Zamyslenie na deň 16.12.2020
05:40

Zamyslenie na deň 16.12.2020

16.12.2020
Izaiáš 66,5-17
5 Počujte slovo Hospodinovo, vy, ktorí sa chvejete pri Jeho slovách! Vaši bratia, čo vás nenávidia a odstrkujú pre moje meno, vravia: Nech sa oslávi Hospodin, nech vidíme vašu radosť! Ale oni vyjdú na hanbu. 6 Čuj, hukot znie z mesta! Hlas znie z chrámu! Hlas Hospodina, ktorý odplatí svojim nepriateľom za ich činy. 7 Skôr, ako pocítila bôle, rodička porodila. Skôr, ako prišli na ňu kŕče, priviedla na svet chlapca. 8 Kto počul niečo podobné, kto videl niečo také? Či sa zrodí krajina za jeden deň, alebo narodí sa národ naraz? Lebo Sion sotva pocítil bolesť, už porodil svojich synov. 9 Či mám otvoriť život a nedovoliť narodiť sa – hovorí Hospodin – alebo ja, čo dovoľujem rodiť, mám uzavrieť život? – hovorí Boh váš. 10 Radujte sa s Jeruzalemom a jasajte v ňom všetci, ktorí ho milujete. Radostne plesajte s ním všetci, ktorí trúchlite nad ním, 11 aby ste sa dosýta nasali z jeho pŕs poskytujúcich útechu, aby ste sa napájali rozkošou na jeho slávnych ňadrách. 12 Lebo takto vraví Hospodin: Ajhľa, ja rozprestriem až k nemu blahobyt ako rieku a bohatstvo národov ako dravý potok. A budete sať, v náručí vás ponesú a na kolenách vás budú láskať. 13 Ako keď matka teší niekoho, budem vás tešiť; v Jeruzaleme sa potešíte. 14 Keď to uvidíte, radovať sa vám bude srdce, vaše kosti vyrašia ako čerstvá zeleň a ruka Hospodinova bude zjavná pri Jeho sluhoch a Jeho hnev pri Jeho nepriateľoch. 15 Lebo, hľa, Hospodin príde v ohni a Jeho vozy ako povíchrica, aby s prchkosťou odplatil svojím hnevom a svojím karhaním v ohnivých plameňoch. 16 Lebo Hospodin bude súdiť ohňom a svojím mečom každé telo; mnoho bude tých, ktorých pobije Hospodin. 17 Tí, čo sa posväcujú a očisťujú pre záhrady, nasledujú jedného, ktorý je v strede, tí, čo jedia bravčové mäso, ohavné zvieratá a myši, spoločne zahynú – znie výrok Hospodinov.

Pán a Boh náš spravodlivý, nenáhlivý, ale pamätlivý! Prorok Božím Slovom zavrhol sebacentrických pokrytcov a formalistov v predchádzajúcej časti Písma. Teraz sa obracia sa k veriacim, nenávideným, posmievaným a zavrhovaným. Tých zbožných prorok volá vypočuť si Božie Slovo. V ňom majú útechu aj Božiu pomoc. No Božie Slovo je určené aj pokryteckým farizejom v podobe Božieho trestu a zahanbenia. Budú zahanbení, lebo sa posmievali pravoverným, že im Boh nepomôže, že sa im vodí zle a že Božieho potešenia pre nich niet a ani nebude. Pripomína to surovosť a odpornú škodoradosť veľkňazov, zákonníkov a starších, posmievajúcich sa Ježišovi a pokúšajúcich Ho v Jeho utrpení: „Nech, teda, zostúpi teraz z kríža a uveríme v Neho! Dúfal v Boha, nech Ho teraz vyslobodí, ak chce“ (Mt 27, 42-43). Prorocké Božie Slovo však vždy, ale predovšetkým v najvhodnejšom možnom čase prinesie potešenie. Práve tak, ako zahanbí a vytrestá namyslených a Boha urážajúcich a znevažujúcich. Sme v plánoch a v mocných rukách spravodlivého, nenáhlivého, ale pamätlivého Boha.
Modlitba: Ďakujeme, Bože, za Tvoju moc a lásku, ktorými riadiš svet. Ďakujeme, že nás niekedy učíš trpezlivosti, keď druhí útočia. Ale ešte viac ďakujeme, že si trpezlivý s nami, lebo tiež hrešíme a potrebujeme odpustenie. Amen.
Pieseň: ES 332
Autor: Jerguš Olejár

Ty si Boh, ktorý robí divy! Svoju moc si dal poznať národom. Žalmy 77,15
Tajomstvo ukryté od vekov a od pokolení, ale teraz zjavené Jeho svätým. Im chcel Boh dať poznať, aké je bohatstvo slávy tohto tajomstva medzi pohanmi. Ním je Kristus vo vás – nádej slávy. Kološanom 1,26-27

Izaiáš 45,1-8 :: Modlíme sa za: Častkov (My)

Podcast Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň je vložený na túto stránku z otvoreného informačného zdroja RSS. Všetky informácie, texty, predmety ochrany a ďalšie metadáta z informačného zdroja RSS sú majetkom autora podcastu a nie sú vlastníctvom prevádzkovateľa Podmaz, ktorý ani nevytvára ani nezodpovedá za ich obsah podcastov. Ak máš za to, že podcast porušuje práva iných osôb alebo pravidlá Podmaz, môžeš nahlásiť obsah. Ak je toto tvoj podcast a chceš získať kontrolu nad týmto profilom klikni sem.

×
Náš web používa cookies, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie a skvalitňovanie jeho služieb, bez osobnej identifikácie jednotlivých používateľov. Pri používaní nášho webu však môžu naši partneri využívať cookies, ktoré sú personalizované, ale iba v prípade ak ste im už takýto súhlas udelili. Chcem vedieť viac.