Zamyslenie na deň 22.12.2020
04:45

Zamyslenie na deň 22.12.2020

22.12.2020
Lukáš 1,39-56
39 V tie dni vstala Mária a rýchlo sa vydala na cestu do hornatého kraja, do mesta Júdovho. 40 I vošla do domu Zachariášovho a pozdravila Alžbetu. 41 Keď Alžbeta počula pozdrav Máriin, nemluvniatko sa pohlo v jej živote a Duch Svätý naplnil Alžbetu. 42 I zvolala silným hlasom a povedala: Požehnaná medzi ženami a požehnaný plod tvojho života! 43 Ale ako to, že matka môjho Pána prišla ku mne? 44 Lebo, ajhľa, len čo mi zaznel v ušiach hlas tvojho pozdravu, radostne pohlo sa mi v živote nemluvniatko. 45 A blahoslavená, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán. 46 Vtedy povedala Mária: Velebí moja duša Pána 47 a môj duch sa rozveselil v Bohu, v mojom Spasiteľovi, 48 že zhliadol na poníženie svojej služobnice, veď, ajhľa, blahoslaviť ma budú odteraz všetky pokolenia, 49 pretože Mocný učinil so mnou veľké veci, a sväté je Jeho meno 50 a Jeho milosrdenstvo s tými, čo sa Ho boja, z pokolení na pokolenia. 51 Dokázal moc svojím ramenom, rozprášil tých, čo sa povyšovali zmýšľaním srdca; 52 mocných zhodil z trónov a povýšil ponížených, 53 lačných nasýtil dobrými vecami a bohatých prepustil naprázdno; 54 ujal sa Izraela, svojho služobníka, pamätlivý milosrdenstva, 55 ako povedal našim otcom, Abrahámovi a jeho potomstvu naveky. 56 Mária zostala s ňou asi tri mesiace, potom sa vrátila domov.

Mladá Mária učí svet spoznávať Boha. Mária urobila dva dôležité kroky na ceste viery: Prvým bola jej návšteva u Alžbety. Príbeh Alžbety a Zachariáša bol aktuálny a neobyčajný; vymykal sa z bežných náboženských predstáv, obradov a rečí. Mária si uvedomila, že oni uveria jej príbehu. Vzniká spoločenstvo tých, ktorí uverili, ktorí berú vieru v Ježiša Krista vážne a nie len formálne. Druhým krokom bolo to, že prehovorila. Už v tom sa prejavila a dodnes sa prejavuje odvaha viery. (Mnohí majú zážitky a boja sa o nich prehovoriť.) A to, čo povedala, bolo niečo úplne nové: Boh sa sklonil k poníženým a rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú. Neskôr o tom apoštol napísal: „Čo je pre svet bláznivé, to si Boh vyvolil, aby zahanbil múdrych, a čo je pre svet slabé, to si Boh vyvolil, aby zahanbil mocných“ (1Kor 1,27). Už mocní nebudú zneužívať náboženské cítenie a myslenie obyčajných ľudí na svoje mocenské záujmy. Prichádza nová doba. A prvým Božím činom je to, že zveruje toto vážne dielo mladej žene, pre ktorú to najprv znamenalo tiež poníženie – verejnosť jej neverila a považovali ju za nepočestnú. Boh začína spásu skrze ponížených a pokorných srdcom. Aj o tom rozpráva Advent a Vianoce.
Modlitba: Ďakujem, Bože, že si sa sklonil ku mne, hoci až tak veľa neznamenám pre tento svet. Ďakujem, že Ty, Dokonalý, si ma zodvihol z prachu, aj keď si sa v Kristovi sám zašpinil. Žasnem nad Tvojou láskou. Amen.
Pieseň: ES 6
Autor: Jozef Grexa st.

Ty si však ten istý a tvoje roky sú bez konca. Žalmy 102,28
Ja som Alfa i Omega, hovorí Pán, Boh, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde, Všemohúci. Zjavenie Jána 1,8

Zjavenie Jána 22,16.17.20.21 :: Modlíme sa za: Devičany (Dn)

Podcast Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň je vložený na túto stránku z otvoreného informačného zdroja RSS. Všetky informácie, texty, predmety ochrany a ďalšie metadáta z informačného zdroja RSS sú majetkom autora podcastu a nie sú vlastníctvom prevádzkovateľa Podmaz, ktorý ani nevytvára ani nezodpovedá za ich obsah podcastov. Ak máš za to, že podcast porušuje práva iných osôb alebo pravidlá Podmaz, môžeš nahlásiť obsah. Ak je toto tvoj podcast a chceš získať kontrolu nad týmto profilom klikni sem.

×
Náš web používa cookies, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie a skvalitňovanie jeho služieb, bez osobnej identifikácie jednotlivých používateľov. Pri používaní nášho webu však môžu naši partneri využívať cookies, ktoré sú personalizované, ale iba v prípade ak ste im už takýto súhlas udelili. Chcem vedieť viac.