Zamyslenie na deň 25.6.2020
05:11

Zamyslenie na deň 25.6.2020

25.06.2020
1.Kráľov 9,1-9
1 Keď Šalamún dostaval dom Hospodinov, kráľovský dom ako aj všetko, čo si Šalamún prial urobiť, 2 zjavil sa Hospodin Šalamúnovi druhý raz po tom, čo sa mu zjavil v Gibeóne. 3 Hospodin mu riekol: Vyslyšal som tvoju modlitbu i tvoju úpenlivú prosbu, ktorú si mi predostrel: posvätil som tento dom, ktorý si postavil, aby tam naveky prebývalo moje meno. Moje oči a moje srdce budú tam po všetky dni. 4 A ak ty budeš chodiť predo mnou, ako chodieval tvoj otec Dávid, s bezúhonným srdcom a v úprimnosti, takže budeš robiť všetko, čo som ti prikázal – zachovávať moje ustanovenia a moje právne predpisy – 5 utvrdím trón tvojho kráľovstva nad Izraelom naveky, ako som sľúbil tvojmu otcovi Dávidovi slovami: Nevyhladím nikoho z trónu Izraela. 6 Ak sa však vy a vaši synovia odvrátite odo mňa, ak nebudete zachovávať moje prikázania a moje ustanovenia, ktoré som vám predložil, ale pôjdete a budete slúžiť iným bohom a budete sa im klaňať, 7 vyhladím Izrael z krajiny, ktorú som im dal, a dom, ktorý som zasvätil svojmu menu, zavrhnem spred svojej tváre. Izrael bude za príslovie a na posmech všetkým národom. 8 Tento dom sa stane zboreniskom. Každý, kto pôjde okolo neho, zdesí sa a zahvízdne. Povedia: Prečo to učinil Hospodin tejto zemi a tomuto domu? 9 Potom povedia: Preto, lebo opustili Hospodina, svojho Boha, ktorý vyviedol ich otcov z Egypta, a pridŕžali sa iných bohov, klaňali sa im a slúžili. Preto Hospodin uviedol na nich všetko toto zlé.

Sľub. V živote dávame aj dostávame rôzne sľuby. Niektoré sú myslené vážne, iné sú ľahkomyseľné. Sľub však zostáva vždy sľubom, nech je akýkoľvek. Ak niečo sľúbim, druhý očakáva, že sľúbené dodržím, a to platí aj naopak. Ak sa sľub nedodrží, prichádza sklamanie. Niekedy je to sklamanie veľké, zvlášť, ak bol – či je – sľub dôležitý. A, prirodzene, po nesplnenom sľube treba očakávať konzekvencie. Často prichádza strata dôvery, či dokonca právne ťahanice. Preto by sme mali byť rozvážni, keď niečo sľubujeme a tiež komu to sľubujeme… V našom dnešnom texte dáva Hospodin dva sľuby. Obidva sú veľmi vážne. A obidva vychádzajú zo sľubu a prosby samotného Šalamúna, ktorý túžil po požehnaní pri stavbe chrámu a pri samotnom požehnaní národa. Boh zasľubuje požehnanie, ak ľud zostane verný, ale tiež sľubuje trest, ak sa ľud od Neho odvráti. Sú to jasné a čisté sľuby. Bez malého písma pod čiarou – sľuby pravdy. Aký sľub, či aké sľuby dávame svetu my? Aký sľub sme dali, či dávame Bohu? Toto všetko je zrkadlom našich životov, ktoré svet i Boh vidia. Preto musíme byť rozvážni a musíme si svoje sľuby pamätať, aby sa nestalo, že raz budeme pre ich nedodržanie príčinou sklamania, nedôvery, či smútku. A v prvom rade myslime na sľub, ktorý sme dali Bohu, že budeme kráčať v Jeho Slove. Veď to, čo znelo Šalamúnovi, znie v parafrázovanej podobe aj nám: „Moje oči a moje srdce budú tam s tebou po všetky dni, ak budeš chodiť predo mnou a zachovávať moje ustanovenia“.
Modlitba: Odpusť, Bože, že zabúdame na Tvoje zasľúbenia. Hľadáme cestičky, ako Ti uniknúť a potom sa spoľahnúť na lacnú milosť, ktorá sa dá zneužiť. Premeň nám srdcia, aby sme s láskou konali, čo od nás požaduješ. Veď nás Duchom Svätým. Amen.
Pieseň: ES 646
Autor: Marián Krivuš

Spoznáš, že ja som Hospodin, tvoj Spasiteľ, tvoj Vykupiteľ, Jákobov Mocný. Izaiáš 60,16
Kto nás odlúči od Kristovej lásky? Rimanom 8,35

Matúš 10,26-33 :: Modlíme sa za: Poprad – Matejovce (Ta)

Podcast Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň je vložený na túto stránku z otvoreného informačného zdroja RSS. Všetky informácie, texty, predmety ochrany a ďalšie metadáta z informačného zdroja RSS sú majetkom autora podcastu a nie sú vlastníctvom prevádzkovateľa Podmaz, ktorý ani nevytvára ani nezodpovedá za ich obsah podcastov. Ak máš za to, že podcast porušuje práva iných osôb alebo pravidlá Podmaz, môžeš nahlásiť obsah. Ak je toto tvoj podcast a chceš získať kontrolu nad týmto profilom klikni sem.

×
Náš web používa cookies, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie a skvalitňovanie jeho služieb, bez osobnej identifikácie jednotlivých používateľov. Pri používaní nášho webu však môžu naši partneri využívať cookies, ktoré sú personalizované, ale iba v prípade ak ste im už takýto súhlas udelili. Chcem vedieť viac.