Zamyslenie na deň 30.1.2021
04:32

Zamyslenie na deň 30.1.2021

30.01.2021
Lukáš 7,18-23
18 Aj Jánovi priniesli zvesť o tom všetkom jeho učeníci. Ján si zavolal dvoch z učeníkov 19 a poslal ich k Ježišovi s dotazom: Ty si Ten, čo má prísť, a či iného čakať? 20 Keď tí mužovia prišli k Nemu, povedali: Ján Krstiteľ nás poslal k Tebe s dotazom: Ty si Ten, čo má prísť, a či iného čakať? 21 Práve v tú hodinu uzdravil mnohých z neduhov, z utrpenia a od zlých duchov a mnohým slepým daroval zrak. 22 Odpovedal im teda Ježiš: Choďte a oznámte Jánovi, čo ste videli a počuli: slepí vidia, chromí chodia, malomocní sa čistia, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú, chudobným sa evanjelium zvestuje, 23 a blahoslavený, kto by sa nepohoršil na mne.

Nečakajme iného. Zvesti o tom, čo pre ľudí, pre mnohých z nás vykonal Pán Ježiš, prichádzajú k nám denno-denne – či už z Písma Svätého, alebo z bežného života. Okolie mnohokrát povie: Mal si šťastie, natrafil si na dobrého lekára, narodil si sa pod šťastnou hviezdou. Ale my vieme, že aj šťastie, úspech, či úspešný zásah lekára je len vtedy možný, keď je to Božia vôľa – Božie požehnanie. Ako sme mali možnosť čítať aj v zamysleniach tohto týždňa, Pán Ježiš sa dokázal v mnohých skutkoch, mnohokrát sa prejavil ako Boží Syn. Musí nám byť úplne jasné, že je to On, kto mal prísť a nemáme ani najmenší dôvod očakávať iného. Prosme Pána o chuť a silu, aby sme túto zvesť oznamovali aj svojmu okoliu, aby sme boli Jeho učeníkmi, hlásajúcimi a šíriacimi Jeho evanjelium! V dňoch, kedy píšem tieto zamyslenia, našou krajinou a takmer celým svetom otriasa hrozba koronavírusu. Stretnutia v chrámoch nie sú možné, ale prijímame o to aktívnejšie, úprimnejšie a vo väčšej pokore Božie zvesti, ktoré k nám prichádzajú prostredníctvom médií, či z internetu. Ďakujeme Pánu Bohu za takúto možnosť, že nám dal ľudí ochotných slúžiť a šíriť zvesť evanjelia aj týmto spôsobom. Boh sa aj vo chvíľach, keď si zúfame, dokazuje vo Svojej láske a dokazuje nám, že nás nikdy, skutočne nikdy neopúšťa.
Modlitba: Ďakujeme, Bože, že Ty si jediný! Že nemusíme hľadať do vyčerpania, ako keď si vyberáme autá, mobily, práčky a chceme ten najlepší tovar, čo sa nám hodí. Ty si jediný, a preto najlepší. Môžeme v tebe spočinúť a nechať sa niesť do dobrej Večnosti. Amen.
Pieseň: ES 520
Autor: Bohuslav Beňuch

Nech ťa chvália, Hospodin, všetky tvoje skutky, nech ti dobrorečia tvoji verní. Žalm 145,10
Aj zem, keď vpíja dážď, čo na ňu často padá, a rodí rastliny užitočné pre tých, čo ju obrábajú, má účasť na požehnaní Boha. Hebrejom 6,7

Zjavenie Jána 15,1-4 :: Modlíme sa za: Budimír (Ko)

Podcast Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň je vložený na túto stránku z otvoreného informačného zdroja RSS. Všetky informácie, texty, predmety ochrany a ďalšie metadáta z informačného zdroja RSS sú majetkom autora podcastu a nie sú vlastníctvom prevádzkovateľa Podmaz, ktorý ani nevytvára ani nezodpovedá za ich obsah podcastov. Ak máš za to, že podcast porušuje práva iných osôb alebo pravidlá Podmaz, môžeš nahlásiť obsah. Ak je toto tvoj podcast a chceš získať kontrolu nad týmto profilom klikni sem.

×
Náš web používa cookies, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie a skvalitňovanie jeho služieb, bez osobnej identifikácie jednotlivých používateľov. Pri používaní nášho webu však môžu naši partneri využívať cookies, ktoré sú personalizované, ale iba v prípade ak ste im už takýto súhlas udelili. Chcem vedieť viac.