Zamyslenie na deň 7.6.2021
04:26

Zamyslenie na deň 7.6.2021

06.06.2021
Skutky apoštolov 6,8-15
8 Štefan však, plný viery, milosti a moci, činil veľké znamenia a zázraky medzi ľudom. 9 Ale povstali niektorí z takzvanej synagógy nazvanej synagóga Libertíncov, Kyrénčan a Alexandrijčan, z Cilície a Ázie a hádali sa so Štefanom, 10 ale nevládali odporovať múdrosti a Duchu, ktorým hovoril. 11 Nato nastrojili mužov, ktorí žalovali: Počuli sme ho hovoriť rúhavé slová proti Mojžišovi a proti Bohu. 12 A pobúrili ľud, aj starších a zákonníkov, oborili sa naňho, chytili ho a viedli do rady. 13 Tu postavili falošných svedkov, ktorí svedčili: Tento človek neprestáva hovoriť rúhavé slová oproti tomuto svätému miestu a proti zákonu. 14 Lebo počuli sme ho hovoriť, že Nazaretský Ježiš zborí toto miesto a zmení poriadky, ktoré nám dal Mojžiš. 15 A keď všetci, ktorí boli v rade, uprene hľadeli na neho, videli jeho tvár ako tvár anjela.

Tvár anjela. Štefan, jeden zo siedmych diakonov v jeruzalemskom cirkevnom zbore, bol nezvyčajným človekom. Bol to muž plný viery, milosti a moci Božej a Duch Svätý ho obdaril mimoriadnymi darmi. Mocný bol nielen v slove svedectva o Ježišovi Kristovi, ale robil aj veľké znamenia a zázraky, ktoré potvrdzovali jeho slová. Tým sa však stal tŕňom v oku židovských predstaviteľov, ktorí odmietali uveriť, že Ježiš je Kristus. Keď nedokázali čeliť duchu jeho múdrosti, podplatili falošných svedkov, ktorí Štefana obvinili z vecí, ktoré sa nestali a zo slov, ktoré nepovedal. A potom sa dozvedáme o ďalšej Štefanovej nezvyčajnosti. Jeho tieto obvinenia vôbec „nerozhodili“… ! Čítame, že jeho tvár bola ako tvár anjela. My zvykneme vidieť anjelov v nevinných a roztomilých detských tváričkách. No slovo „anjel“ znamená vlastne posol. A Štefan bol posol Boží. Pán Boh si ho vyvolil, poslal a zmocnil Svojím Duchom do tej miery, že to vyžarovalo aj z jeho tváre. O čom svedčí výzor našej tváre? Nebolo by krásne, keby aj naše tváre svedčili o tom, že sme Kristovými poslami? Veď aj nás túži naplniť Duchom viery a múdrosti, aby sme o Ňom svedčili svojim blížnym! Staňme sa dnes pre niekoho anjelom, ktorý mu prinesie tú najlepšiu správu o Božej láske v Ježišovi Kristovi!
Modlitba: Bože, dal si napísať, že sa máme snažiť, aby sme boli ušľachtilými nádobami v Tvojom dome. Máme mať niečo podobné, ako Štefan. Miesto toho naháňame veci, ktoré nie sú od Teba. Odpusť nám to a meň naše zmýšľanie, ako sa Tebe páči. Amen.
Pieseň: ES 175
Autor: Jaroslav Kopčok

Hneď zrána mi prejav svoju milosť, lebo v teba dúfam. Žalm 143,8
Nadránom, zavčasu, ešte za tmy vstal a vyšiel von. Odišiel na osamelé miesto a tam sa modlil. Marek 1,35

Skutky apoštolov 4,(1-3)8-21 :: Modlíme sa za: Liptovský Ondrej (Lo)

Podcast Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň je vložený na túto stránku z otvoreného informačného zdroja RSS. Všetky informácie, texty, predmety ochrany a ďalšie metadáta z informačného zdroja RSS sú majetkom autora podcastu a nie sú vlastníctvom prevádzkovateľa Podmaz, ktorý ani nevytvára ani nezodpovedá za ich obsah podcastov. Ak máš za to, že podcast porušuje práva iných osôb alebo pravidlá Podmaz, môžeš nahlásiť obsah. Ak je toto tvoj podcast a chceš získať kontrolu nad týmto profilom klikni sem.

×
Náš web používa cookies, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie a skvalitňovanie jeho služieb, bez osobnej identifikácie jednotlivých používateľov. Pri používaní nášho webu však môžu naši partneri využívať cookies, ktoré sú personalizované, ale iba v prípade ak ste im už takýto súhlas udelili. Chcem vedieť viac.