Zamyslenie na deň 27.8.2020
04:41

Zamyslenie na deň 27.8.2020

27.08.2020
Marek 9,2-13
2 Po šiestich dňoch vzal Ježiš so sebou Petra, Jakuba a Jána a vyviedol ich na vysoký vrch do samoty. Tam sa premenil pred nimi; 3 rúcho sa Mu zaskvelo bielobou snehu, ako by ho nevybielil nijaký bielič na zemi. 4 I ukázal sa im Eliáš s Mojžišom a zhovárali sa s Ježišom. 5 Vtedy povedal Peter Ježišovi: Majstre, dobre je nám tu! Urobme tri stánky: jeden Tebe, jeden Mojžišovi, jeden Eliášovi. 6 Ani sám totiž nevedel, čo povedať, lebo sa preľakli. 7 Tu zjavil sa oblak, zastrel ich a z oblaku zaznel hlas: Toto je môj milovaný Syn: Jeho poslúchajte; 8 A zrazu, keď sa poobzerali, nevideli pred sebou nikoho okrem Ježiša. 9 Keď zostupovali z vrchu, prikázal im, aby nikomu nehovorili o tom, čo videli, dokiaľ Syn človeka nevstane z mŕtvych. 10 Aj si zachovali to slovo, ale hádali sa medzi sebou, čo znamená vstať z mŕtvych. 11 Opýtali sa Ho teda: Prečo hovoria zákonníci, že najprv musí prísť Eliáš? 12 Odpovedal im: Iste, najprv príde Eliáš a napraví všetko; ale prečo je napísané o Synovi človeka, že musí mnoho trpieť a že Ho za nič nebudú mať? 13 Ale hovorím vám, že aj Eliáš prišiel a urobili s ním, čo chceli, ako je o ňom napísané.

Radosť z Ježišovej blízkosti. Často si v návale povinností nevieme nájsť chvíľku na rozhovor s naším nebeským Otcom. On na nás má však čas vždy a pripomína nám, že je potrebné vytvoriť si priestor – „svoj vrch a samotu“ – na čas s Ním. Učeníci po Ježišovom premenení chcú zostať na vrchu a postaviť tam tri stánky – tak im je dobre v Ježišovej blízkosti, že ani dole nechcú ísť, lebo vedia, čo ich tam čaká. Iste ste už zažili vo svojom živote chvíle s Pánom Bohom, ktoré by ste najradšej zastavili a túžili ste po tom, aby trvali na veky. Byť v Božej blízkosti je úžasné. Cítiť Jeho prítomnosť, Jeho lásku… Nemôžeme si však Jeho lásku nechať pre seba. Zatvoriť dvere našich sŕdc a zostať „na vrchu“. Pán Boh od nás – veriacich kresťanov – očakáva, že Jeho lásku a požehnanie posunieme aj ľuďom okolo seba. Žiada od nás, aby sme žili na tejto zemi v Jeho blízkosti. Aby sme už teraz prežívali lásku a radosť z Jeho prítomnosti. Preto nechajme otvorené dvere našich sŕdc a preukazujme svojím blížnym skutočnú lásku a radosť, ktorú nám dáva jedine Pán Ježiš Kristus. Nech náš Otec aj o nás raz povie: „Toto je môj milovaný syn, moja milovaná dcéra.“
Modlitba: Ďakujem, Bože za Tvoju lásku. Ďakujem, že prevyšuje všetko. Odpusť, že na ňu zabúdam a plním si život inými vecami. Prosím, konaj Svoju lásku cezo mňa aj voči iným ľuďom, nech Ťa spoznávajú. Amen.
Pieseň: ES 445
Autor: Jana Ilčisková

Hospodin je náš Boh. On chránil nás po celej ceste, ktorou sme šli. Jozua 24,17
A, hľa, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta. Matúš 28,20

1.Petrov 5,1-5 :: Modlíme sa za: Smrečany (Lo)

Podcast Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň je vložený na túto stránku z otvoreného informačného zdroja RSS. Všetky informácie, texty, predmety ochrany a ďalšie metadáta z informačného zdroja RSS sú majetkom autora podcastu a nie sú vlastníctvom prevádzkovateľa Podmaz, ktorý ani nevytvára ani nezodpovedá za ich obsah podcastov. Ak máš za to, že podcast porušuje práva iných osôb alebo pravidlá Podmaz, môžeš nahlásiť obsah. Ak je toto tvoj podcast a chceš získať kontrolu nad týmto profilom klikni sem.

×
Náš web používa cookies, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie a skvalitňovanie jeho služieb, bez osobnej identifikácie jednotlivých používateľov. Pri používaní nášho webu však môžu naši partneri využívať cookies, ktoré sú personalizované, ale iba v prípade ak ste im už takýto súhlas udelili. Chcem vedieť viac.