Zamyslenie na deň 15.1.2021
04:31

Zamyslenie na deň 15.1.2021

15.01.2021
Lukáš 5,17-26
17 Raz, keď učil, sedeli tam aj farizeji a učitelia zákona, ktorí sa zišli zo všetkých galilejských a judských mestečiek i z Jeruzalema, a moc Pánova bola s Ním, aby uzdravoval. 18 A hľa, mužovia niesli na nosidlách ochrnutého človeka a chceli ho vniesť a položiť pred Neho. 19 Keď ho však pre zástup nemali kadiaľ vniesť, vyšli na dom a spolu s nosidlami spustili ho otvorom strechy do prostriedku pred Ježiša. 20 Keď (Ježiš) videl ich vieru, povedal mu: Človeče, odpúšťajú sa ti hriechy. 21 Nato zákonníci a farizeji začali premýšľať a hovorili: Kto je tento, čo sa rúha? Kto môže odpúšťať hriechy, ak nie sám Boh? 22 Ale Ježiš poznal ich myšlienky a riekol im: O čom premýšľate v srdciach? 23 Čo je ľahšie povedať: Odpúšťajú sa ti hriechy! – a či povedať: Vstaň a choď? 24 Ale aby ste vedeli, že Syn človeka má moc odpúšťať hriechy na zemi, – povedal ochrnutému: – Hovorím ti: Vstaň; vezmi si nosidlá a choď domov! 25 Ihneď vstal pred nimi, vzal, na čom ležal, a odišiel domov velebiac Boha. 26 A všetci zostali ako bez seba, velebili Boha a naplnení bázňou hovorili: Prepodivné veci videli sme dnes.

On vidí! Pána Ježiša chodilo počúvať aj veľa farizejov a zákonníkov. Väčšina z nich však boli pozorovatelia a kontrolóri. Pán Ježiš videl aj to, čo ľudia nevideli. Videl vieru tých, ktorí priniesli porazeného. Videl hlavný problém porazeného – jeho hriechy. Videl do sŕdc a myšlienok farizejov a zákonníkov. Keď ideme do spoločenstva počúvať Božie slovo – kázeň, príhovor, seminár, svedectvo – prichádzame s úprimnou vierou ochotnou prijímať, alebo len kontrolujeme, hodnotíme, kritizujeme? Uvedomujeme si, že Pán vidí aj do nášho srdca a vidí aj naše myšlienky a vidí aj náš hlavný problém? Poznávacím znamením, či sme pri Božom slove neboli nadarmo, je to, ako a čím naplnení odtiaľ odchádzame. Uzdravený „odišiel domov velebiac Boha” – rovnako aj ostatní, pričom boli naplnení bázňou Božou. Čím bývame naplnení my, keď odchádzame zo spoločenstva domov? A oslavujeme – velebíme Pána Boha?
Modlitba: Pane Ježišu, vyznávame, že veľmi často neprichádzame k Tvojmu Slovu a potom ani neodchádzame domov tak, ako by sme mali. Odpusť nám, prosím, a zmeň nás! Amen.
Pieseň: ES 206
Autor: Jozef Budaj

Žena vzala z jeho ovocia, jedla, potom dala aj svojmu mužovi, ktorý bol s ňou, a jedol aj on. 1.Mojžišova 3,6
A povedal im aj prirovnanie: „Môže viesť slepý slepého? Nepadnú azda obaja do jamy?“ Lukáš 6,39

Kolosanom 2,1-7 :: Modlíme sa za: Bátovce (Dn)

Podcast Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň je vložený na túto stránku z otvoreného informačného zdroja RSS. Všetky informácie, texty, predmety ochrany a ďalšie metadáta z informačného zdroja RSS sú majetkom autora podcastu a nie sú vlastníctvom prevádzkovateľa Podmaz, ktorý ani nevytvára ani nezodpovedá za ich obsah podcastov. Ak máš za to, že podcast porušuje práva iných osôb alebo pravidlá Podmaz, môžeš nahlásiť obsah. Ak je toto tvoj podcast a chceš získať kontrolu nad týmto profilom klikni sem.

×
Náš web používa cookies, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie a skvalitňovanie jeho služieb, bez osobnej identifikácie jednotlivých používateľov. Pri používaní nášho webu však môžu naši partneri využívať cookies, ktoré sú personalizované, ale iba v prípade ak ste im už takýto súhlas udelili. Chcem vedieť viac.