Zamyslenie na deň 23.1.2021
05:19

Zamyslenie na deň 23.1.2021

23.01.2021
Lukáš 6,27-35
27 Ale vám, ktorí počúvate, hovorím: Milujte svojich nepriateľov, čiňte dobre tým, čo vás nenávidia. 28 Žehnajte tým, čo vás preklínajú, a modlite sa za tých, čo vás potupujú. 29 Kto ťa udrie po líci, tomu nastav aj druhé, a kto ti berie plášť, tomu neodopieraj ani spodné rúcho. 30 Každému, kto ťa prosí, daj, a kto si vezme niečo, od toho nežiadaj späť. 31 Ako chcete, aby ľudia činili vám, tak aj vy čiňte im. 32 Keď milujete tých, ktorí vás milujú, čo to za milosť? Veď aj hriešnici milujú tých, čo ich milujú. 33 Keď budete dobre činiť tým, ktorí vám dobre činia, čo to za milosť? Veď to isté robia aj hriešnici. 34 A keď budete požičiavať tým, o ktorých sa úfate, že vám vrátia, čo to za milosť? Veď aj hriešnici požičiavajú hriešnikom, aby dostali svoje. 35 Ale milujte svojich nepriateľov, čiňte dobre a požičiavajte, nič neočakávajúc za to, a vaša odplata bude hojná a budete synovia Najvyššieho, lebo On je dobrotivý aj k nevďačným a zlým.

Láska bez podmienok. Milovať bez podmienok. Byť milovaný bez podmienok. Poznáme rozmer takejto lásky? V našich ľudských pomeroch sa láska spája s dobrom, ktoré dostaneme, alebo ktoré prinesieme inému človeku: Mám niekoho rád, lebo mi je sympatický, máme toho veľa spoločného. Majú ma radi, lebo som dobrý žiak, slušný človek, zodpovedný, čestný a svedomitý vo svojej práci. Mám ho rada, lebo je ku mne dobrý. Mám rád, lebo… Mám rada, pretože… Takýto postoj určuje lásku, ktorá si kladie podmienky. Vyžaduje a očakáva. Čo tak povedať: mám rád napriek tomu… ? Mám rada, aj keď… Takýto postoj určuje lásku, ktorá nestanovuje stupne, ktoré musí človek dosiahnuť, aby bol hoden lásky. Pán Ježiš Kristus ide ešte ďalej, keď hovorí: „Milujte aj tých, ktorí vám robia zle, aj tých, ktorí sa vám protivia.“ O tom je veľkosť charakteru. Je celkom ľahké milovať toho, kto je nám milý, sympatický. Je jednoduchšie milovať kvôli niečomu. Kristus hovorí: Ale čo je to za láska? Hrdinstvom je milovať toho, kto ani na prvý, ani na druhý pohľad nie je hoden lásky. A predsa má byť milovaný. Taký je Boh: Miluje bez podmienok. On nás miloval prv, než my sme mohli milovať Jeho. Taký je Jeho charakter. Takýto charakter chce formovať v nás. Výzvou dnešného dňa, výzvou života je uchopiť rozmer lásky bez podmienok.
Modlitba: Ďakujem, Ježišu, že ma miluješ napriek mojim hriechom, ktoré sú pre Teba neprekonateľne odporné. Odpusť, že často nežijem Tvoju lásku. Rozlievaj ju v mojom srdci Tvojím Svätým Duchom. Amen.
Pieseň: ES 642
Autor: Anna Belanji

Takto vraví Pán: Budem mať z nich radosť, aby som im preukazoval dobro. Jeremiáš 32,41
Lebo Syn človeka prišiel hľadať a spasiť, čo zahynulo. Lukáš 19,10

5.Mojžišova 33,1-4(7.12-16) :: Modlíme sa za: Bratislava – Petržalka (Ba)

Podcast Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň je vložený na túto stránku z otvoreného informačného zdroja RSS. Všetky informácie, texty, predmety ochrany a ďalšie metadáta z informačného zdroja RSS sú majetkom autora podcastu a nie sú vlastníctvom prevádzkovateľa Podmaz, ktorý ani nevytvára ani nezodpovedá za ich obsah podcastov. Ak máš za to, že podcast porušuje práva iných osôb alebo pravidlá Podmaz, môžeš nahlásiť obsah. Ak je toto tvoj podcast a chceš získať kontrolu nad týmto profilom klikni sem.

×
Náš web používa cookies, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie a skvalitňovanie jeho služieb, bez osobnej identifikácie jednotlivých používateľov. Pri používaní nášho webu však môžu naši partneri využívať cookies, ktoré sú personalizované, ale iba v prípade ak ste im už takýto súhlas udelili. Chcem vedieť viac.