Zamyslenie na deň 17.3.2020
04:54

Zamyslenie na deň 17.3.2020

17.03.2020
Marek 12,1-12
1 Potom začal im hovoriť v podobenstvách: Jeden človek vysadil vinicu, ohradil ju, vykopal v nej lis, vystavil vežu, potom prenajal vinicu vinohradníkom a odcestoval. 2 V čas (oberačky) poslal k vinohradníkom sluhu, aby prevzal od vinohradníkov (podiel) z úrody vinice. 3 Oni ho však chytili, zbili a pustili naprázdno. 4 Nato poslal k nim iného sluhu, ale tomu prebili hlavu a zneuctili ho. 5 Zase poslal iného, ale toho zabili. A mnohých iných (poslal); z tých niektorých zbili, iných zase zabili. 6 Mal ešte jediného milovaného syna; napokon toho poslal k nim a myslel si: Syna môjho budú sa ostýchať. 7 Ale vinohradníci si povedali: Toto je dedič, poďte, zabime ho, a naše bude dedičstvo. 8 Chytili ho teda, zabili a vyhodili z vinice. 9 Čo urobí pán vinice? Príde, zahubí vinohradníkov a vinicu prenajme iným. 10 Či ste nečítali Písmo: Kameň, ktorý zavrhli stavitelia, stal sa kameňom uholným; 11 Pán to urobil, a je to divné v našich očiach. 12 I hľadeli Ho chytiť, ale sa báli zástupu. Porozumeli totiž, že o nich hovoril to podobenstvo. Preto opustiac Ho, odišli.

Nájomník, či služobník? Dobrý vinohradník má so svojím vinohradom veľa práce. Rýľuje, strihá, viaže, zavlažuje a čaká, že sa za svoju námahu dočká úrody. Človek z prečítaného podobenstva si tiež založil vinicu a prenajal ju nájomníkom v dobrej viere, že sa o ňu dobre postarajú. Oni však Pánových sluhov z vinice vyhodili a Jeho Syna – dediča – zabili. Keď Pán Ježiš hovoril toto podobenstvo, farizeji rýchlo pochopili, že hovorí o nich. Preto im bola Ježišova otázka, „čo urobí pán vinice s takýmito neužitočnými sluhami“, veľmi nepríjemná. Takouto „vinicou“ je každý cirkevný zbor. „Vinohradníkmi“ sú rozliční pracovníci v zboroch a “majiteľom vinice“ je sám Boh. Z hĺbky srdca dnes ďakujme Pánu Bohu za Jeho lásku a milosť, že nás, nehodných, nechá pracovať na Jeho vinici. Napriek našim nedostatkom a zlyhaniam. Vďaka Mu za to, že hoci my sme neverní, Boh zostáva verný. Milý priateľu! Cirkevný zbor i celá cirkev je vizitkou našich modlitieb. Pamätajme na to a vrúcne sa modlime! Pán Boh má pripravené Svoje požehnanie pre rodiny, zbory i pre celú cirkev. Na ťahu sme však my. Dokážme sa s Božou pomocou ako služobníci, ktorí sú verní.
Modlitba: Odpusť, Bože, že sa príliš málo staráme o duchovné ovocie, ktoré by sme mali spoločne pestovať v Cirkvi. Prosíme Ťa, veď nás Svojím Duchom, nech sme Ti dobrými nájomníkmi, ktorí prinášajú osoh. Hlavne záchranu a pomoc pre ľudí. Amen.
Pieseň: ES 456
Autor: Terézia Gabčanová

Hospodinove výroky napomínajú aj tvojho služobníka. Žalmy 19,12
Radšej sa cvič v zbožnosti. 1.Timotejovi 4,7

Jób 7,11-21 :: Modlíme sa za: Košice – Terasa (Ko)

Podcast Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň je vložený na túto stránku z otvoreného informačného zdroja RSS. Všetky informácie, texty, predmety ochrany a ďalšie metadáta z informačného zdroja RSS sú majetkom autora podcastu a nie sú vlastníctvom prevádzkovateľa Podmaz, ktorý ani nevytvára ani nezodpovedá za ich obsah podcastov. Ak máš za to, že podcast porušuje práva iných osôb alebo pravidlá Podmaz, môžeš nahlásiť obsah. Ak je toto tvoj podcast a chceš získať kontrolu nad týmto profilom klikni sem.

×
Náš web používa cookies, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie a skvalitňovanie jeho služieb, bez osobnej identifikácie jednotlivých používateľov. Pri používaní nášho webu však môžu naši partneri využívať cookies, ktoré sú personalizované, ale iba v prípade ak ste im už takýto súhlas udelili. Chcem vedieť viac.