Zamyslenie na deň 5.3.2021
04:15

Zamyslenie na deň 5.3.2021

05.03.2021
Lukáš 19,1-10
1 Potom vošiel do Jericha a prechádzal cezeň. 2 A hľa, muž menom Zacheus, ktorý bol nad colníkmi a bol bohatý, 3 žiadal si vidieť Ježiša, ktorý to je. Ale nemohol pre zástup, lebo bol malej postavy. 4 Pobehol teda vopred a vyliezol na divý figovník, aby Ho videl, lebo mal ísť tadiaľ. 5 Keď Ježiš prišiel na to miesto, pozrel hore na neho a povedal mu: Zacheus, zostúp rýchlo, lebo v tvojom dome musím dnes zostať. 6 A zostúpil rýchlo a prijal Ho s radosťou. 7 Všetci, ktorí to videli, reptali a hovorili: K hriešnemu človeku vošiel si odpočinúť! 8 Ale Zacheus vstal a povedal Pánovi: Ajhľa, Pane, polovicu majetku dávam chudobným, a ak som niekoho oklamal v niečom, vraciam to štvornásobne. 9 I riekol mu Ježiš: Dnes sa stalo spasenie tomuto domu, pretože aj on je synom Abrahámovým. 10 Lebo Syn človeka prišiel hľadať a spasiť, čo bolo zahynulo.

Stratený prípad? Zacheus (od Zachariáš – „Hospodin pamätá“) na Boha nepamätal. Na to, aby ľudia mohli predávať na trhu a používať cesty, od nich vyberal mýto pre „okupantov“. Poplatky zvyšoval, čím okrádal svojich. Židia v Zacheovi videli zradcu, ktorý sa vylúčil z vlastného národa aj cirkvi (slúžil nábožensky nečistým Rimanom). Zo ziskuchtivosti obetoval dobré meno i vieru. Stratený prípad. Stratený v očiach „slušných ľudí“ a podľa nich stratený aj v Božích očiach. Hoci Zacheus na Hospodina nepamätal, pre Pána ani tento stratený prípad nebol odpísaný (v.10). Ježiš vidí nádej i tam, kde my vidíme len stratený prípad. Kus Zachea je v každom z nás; ako on, ani my neraz nekonáme, čo od nás Pán čaká. Ježiš Zachea vyníma z jeho vyvýšenej osamelosti. Volá ho, aby zostúpil na pôdu skutočnosti, kde sa už nemusí tváriť, že Boha ani ľudí nepotrebuje. – – Pán Ježiš chce mať miesto i v našom príbytku a urobiť z nás ľudí nového života a nádeje. „Nikto nie je kresťanom raz a navždy. Znova a znova podliehame (hriechu), znova a znova potrebujeme vyslobodenie – Mesiáša, ktorý prišiel, prichádza a príde. To dúfam, tomu verím, to potrebujem“ (E. Kohák). – – Pane Ježišu, ďakujeme, že nik pre Teba nie je strateným prípadom! Daruj nám zacheovskú ochotu nezostať v Tvojej blízkosti takými, akí sme dosiaľ boli!
Modlitba: Ďakujeme, Ježišu, že si všímaš tých, čo kvôli svojmu hriechu a Tvojmu odpusteniu neváhajú vzdať sa svojho imidžu, ako to urobil Zacheus. Prosíme, veď nás Tvojím Duchom, aby sa naša viera neobracala na svet a jeho ponímanie dôstojnosti, ale na Teba! Amen.
Pieseň: ES 482
Autor: Martin Šefranko

Hospodinovo meno je pevná veža, spravodlivý do nej zuteká a je v bezpečí. Príslovia 18,10
Pre nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo svojich modlitbách a prosbách. Filipanom 4,6

2.Korintským 13,3-9 :: Modlíme sa za: Dudince (Ho)

Podcast Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň je vložený na túto stránku z otvoreného informačného zdroja RSS. Všetky informácie, texty, predmety ochrany a ďalšie metadáta z informačného zdroja RSS sú majetkom autora podcastu a nie sú vlastníctvom prevádzkovateľa Podmaz, ktorý ani nevytvára ani nezodpovedá za ich obsah podcastov. Ak máš za to, že podcast porušuje práva iných osôb alebo pravidlá Podmaz, môžeš nahlásiť obsah. Ak je toto tvoj podcast a chceš získať kontrolu nad týmto profilom klikni sem.

×
Náš web používa cookies, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie a skvalitňovanie jeho služieb, bez osobnej identifikácie jednotlivých používateľov. Pri používaní nášho webu však môžu naši partneri využívať cookies, ktoré sú personalizované, ale iba v prípade ak ste im už takýto súhlas udelili. Chcem vedieť viac.