Zamyslenie na deň 12.3.2020
04:47

Zamyslenie na deň 12.3.2020

12.03.2020
Marek 11,1-11
1 Keď sa priblížili k Jeruzalemu, ku Betfagé a Betánii na Olivový vrch, poslal (Ježiš) dvoch učeníkov 2 a riekol im: Choďte do dediny, ktorá je naproti, a hneď, ako vkročíte do nej, nájdete priviazané osliatko, na ktorom ešte nikto nesedel; odviažte ho a priveďte. 3 A ak by vám niekto povedal: Čo to robíte? – povedzte: Pán ho potrebuje a hneď ho zase sem pošle. 4 I odišli a našli osliatko priviazané o bránu vonku na ceste a odviazali ho. 5 A niektorí z tých, čo tam stáli, hovorili im: Čo robíte, že odväzujete osliatko? 6 Odpovedali im, ako prikázal Ježiš, a nechali ich.
7 I priviedli osliatko k Ježišovi, kládli naň svoje plášte a On sa posadil naň. 8 Mnohí prestierali plášte na cestu, iní zase ratolesti, nasekané v poli. 9 A tí, čo šli pred Ním a za Ním, volali: Hosana! 10 Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom! Požehnané kráľovstvo nášho otca Dávida, ktoré prichádza! Hosana na výsostiach! 11 Potom vošiel do Jeruzalema, do chrámu, a keď si všetko popozeral, išiel s dvanástimi do Betánie, lebo už bolo neskoro.

Rozporuplné srdce. Pri vstupe do Jeruzalema pred veľkonočnými sviatkami je Pán Ježiš obklopený zástupom, ktorý Ho oslavuje a víta ako kráľa. Tu sa prorocky napĺňa slovo Zachariáša 9,9: „Preveľmi jasaj, dcéra Siona, zvučne plesaj, dcéra Jeruzalema! Ajhľa, tvoj kráľ prichádza k tebe, spravodlivý a plný spásy, pokorný, sediac na oslovi, na osliatku, na mláďati oslice.“ V zástupe môžeme vnímať radosť, eufóriu a nadšenie. To vidia naše ľudské oči. Čo však vidia oči Pána Ježiša? Vidia rozporuplné srdcia, ktoré dnes volajú „Hosana!“ a o pár dní budú kričať „Ukrižuj Ho!“. To sme my, ľudia. Tak ľahko sa necháme zmanipulovať davom bez toho, aby sme sa zamýšľali nad dôsledkami svojho konania. Možno si hovoríš: „Ja nie som taký, ja by som sa nikdy nezachoval tak, ako zástup v Jeruzaleme.“ Ale premýšľaj! Nestáva sa ti, že spolu s davom neveriacich zrádzaš Pána Ježiša svojimi postojmi, nerešpektovaním Božích prikázaní, či prekrúcaním Božieho Slova? Naše srdce je neraz veľmi rozporuplné. Preto prosme Pána Ježiša, aby nám daroval srdce úprimné, čisté a verné, ktoré Ho bude nasledovať po celý život.
Modlitba: Odpusť, Bože, našu rozdvojenosť. Ďakujeme, že raz zaznie hlas z neba a naše telá budú premenené na duchovné. Ďakujeme, že Ťa potom už budeme oslavovať z celého srdca. Zatiaľ premáhaj naše hriechy a zlo, nech sme Ti úplne vydaní. Amen.
Pieseň: ES 107
Autor: Ivo Madzin

Rozsúď môj spor a zastaň sa ma, zachovaj ma pri živote, ako si povedal. Žalmy 119,154
Keď Filip pribehol, počul, že číta proroka Izaiáša, i spýtal sa: „Rozumieš tomu, čo čítaš?“ Eunuch odpovedal: „Ako by som mohol, keď mi to nikto nevysvetlí?“ I poprosil Filipa, aby nastúpil a sadol si k nemu. Skutky apoštolov 8,30-31

1.Jána 1,8 – 2,2(3-6) :: Modlíme sa za: Kostolné (My)

Podcast Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň je vložený na túto stránku z otvoreného informačného zdroja RSS. Všetky informácie, texty, predmety ochrany a ďalšie metadáta z informačného zdroja RSS sú majetkom autora podcastu a nie sú vlastníctvom prevádzkovateľa Podmaz, ktorý ani nevytvára ani nezodpovedá za ich obsah podcastov. Ak máš za to, že podcast porušuje práva iných osôb alebo pravidlá Podmaz, môžeš nahlásiť obsah. Ak je toto tvoj podcast a chceš získať kontrolu nad týmto profilom klikni sem.

×
Náš web používa cookies, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie a skvalitňovanie jeho služieb, bez osobnej identifikácie jednotlivých používateľov. Pri používaní nášho webu však môžu naši partneri využívať cookies, ktoré sú personalizované, ale iba v prípade ak ste im už takýto súhlas udelili. Chcem vedieť viac.