Zamyslenie na deň 24.5.2021
03:50

Zamyslenie na deň 24.5.2021

23.05.2021
2. slávnosť svätodušná
„Nie silou ani mocou, ale mojím duchom!“ znie výrok Hospodina zástupov. Zachariáš 4,6b

Skutky apoštolov 2,42-47
42 Títo zotrvávali v apoštolskom učení a v spoločenstve, v lámaní chleba a na modlitbách. 43 I prišla bázeň na všetky duše, a apoštolovia robili mnoho zázrakov a znamení. 44 A všetci veriaci, ktorí boli pospolu, všetko mali spoločné, 45 aj statky a majetky predávali a rozdeľovali všetkým, ako kto potreboval; 46  deň čo deň zotrvávali jednomyseľne v chráme, lámali chlieb po domoch a prijímali pokrm s plesajúcim a úprimným srdcom, 47 chválili Boha a boli obľúbení u všetkého ľudu. A Pán pridával na každý deň tých, ktorí boli zachránení.

Život v cirkevnom zbore. Každá práca, činnosť má svoje výsledky. Všetko naše konanie má svoje dôsledky. Ak niečo povieme, nedá sa to vziať späť. Ak niečo rozlejeme, to miesto zostáva mokré a tak ďalej. Títo: „Zotrvávali v učení, lámaní a apoštolovia robili mnoho zázrakov a znamení. Všetci veriaci boli spolu, mali všetko spoločné, zotrvávali v apoštolskom učení, rozdeľovali všetkým, zotrvávali jednomyseľne v chráme, lámali chlieb, chválili Boha a boli obľúbení.“ Dôsledkom práce je niečo, čo nám je na prospech. Nakoniec – „boli obľúbení“… A to je dôležité. „Pán pridával každý deň tých, ktorí boli zachránení.“ To je ten najlepší výsledok. Ak by „títo“ – to znamená tí, na ktorých zaúčinkovali slová Pavla, tí, čo tam boli v deň Letníc – nevideli a nepočuli, nič by sa neudialo. O pár veršov vyššie je však napísané, že ich to „bodlo v srdci“. Moc Ducha, ktorá tam bola prítomná, ich bodla v srdci. Lebo počuli a videli. Dôsledkom bázne, jednomyseľnosti bolo, že „Pán pridával na každý deň tých, ktorí boli zachránení“. Takto vyzeral život v jeruzalemskom cirkevnom zbore. Ako vyzerá Tvoj/Váš život v tom Tvojom/Vašom cirkevnom zbore?
Pieseň: ES 262
Autor: Ján Brozman

Odvráť sa od zla, konaj dobro, hľadaj pokoj a usiluj sa oň! Žalm 34,15
Boh nás povolal k pokoju. 1.Korintským 7,15

Ján 20,19-23 :: 1.Korintským 12,4-11 :: 4.Mojžišova 11,11f.14-17.24f.(26-30) :: Modlíme sa za: Ladzany (Ho)

Podcast Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň je vložený na túto stránku z otvoreného informačného zdroja RSS. Všetky informácie, texty, predmety ochrany a ďalšie metadáta z informačného zdroja RSS sú majetkom autora podcastu a nie sú vlastníctvom prevádzkovateľa Podmaz, ktorý ani nevytvára ani nezodpovedá za ich obsah podcastov. Ak máš za to, že podcast porušuje práva iných osôb alebo pravidlá Podmaz, môžeš nahlásiť obsah. Ak je toto tvoj podcast a chceš získať kontrolu nad týmto profilom klikni sem.

×
Náš web používa cookies, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie a skvalitňovanie jeho služieb, bez osobnej identifikácie jednotlivých používateľov. Pri používaní nášho webu však môžu naši partneri využívať cookies, ktoré sú personalizované, ale iba v prípade ak ste im už takýto súhlas udelili. Chcem vedieť viac.