Zamyslenie na deň 25.6.2021
04:29

Zamyslenie na deň 25.6.2021

24.06.2021
Skutky apoštolov 13,13-25
13 Keď sa Pavel a tí, čo boli s ním, pustili z Pafu na more, prišli do Pergy v Pamfylii. Ján sa však oddelil od nich a vrátil sa do Jeruzalema. 14 Oni šli z Pergy ďalej a prišli do Pisidskej Antiochie; v deň sobotný šli do synagógy a sadli si. 15 Po prečítaní zo Zákona a Prorokov poslali im predstavení synagógy odkaz: Mužovia, bratia! Ak máte nejaké napomenutie pre ľud, hovorte. 16 Vstal teda Pavel a dajúc rukou znamenie, hovoril: Mužovia izraelskí a všetci, ktorí sa bojíte Boha, počúvajte! 17 Boh tohto ľudu izraelského vyvolil si našich otcov a vyvýšil tento ľud, keď býval v cudzine v Egypte, vyviedol ich odtiaľ silnou rukou, 18 asi štyridsať rokov živil ich na púšti, 19 vyhubil sedem národov v Kanaáne a ich zem im podelil losovaním; 20 potom asi štyristopäťdesiat rokov dával im sudcov až po proroka Samuela, 21 od toho času žiadali si kráľa, a dal im Boh na štyridsať rokov Saula, syna Kízovho, muža z kmeňa Benjamínovho; 22 a keď tohto zavrhol, povolal im za kráľa Dávida, ktorému sám vydal svedectvo týmito slovami: Našiel som Dávida, syna Jesseho, muža podľa svojho srdca; ktorý bude konať všetko po mojej vôli. 23 A z jeho potomstva, ako bol zasľúbil, vyviedol Boh Izraelovi Spasiteľa Ježiša, 24 pred ktorého príchodom hlásal Ján krst pokánia všetkému ľudu izraelskému. 25 A keď Ján dokonával beh života, hovoril: Nie som tým, za koho ma pokladáte; ale, ajhľa, za mnou prichádza, ktorému nie som hoden rozviazať obuv na nohách.

Nový prístup k nepriateľom. Kázeň v Pisidskej Antiochii je prvá Pavlova kázeň, ktorú máme v Biblii zaznamenanú. Je zaujímavé, že pripomína kázeň diakona Štefana, ktorú povedal tesne pred tým, ako bol ukameňovaný. Židia, ktorí ho vtedy kameňovali, si odkladali šaty k Pavlovým nohám. Pavel, ktorý vtedy ešte kruto prenasledoval kresťanov, počúval Štefanovu kázeň. Zrejme na neho urobila dojem a mnoho si z nej zapamätal. – – Aké ponaučenie si z toho dnes môžeme vziať? Ide o ponaučenie, ako pristupovať k svojim nepriateľom: Neodsudzuj príliš zavčasu svojich nepriateľov a neotáčaj sa k nim chrbtom! Nehanbi sa pred nimi za to, že veríš v Pána Ježiša Krista! Neboj sa postaviť pred nich aj za tú cenu, že ti ublížia! Nevieš totiž, či práve niektorý z nich sa nemá tiež stať dôležitým služobníkom Kristovým. Možno práve tvoj dobrý príklad, tvoje slovo, tvoj verný a láskavý prístup ho osloví a inšpiruje.
Modlitba: Odpusť, Bože, keď sme boli nepriateľskí k Tvojim horlivým nasledovníkom. Daruj nám ich horlivosť a veď nás do misijnej služby. Amen.
Pieseň: ES 550
Autor: Peter Taját

Štítom a úkrytom je jeho vernosť. Žalm 91,4
Ak vy zostanete v mojom slove, budete naozaj mojimi učeníkmi, poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. Ján 8,31-32

Matúš 10,26-33 :: Modlíme sa za: Mengusovce (Ta)

Podcast Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň je vložený na túto stránku z otvoreného informačného zdroja RSS. Všetky informácie, texty, predmety ochrany a ďalšie metadáta z informačného zdroja RSS sú majetkom autora podcastu a nie sú vlastníctvom prevádzkovateľa Podmaz, ktorý ani nevytvára ani nezodpovedá za ich obsah podcastov. Ak máš za to, že podcast porušuje práva iných osôb alebo pravidlá Podmaz, môžeš nahlásiť obsah. Ak je toto tvoj podcast a chceš získať kontrolu nad týmto profilom klikni sem.

×
Náš web používa cookies, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie a skvalitňovanie jeho služieb, bez osobnej identifikácie jednotlivých používateľov. Pri používaní nášho webu však môžu naši partneri využívať cookies, ktoré sú personalizované, ale iba v prípade ak ste im už takýto súhlas udelili. Chcem vedieť viac.