Zamyslenie na deň 17.6.2020
05:15

Zamyslenie na deň 17.6.2020

17.06.2020
1.Kráľov 5,1-14
1 Šalamún panoval nad všetkými kráľovstvami od Eufratu po krajinu Filištíncov, ba až po hranice Egypta: tie prinášali poplatok a boli poddané Šalamúnovi po všetky dni jeho života. 2 Denná spotreba potravín pre Šalamúna bola: tridsať kórov jemnej múky, šesťdesiat kórov hrubej múky, 3 desať kusov vykŕmeného dobytka, dvadsať kusov dobytka z pastvy, sto kusov oviec, okrem jeleňov, gaziel, srncov a vykŕmenej hydiny. 4 Keďže on vládol všade z tejto strany Eufratu, od Tífsachu po Gazu nad všetkými kráľmi z tejto strany Eufratu, mal pokoj zo všetkých strán. 5 Júda aj Izrael bývali v bezpečí, každý pod svojím viničom a figovníkom od Dánu až po Beér-Šebu po všetky dni Šalamúnove. 6 Šalamún mal štyridsaťtisíc maštaľných priestorov pre kone do svojich vojnových vozov a dvanásťtisíc jazdcov. 7 Oní dozorcovia zásobovali Šalamúna a všetkých, ktorí mali prístup k jeho stolu, každý vo svojom určenom mesiaci. Nedopustili, aby niečo chýbalo. 8 Aj jačmeň a slamu pre kone a ťažné záprahy privážali na miesto, kde bolo treba, každý podľa svojho zadelenia. 9 Boh dal Šalamúnovi vo veľkej miere múdrosť a rozvahu, aj široký rozhľad – podobne, ako je piesku na morskom brehu, 10 takže Šalamúnova múdrosť prevyšovala múdrosť celého Východu i Egypta. 11 Bol múdrejší ako všetci ľudia, ako Ezrachijec Étán alebo Hémán, Kalkól a Darda, synovia Máchólovi, tak že chýr o ňom sa šíril medzi všetkými národmi zôkol-vôkol. 12 Povedal tritisíc prísloví a jeho piesní bolo tisícpäť. 13 Hovoril aj o stromoch, počínajúc cédrom na Libanone až po yzop vyrastajúci zo steny, ba hovoril aj o zvieratách, vtákoch, plazoch a rybách. 14 Prichádzali ľudia zo všetkých národov počúvať Šalamúnovu múdrosť, od všetkých kráľov zeme, ktorí sa dopočuli o jeho múdrosti.

Oslava Šalamúnovej veľkosti. Začiatok 5. kapitoly opisuje Šalamúnovu veľkosť. Dozvedáme sa, čo všetko Šalamún vlastnil, o čo všetko sa on, či ešte jeho otec, Dávid, pričinil. Krajine sa viedlo dobre. Piaty verš nám pripomína skôr eschatologické Božie kráľovstvo, ako historické fakty vtedajšej doby. Zmienka o figovníku v spojení s viničom poukazuje na blaženú dobu. V reči Biblie – sedenie pod vínnou révou a figovníkom znamená hojnosť, pokoj a bezpečie. Vrcholom oslavy Šalamúnovej veľkosti je opis jeho múdrosti. Veď práve ňou je Šalamún známy. Nie je to však múdrosť vládcu ako takého. Šalamúnova múdrosť predčila múdrosť patriarchov. A to je už čo povedať, pretože patriarchovia boli charakteristickí svojou múdrosťou práve vďaka svojmu vysokému veku. A tu máme mladého kráľa, ktorého biblická zvesť prezentuje ako toho, ktorý svojou múdrosťou prevyšuje nielen svojich súkmeňovcov, ale aj Egypťanov, ktorých múdrosť bola známa na celom svete. Takto Pán Boh odmenil Svojho verného nasledovníka. Buďme aj my vernými Božími nasledovníkmi, ktorí svedčia o Kristovom vykupiteľskom diele, a tým k Nemu pozývajú iných!
Modlitba: Ďakujem, Bože, že vládneš aj nad múdrosťou. Dávaš ju tým, ktorí ju potrebujú pre naplnenie Tvojho plánu. Odpusť, keď sa neuspokojím s tou svojou. Prosím, daj mi múdrosť pochopiť Tvoj plán pre mňa. Daj silu a ochotu uskutočniť ho. Amen.
Pieseň: ES 494
Autor: Eva Germanová

Radostne slúžte Hospodinovi, prichádzajte pred neho s jasotom! Žalmy 100,2
Budete ďakovať Otcovi, ktorý vás urobil účastnými na podiele svätých vo svetle. Kološanom 1,12

Ezechiel 3,22-27 :: Modlíme sa za: Podolínec (Ta)

Podcast Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň je vložený na túto stránku z otvoreného informačného zdroja RSS. Všetky informácie, texty, predmety ochrany a ďalšie metadáta z informačného zdroja RSS sú majetkom autora podcastu a nie sú vlastníctvom prevádzkovateľa Podmaz, ktorý ani nevytvára ani nezodpovedá za ich obsah podcastov. Ak máš za to, že podcast porušuje práva iných osôb alebo pravidlá Podmaz, môžeš nahlásiť obsah. Ak je toto tvoj podcast a chceš získať kontrolu nad týmto profilom klikni sem.

×
Náš web používa cookies, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie a skvalitňovanie jeho služieb, bez osobnej identifikácie jednotlivých používateľov. Pri používaní nášho webu však môžu naši partneri využívať cookies, ktoré sú personalizované, ale iba v prípade ak ste im už takýto súhlas udelili. Chcem vedieť viac.