú vlastníctvom prevádzkovateľa Podmaz, ktorý ani nevytvára ani nezodpovedá za ich obsah podcastov. Ak máš za to, že podcast porušuje práva iných osôb alebo pravidlá Podmaz, môžeš nahlásiť obsah. Ak je toto tvoj podcast a chceš získať kontrolu nad týmto profilom klikni sem.

×
Náš web používa cookies, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie a skvalitňovanie jeho služieb, bez osobnej identifikácie jednotlivých používateľov. Pri používaní nášho webu však môžu naši partneri využívať cookies, ktoré sú personalizované, ale iba v prípade ak ste im už takýto súhlas udelili. Chcem vedieť viac.