Zamyslenie na deň 6.9.2020
04:33

Zamyslenie na deň 6.9.2020

06.09.2020
13. nedeľa po Svätej Trojici
Ježiš hovorí: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili. Matúš 25,40

Lukáš 10,25-37
25 A hľa, vstal zákonník, a aby ho pokúšal, povedal: Majstre, čo konať, aby som dedične obdržal večný život? 26 Odpovedal mu: Čo je napísané v zákone? Čo tam čítaš? 27 On odvetil: Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého srdca, z celej duše, z celej sily a z celej mysle, a svojho blížneho ako seba samého. 28 Riekol mu teda: Správne si odpovedal! To čiň a budeš žiť. 29 Ale on sa chcel ospravedlniť a spýtal sa Ježiša: A kto mi je blížny? 30 Ježiš znovu riekol: Išiel jeden človek z Jeruzalema dolu do Jericha a padol lotrom do rúk. Tí ho ozbíjali, doráňali, zanechali polomŕtveho a odišli. 31 Náhodou išiel touto cestou kňaz, a keď ho videl, obišiel ho. 32 Podobne i levíta, keď prišiel na to miesto a videl ho, obišiel ho. 33 Prišiel však k nemu pocestný Samaritán, a vidiac ho zľutoval sa nad ním, 34 pristúpil k nemu, obviazal mu rany, nalial do nich olej a víno, vyložil ho na svoje hoviadko, zaniesol do hostinca a opatroval ho. 35 Potom na druhý deň vybral dva denáre, dal hostinskému a povedal: Opatruj ho, a ak by si viac vynaložil na neho, zaplatím ti, až sa vrátim. 36 Čo myslíš, kto z tých troch bol blížnym tomu, ktorý padol lotrom do rúk? 37 A on odpovedal: Ten, čo mu preukázal milosrdenstvo. Ježiš mu povedal: Choď a rob podobne!

A kto mi je blížny? Dnešné podobenstvo sa začína otázkou: „Majstre, čo činiť, aby som dedične obdržal večný život?“, život, ktorý sa nekončí smrťou? Lenže zákonník odpoveď veľmi dobre poznal a následne si aj sám odpovedal (v. 27). Možno si povedal: Dobre, mám milovať Boha a svojich blížnych, ale kto je vlastne môj blížny? Rodičia, súrodenci, bratia a sestry z cirkevného zboru alebo nebodaj aj cudzinci? Na túto otázku Pán Ježiš odpovedá známym podobenstvom o milosrdnom Samaritánovi. Čítali sme o mužovi, ktorý bol prepadnutý lotrami, ktorí ho nechali ležať polomŕtveho na okraji cesty. Okolo prešiel kňaz a neskôr levíta – obaja bez povšimnutia. Teda, ľudia, od ktorých by sme najviac očakávali, že pomôžu. Napokon na scénu prichádza Samaritán, ktorý sa sklonil k zranenému mužovi, pomohol mu, postaral sa o neho. Samaritán sa nezostal len prizerať ani si pred doráňaným mužom nezatváral oči. Videl jeho biedu, a to ho viedlo ku skutom lásky a milosrdenstva: „Pristúpil k nemu, obviazal mu rany, nalial do nich olej a víno, vyložil ho na svoje hoviadko, zaniesol do hostinca a opatroval ho.“ Znakom skutočnej viery je to, že je činná skrze lásku. „Choď a rob – čiň podobne!“, vraví Pán Ježiš aj nám. Na základe dnešného podobenstva sa teda nepýtajme, kto je náš blížny, ale komu môžem byť blížnym ja. Amen.
Modlitba: Ďakujem, Bože, že si zblížil všetkých ľudí. Všetkých rovnako miluješ. Všetkým chceš pomôcť. Odpusť, že niekedy zastieram svoj pohľad viery a potom nevidím v každom človeku blížneho. Rozlievaj Duchom Svätým lásku do môjho srdca, nech konám Tvoju pomoc vo svete. Amen
Pieseň: ES 554
Autor: Anna Debnárová

Hospodin ťa ochráni pred každým zlom, On ti ochráni život. Žalmy 121,7
A sám Boh pokoja nech vás celých posvätí a pri príchode nášho Pána Ježiša Krista nech vášho ducha zachová neporušeného a dušu i telo bez úhony. 1.Tesaloničanom 5,23

1.Jána 4,7-12 :: Žalmy 120 :: Skutky apoštolov 6,1-7 :: Modlíme sa za: Zvolenský seniorát

Podcast Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň je vložený na túto stránku z otvoreného informačného zdroja RSS. Všetky informácie, texty, predmety ochrany a ďalšie metadáta z informačného zdroja RSS sú majetkom autora podcastu a nie sú vlastníctvom prevádzkovateľa Podmaz, ktorý ani nevytvára ani nezodpovedá za ich obsah podcastov. Ak máš za to, že podcast porušuje práva iných osôb alebo pravidlá Podmaz, môžeš nahlásiť obsah. Ak je toto tvoj podcast a chceš získať kontrolu nad týmto profilom klikni sem.

×
Náš web používa cookies, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie a skvalitňovanie jeho služieb, bez osobnej identifikácie jednotlivých používateľov. Pri používaní nášho webu však môžu naši partneri využívať cookies, ktoré sú personalizované, ale iba v prípade ak ste im už takýto súhlas udelili. Chcem vedieť viac.