Zamyslenie na deň 21.3.2021
04:03

Zamyslenie na deň 21.3.2021

20.03.2021
5. nedeľa pôstna – Smrtná. Judika (Obháj moje právo, Bože! Žalm 43,1)
Ani Syn človeka neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť a dať svoj život ako výkupné za mnohých. Matúš 20,28

Hebrejom 5,(1-6)7-9(10)
(1 Každý veľkňaz, ktorý je spomedzi ľudí, je ustanovený pre ľudí vo veciach Božích: prinášať dary a obete za hriechy. 2 Je schopný spolucítiť s nevedomými a blúdiacimi, lebo aj sám podlieha slabostiam; 3 preto je povinný prinášať obeť za hriechy aj za ľud, aj za seba. 4 A nikto si nemôže sám vziať hodnosť, len ak ho Boh povolal ako aj Árona. 5 Podobne ani Kristus nepoctil sa sám veľkňazskou hodnosťou, ale (poctil Ho) Ten, ktorý Mu povedal: Syn môj si Ty, ja som Ťa splodil dnes. 6 Ako aj inde hovorí: Ty si kňaz naveky na spôsob Melchisedeka.)
7 V dňoch svojho telesného života hlasným volaním a slzami vysielal modlitby a prosby k Tomu, ktorý Ho mohol zachrániť od smrti, a aj bol vyslyšaný pre svoju bohabojnosť. 8 Hoci bol Synom, tým, že trpel, naučil sa poslušnosti. 9 A stal sa pôvodcom večného spasenia, keď prešiel v dokonalosť k dobru všetkých, ktorí Ho poslúchajú,
(10 keď Ho Boh vyhlásil za veľkňaza na spôsob Melchisedeka.)

Poslušnosť. Jediná vec, ktorú všemohúci Boh nepoznal. Boh sediaci na nebeskom tróne predsa neposlúcha nikoho – všetci poslúchajú Jeho. Anjeli preto museli žasnúť nad tým, keď videli Božieho Syna poslúchať. Poslúchal ako dieťa aj ako mladík. Poslúchal Boha Otca, ale aj svojich rodičov a ľudské autority. Poslúchal vo všetkom, až do konca. Jeho modlitba v Getsemanskej záhrade ukazuje, ako veľmi s tým bojoval, ale nakoniec Jeho poslušnosť bola dokonalá. – – Ak sa teda pýtaš: Ako môže Boh sediaci na nebeskom tróne vedieť, čím prechádzam ja tu, dole? Nuž, vie, lebo poslušnosť preňho nebola samozrejmá ani jednoduchá. Musel sa ju naučiť. A naučil sa ju cez utrpenie. Zanechal Svoju slávu, znášal všetky strasti ľudského života a ponížil sa k nesmierne bolestivej a potupnej smrti na kríži. – – Biblia nikde nehovorí, že viera nás ochráni pred utrpením. Je to náš údel (1Tes 3,3). Do Božieho kráľovstva vchádzame cez mnohé súženia (Sk 14,22). Ak však s Kristom trpíme, s Ním budeme aj oslávení (R 8,17) Utrpenie nás teda učí poslušnosti. Lebo večné spasenie je určené len tým, ktorí Ho poslúchajú.
Modlitba: Odpusť, Bože, že si tak málo vážime poslušnosť, lebo sme si príliš zvykli na slobodu a vedomie svojej hodnoty, či zásluh! Posilňuj nás na duchu, aby sme žili v pokore a poslušnosti! Amen.
Pieseň: ES 246
Autor. Mária Popičová

Veď moja ruka založila zem a moja pravica roztiahla nebesia. Ja som na ne zavolal a povstali spolu. Izaiáš 48,13
Na počiatku bolo Slovo, to Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Ním vzniklo všetko a bez neho nevzniklo nič z toho, čo jestvuje. Ján 1,1-3

Marek 10,35-45 :: 1.Mojžišova 22,1-14(15-19) :: Jób 19,19-27 :: Žalm 22,1-22 :: Modlíme sa za: Evanjelické základné školy

Podcast Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň je vložený na túto stránku z otvoreného informačného zdroja RSS. Všetky informácie, texty, predmety ochrany a ďalšie metadáta z informačného zdroja RSS sú majetkom autora podcastu a nie sú vlastníctvom prevádzkovateľa Podmaz, ktorý ani nevytvára ani nezodpovedá za ich obsah podcastov. Ak máš za to, že podcast porušuje práva iných osôb alebo pravidlá Podmaz, môžeš nahlásiť obsah. Ak je toto tvoj podcast a chceš získať kontrolu nad týmto profilom klikni sem.

×
Náš web používa cookies, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie a skvalitňovanie jeho služieb, bez osobnej identifikácie jednotlivých používateľov. Pri používaní nášho webu však môžu naši partneri využívať cookies, ktoré sú personalizované, ale iba v prípade ak ste im už takýto súhlas udelili. Chcem vedieť viac.