Zamyslenie na deň 11.2.2021
04:45

Zamyslenie na deň 11.2.2021

11.02.2021
Lukáš 9,10-17
10 Keď sa apoštolovia vrátili, vyrozprávali Ježišovi, čo vykonali. Vzal ich so sebou a uchýlil sa do samoty smerom k mestu Betsaide. 11 Keď sa zástupy dozvedeli o tom, nasledovali Ho. On ich prijal a hovoril im o kráľovstve Božom a liečil tých, čo potrebovali uzdravenie. 12 Ale deň sa začal nachyľovať. Vtedy pristúpili dvanásti a povedali Mu: Rozpusť zástupy, aby sa rozišli do okolitých dedín a usadlostí, uchýlili sa tam a zaopatrili si potravu, lebo tu sme v pustom kraji. 13 Ale On im povedal: Dajte im vy jesť. Odpovedali: Nemáme viac, iba päť chlebov a dve ryby; len ak by sme azda sami šli nakúpiť pokrm pre všetok tento ľud. 14 Bolo ich totiž okolo päťtistíc mužov. I povedal (Ježiš) učeníkom: Usaďte ich v skupinách asi po päťdesiat. 15 Urobili tak a usadili všetkých. 16 Vtedy vzal tých päť chlebov a obe ryby, pozdvihol oči k nebu, požehnal ich, lámal a dával učeníkom, aby kládli pred zástup. 17 A oni jedli a všetci sa nasýtili. A zo zvyšných odrobín zozbieralo sa dvanásť košov.

Boh zasycuje hlad. Učeníci prišli zo služby zvestovania evanjelia nasýtení. Zástupy vyhľadávajú službu Pána Ježiša, sú hladné po živom Božom slove. Pán má pre ich túžbu porozumenie. Aj keď sa chcel uchýliť do samoty, keď videl, že „zástupy sú ako ovce bez pastiera, naplnil ho veľký súcit“. Pán Ježiš má porozumenie pre Svojich poslucháčov, a uzdraví aj chorých, ktorých priniesli so sebou. Uzdravenie chorých má slúžiť na prehĺbenie ich viery. No nie je to to najdôležitejšie. Najdôležitejšie je zvestovať evanjelium, aby boli uzdravené zlomené srdcia – v pokání – pre večný život. Starosti učeníkov sa nezhodujú s myšlienkami Pána Ježiša: „Prepusti ich, lebo toto miesto je pusté“. Hoci je ich Pán a Majster prítomný, majú veľké starosti. To je znakom nedostatku viery. Jeho výzva: „Vy im dajte jesť!“, má učeníkov odviesť od vlastnej nemohúcnosti k Božiemu bohatstvu. Výsledkom toho, že Ježiš nasýtil davy, bolo, že zvýšilo viac ako mali predtým – a to presne 12 košov. Ďakovať za to málo, čo máme, je znakom pochopenia a prijatia Božej vôle. To je zázračný prostriedok prinášajúci požehnanie.
Modlitba: Sláva Ti buď, Pane Hospodine, za všetko, čo môžeme prijať z Tvojej ruky! Amen.
Pieseň: ES 281
Autor: Dušan Valko

Kto je Boh ako ty, ktorý odpúšťa viny, ktorý prehliada priestupky zvyšku svojho dedičstva? Nezostáva navždy pri svojom hneve, lebo v tom má záľubu, že udeľuje milosť. Micheáš 7,18
Ako by nám ten, ktorý neušetril vlastného Syna, ale vydal ho za nás všetkých, nedaroval s ním všetko? Rimanom 8,32

1.Tesaloničanom 1,2-10 :: Modlíme sa za: České Brezovo (No)

Podcast Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň je vložený na túto stránku z otvoreného informačného zdroja RSS. Všetky informácie, texty, predmety ochrany a ďalšie metadáta z informačného zdroja RSS sú majetkom autora podcastu a nie sú vlastníctvom prevádzkovateľa Podmaz, ktorý ani nevytvára ani nezodpovedá za ich obsah podcastov. Ak máš za to, že podcast porušuje práva iných osôb alebo pravidlá Podmaz, môžeš nahlásiť obsah. Ak je toto tvoj podcast a chceš získať kontrolu nad týmto profilom klikni sem.

×
Náš web používa cookies, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie a skvalitňovanie jeho služieb, bez osobnej identifikácie jednotlivých používateľov. Pri používaní nášho webu však môžu naši partneri využívať cookies, ktoré sú personalizované, ale iba v prípade ak ste im už takýto súhlas udelili. Chcem vedieť viac.