Zamyslenie na deň 16.5.2021
04:20

Zamyslenie na deň 16.5.2021

15.05.2021
Nedeľa po Vstúpení. Exaudi (Počúvaj, Hospodin, môj hlas! Žalm 27,7)
Kristus hovorí: „A ja, keď budem vyzdvihnutý zo zeme, všetkých pritiahnem k sebe.“ Ján 12,32

Efezanom 3,14-21
14 Preto kľakám na kolená pred Otcom, 15 po ktorom sa volá každá rodina na nebi aj na zemi; 16 aby vám podľa bohatstva svojej slávy dal skrze svojho Ducha mocne zosilnieť na vnútornom človeku; 17 aby Kristus prebýval vierou vo vašich srdciach, a vy, zakorenení a založení v láske, 18 aby ste mohli so všetkými svätými vystihnúť, aká je to šírka a dĺžka, výška a hĺbka, 19 a poznať Kristovu lásku, ktorá prevyšuje všetko poznanie; aby ste sa dali naplniť celou Božou plnosťou. 20 Tomu však, ktorý môže nad toto všetko učiniť omnoho viac, ako my prosíme alebo rozumieme, a to podľa moci, ktorá pôsobí v nás, 21 Tomu buď sláva v cirkvi a v Kristovi Ježišovi po všetky pokolenia až naveky vekov. Amen.

Príčina a následok. Každé konanie človeka prináša následky. V pozitívnom i negatívnom zmysle slova. Hra s hriechom väčšinou znamená pád do hriechu a neraz i zotrvávanie v ňom. Poslušnosť voči Hospodinovi, naopak, prináša požehnanie. Byť poslušným voči Hospodinovi, znamená báť sa Boha, dodržiavať Jeho prikázania, s úctou predstupovať pred Jeho tvár a koriť sa pred Ním. Len takéto konanie prináša ovocie. Ten, kto takto koná, sám na sebe zisťuje, že akceptovanie Boha ako zvrchovaného Pána nad celým svetom viditeľným i neviditeľným, posilňuje jeho vnútorný svet, priam ho napĺňa silou a energiou, Božím pokojom, ktorý svet človeku dať nemôže. Ten, kto takto koná, vníma prítomnosť Krista vo svojom srdci, ktorý filtruje naše konanie, hovorenie i myslenie. Buduje z nás nové osobnosti, ktoré spontánne a radi konajú skutky lásky, pritom poznávajúc stále viac a hlbšie tajomstvo Božej lásky zjavenej nám v Kristovi. Ten, kto takto koná, preniká stále hlbšie do podstaty lásky, z ktorej žije a ktorú žije vo svete a vie, že keby všetko mal a mohol, ale lásku by nemal, ničím by nebol. Ten, kto sa Pána Boha bojí, kto dodržiava Jeho prikázania, s úctou predstupuje pred Neho a korí sa pred Ním, ten Pána Boha prosí, aby pri nás vykonal omnoho viac, pretože vie, že Boh koná pre naše spasenie a na Svoju slávu.
Pieseň: ES 496
Autor: Ján Hruška

Počet našich rokov býva sedemdesiat, pri väčšej sile aj osemdesiat; ich pýchou je len lopota a strasť, rýchlo sa pominú a my odlietame. Žalm 90,10
Sám náš Pán Ježiš Kristus a Boh, náš Otec, ktorý si nás zamiloval a v milosti nám dal večnú útechu a dobrú nádej, nech poteší vaše srdcia a upevní ich v každom dobrom skutku a slove. 2.Tesaloničanom 2,16-17

Ján 16,5-15 :: Jeremiáš 31,31-34 :: Ján 7,37-39 :: Žalm 27 :: Modlíme sa za: Košický seniorát

Podcast Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň je vložený na túto stránku z otvoreného informačného zdroja RSS. Všetky informácie, texty, predmety ochrany a ďalšie metadáta z informačného zdroja RSS sú majetkom autora podcastu a nie sú vlastníctvom prevádzkovateľa Podmaz, ktorý ani nevytvára ani nezodpovedá za ich obsah podcastov. Ak máš za to, že podcast porušuje práva iných osôb alebo pravidlá Podmaz, môžeš nahlásiť obsah. Ak je toto tvoj podcast a chceš získať kontrolu nad týmto profilom klikni sem.

×
Náš web používa cookies, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie a skvalitňovanie jeho služieb, bez osobnej identifikácie jednotlivých používateľov. Pri používaní nášho webu však môžu naši partneri využívať cookies, ktoré sú personalizované, ale iba v prípade ak ste im už takýto súhlas udelili. Chcem vedieť viac.