Zamyslenie na deň 8.4.2021
04:41

Zamyslenie na deň 8.4.2021

07.04.2021
Kolosanom 1,1-14
1 Pavel, z vôle Božej apoštol Krista Ježiša, a brat Timoteos 2 svätým v Kolosách a veriacim bratom v Kristovi. Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a Pána Ježiša Krista! 3 Ďakujeme Bohu a Otcovi nášho Pána Ježiša Krista, kedykoľvek sa modlíme za vás, 4 lebo sme počuli o vašej viere v Kristovi Ježišovi a o láske, ktorú máte ku všetkým svätým 5 pre nádej, pripravenú vám v nebesiach. Počuli ste o nej už skôr v slove pravdy evanjelia, 6 ktoré je medzi vami, ako aj na celom svete prináša ovocie a rastie aj vo vás odo dňa, keď ste počuli a poznali Božiu milosť v pravde. 7 Takto ste sa tomu naučili od Epafra, nášho milovaného spoluslužobníka, ktorý je verný služobník Kristov za vás 8 a aj nám rozprával o vašej láske v Duchu. 9 Preto aj my odo dňa, ako sme to počuli, neprestávame sa modliť za vás a prosiť, kiež ste naplnení poznaním Jeho vôle vo všetkej múdrosti a duchovnej rozumnosti, 10 aby ste chodili hodní Pána, na Jeho úplnú ľúbosť, prinášajúc ovocie v každom dobrom skutku, rastúc v poznaní Boha, 11 všemožne posilňovaní mocou Jeho slávy ku všetkej vytrvalosti a trpezlivosti 12 a radostne ďakujúc Otcovi, ktorý vás hodnými učinil mať účasť na údele svätých v svetle, 13 vytrhol nás z moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho milovaného Syna. 14 V Ňom máme vykúpenie, odpustenie hriechov.

Nové začiatky. Prvý dojem je dôležitý: obálka knihy ovplyvňuje jej predaj. Rovnako úvod listu v mnohom naznačuje vzťah pisateľa k adresátovi. Pavol rieši v liste Kolosanom viaceré vážne otázky. V novom zbore sa už vyskytli náznaky falošného učenia. Všimnime si však, ako začína. Spolu s Timoteom ich pozdravujú, ďakujú a prosia za nich. My si pomaly odvykáme písať listy. V krátkych správach na mobile na pozdrav nie je miesto a možno si postupne prestávame uvedomovať, že to, čo druhým napíšeme alebo povieme pri stretnutí ako prvé, ovplyvňuje to, ako nás vnímajú. V centre Pavlovho pozdravu je Pán Boh a v Jeho milosti sú s adresátmi listu bratia. Pokračuje vyjadrením vďaky – v prvom rade Pánu Bohu za kresťanov v Kolosách. Ich viera nie je len teoretická, ale láskou sa prejavuje vo vzťahu k ostatným a prináša svoje ovocie. Nasleduje prosba za to, aby tamojší kresťania rástli v poznaní Boha, ktoré je základom poznania Jeho vôle. Toto poznanie je viac, ako súbor naučených vedomostí. Je základom praktickej životnej múdrosti a zbožnosti, ktorá pomáhala vtedy a pomáha aj dnes – nám – pri každodennom rozhodovaní, aby sme žili život, ktorý sa páči Bohu a má význam pre našich blížnych a pre celú spoločnosť.
Pieseň: ES 236
Autor: Peter Synak
Hospodin, Boh, zavolal na človeka a opýtal sa ho: „Kde si?“ On odpovedal: „Počul som tvoj hlas v záhrade, zľakol som sa, pretože som nahý.“ 1.Mojžišova 3,9-10
A nieto tvorstva, ktoré by bolo preň neviditeľné. Všetko je obnažené a odkryté pred očami toho, ktorému sa budeme zodpovedať. Hebrejom 4,13

Ján 21,1-14 :: Modlíme sa za: Hronsek (Zv)

Podcast Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň je vložený na túto stránku z otvoreného informačného zdroja RSS. Všetky informácie, texty, predmety ochrany a ďalšie metadáta z informačného zdroja RSS sú majetkom autora podcastu a nie sú vlastníctvom prevádzkovateľa Podmaz, ktorý ani nevytvára ani nezodpovedá za ich obsah podcastov. Ak máš za to, že podcast porušuje práva iných osôb alebo pravidlá Podmaz, môžeš nahlásiť obsah. Ak je toto tvoj podcast a chceš získať kontrolu nad týmto profilom klikni sem.

×
Náš web používa cookies, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie a skvalitňovanie jeho služieb, bez osobnej identifikácie jednotlivých používateľov. Pri používaní nášho webu však môžu naši partneri využívať cookies, ktoré sú personalizované, ale iba v prípade ak ste im už takýto súhlas udelili. Chcem vedieť viac.