Zamyslenie na deň 28.6.2021
03:47

Zamyslenie na deň 28.6.2021

27.06.2021
Skutky apoštolov 13,44-52
44 Na druhú sobotu zišlo sa temer celé mesto, aby počúvali slovo Božie. 45 Ale Židia, keď videli zástupy, naplnení závisťou, odporovali tomu, čo Pavel hovoril, a rúhali sa. 46 Nato im Pavel a Barnabáš povedali mužne: Najprv vám sme museli kázať slovo Božie; ale keď ho zavrhujete a nepokladáte sa za hodných večného života, ajhľa, obraciame sa k pohanom. 47 Lebo tak nám prikázal Pán: Položil som Ťa za svetlo pohanom, aby si bol spasením až do končín zeme. 48 Keď to počuli pohania, zaradovali sa, velebili slovo Pánovo a uverili všetci, ktorí boli určení na večný život. 49 A slovo Pánovo rozšírilo sa po celej tej krajine. 50 Ale Židia vzbúrili bohabojné vznešené ženy a popredných mešťanov, podnietili prenasledovanie proti Pavlovi a Barnabášovi a vyhnali ich zo svojich končín. 51 A oni strasúc pred nimi prach z nôh, odišli do Ikonie. 52 A učeníci naplnení boli radosťou a Duchom Svätým.

Nerozbalený dar. Do akej miery rozhoduje človek o svojej záchrane pre večný život? A rozhoduje vôbec? Asi sa vám bude zdať čudné teraz, v lete, spomínať Vianoce, ale tie sa veľmi spájajú s darčekmi a s Darom, ktorý sme na Vianoce dostali. Na Veľkú noc sme sa dozvedeli, aký je obsah toho daru a apoštol Pavol veľmi zrozumiteľne v Pisidskej Antiochii vysvetlil, aká je Božia ponuka pre každého jedného človeka. Ak po nej človek šliape, ignoruje ju, neberie ju vážne, vždy tým ubližuje nielen sebe, ale (podobne ako Židia v Antiochii) aj iným. Najväčšou tragédiou človeka je nerozbalený dar – nerozbalený Boží Dar. Nerozbalený pre seba. Nikoho nemožno do Božieho kráľovstva „dokopať“, donútiť, ale môžeme ukázať cestu. Ak sa, človeče, nepokladáš za hodného večného života, je to tvoja voľba a tvoja prehra.
Modlitba: Ďakujeme, Bože, že nám dávaš dar večného života. Odpusť, že si ho málo ceníme. Málo naň myslíme, málo v ňom hľadáme nádheru, povzbudenie a čo je najhoršie, málo ho ponúkame iným. Veď nás, aby sme boli Tvojimi dobrými svedkami. Amen.
Pieseň: ES 642
Autor: Elena Bruncková

Budú mi zvláštnym vlastníctvom. Budem k nim zhovievavý, ako je zhovievavý otec k synovi, ktorý mu slúžil. Malachiáš 3,17
Podľa milostivého rozhodnutia svojej vôle nás predurčil, aby sme skrze Ježiša Krista dostali synovstvo. Efezanom 1,5

Galaťanom 6,1-5 :: Modlíme sa za: Michalovce (Šz)

Podcast Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň je vložený na túto stránku z otvoreného informačného zdroja RSS. Všetky informácie, texty, predmety ochrany a ďalšie metadáta z informačného zdroja RSS sú majetkom autora podcastu a nie sú vlastníctvom prevádzkovateľa Podmaz, ktorý ani nevytvára ani nezodpovedá za ich obsah podcastov. Ak máš za to, že podcast porušuje práva iných osôb alebo pravidlá Podmaz, môžeš nahlásiť obsah. Ak je toto tvoj podcast a chceš získať kontrolu nad týmto profilom klikni sem.

×
Náš web používa cookies, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie a skvalitňovanie jeho služieb, bez osobnej identifikácie jednotlivých používateľov. Pri používaní nášho webu však môžu naši partneri využívať cookies, ktoré sú personalizované, ale iba v prípade ak ste im už takýto súhlas udelili. Chcem vedieť viac.